Form of Work
Książki
(28)
Status
available
(101)
unavailable
(10)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(19)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(16)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(20)
Wypożyczalnia Trzcianka
(14)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(10)
Czytelnia Wągrowiec
(14)
Author
Bębas Sylwester
(2)
Gaś Zbigniew Bronisław
(2)
Jastrząb Jadwiga
(2)
Kusztal Justyna
(2)
Baczała Ditta
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Biała Monika
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Dymek-Balcerek Krystyna
(1)
Grzegorzewska Maria
(1)
Han-Ilgiewicz Natalia
(1)
Ilnicka Renata Małgorzata
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Kwaśniewski Jerzy
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Margasiński Andrzej
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Opora Robert
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Pełszyńska Izabela
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wach Tomasz
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Zajęcka Beata
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(26)
unknown (po)
(2)
Subject
Niedostosowanie społeczne
(28)
Pedagogika resocjalizacyjna
(13)
Patologia społeczna
(11)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(11)
Agresywność
(10)
Młodzież
(9)
Alkoholizm
(6)
Nieletni przestępcy
(6)
Zachowanie
(6)
Młodzież trudna
(5)
Przestępczość
(5)
Dziecko
(4)
Kuratorzy (prawo)
(4)
Narkomania
(4)
Nałóg
(4)
Pedagogika penitencjarna
(4)
Przemoc w szkole
(4)
Samobójstwo
(4)
Sekty i ruchy religijne
(4)
Więźniowie
(4)
Bezrobocie
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Rodzina
(3)
Socjoterapia
(3)
Uczniowie
(3)
Wolontariusze
(3)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(3)
Arteterapia
(2)
Cyberprzemoc
(2)
Internet
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Konkubinat
(2)
Kuratela
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Prostytucja
(2)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(2)
Psychologia stosowana
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo podstawowe
(2)
Szkolnictwo podstawowe specjalne
(2)
Więziennictwo
(2)
Zakłady poprawcze
(2)
Przestępczość
(1)
AIDS
(1)
Aborcja
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bioterroryzm
(1)
Choreoterapia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotomania
(1)
Etyka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Korupcja
(1)
Kryzys
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Mobbing
(1)
Motywacja
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nauczyciele
(1)
Oszustwo szkolne
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedofilia
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Postawy
(1)
Probacja
(1)
Profilaktyka
(1)
Przemoc
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Subject: work
Psychopatologia i psychoprofilaktyka
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1989-2000
(6)
1901-2000
(1)
Subject: place
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(2)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Warszawa
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Antologie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
28 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42306 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64106 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 07754 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 07499 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 05745, 05655 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 09809, 09096 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 09739 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 12686, 12672 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96502, 96501, 96318 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96319 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45654 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 78622, 78621, 78620 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31915, 31914, 31425 (3 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28776, 28775 (2 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Każdy z nas na poszczególnych etapach życia porusza się w obrębie kilku pól społecznych - rodziny, klasy, grupy rówieśników, współpracowników - określających nasze obowiązki i oceniających wywiązywanie się z nich. Autor skupiając swą uwagę na okresie dojrzewania, dostrzega olbrzymi wpływ rówieśników na kształtowanie się postaw i zachowań, ukazuje możliwości, jakie kryją się w wykorzystaniu tego środowiska w pracy socjalnej (poparte licznymi pozytywnymi doświadczeniami z wielu krajów). Zalety młodzieżowych programów wsparcia rówieśniczego to m.in. ekonomiczność, kształtowanie dojrzałych postaw prospołecznych, budowanie partnerskich relacji młodzieży i dorosłych, poszerzanie oferty pomocy dla młodzieży przeżywającej kryzys, plastyczność i brak rutyny. Zamieszczono szczegółowy podział i omówienie różnych rodzajów programów m.in. doradztwa, nauczania; osobny rozdział poświęcono badaniu skuteczności ich zastosowań.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108863 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40783 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32336 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60740 P 4,2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58658 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110037 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39391 (1 egz.)
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106963, 92995 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45477, 43201 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31913, 29833 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41134 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61096 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji.)
Recenzowany zbiór tekstów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Struktura i treści wszystkich opracowań odpowiadają wymogom prac pedagogicznych: na początku zawierają opis zjawisk i wyniki badań empirycznych, a dalej autorskie interpretacje i wskazania praktyczne. Z punktu widzenia kryteriów czysto poznawczych, na wyróżnienie zasługują te opracowania, które opisują problemy nieznane w polskiej literaturze albo prezentują nowe sposoby ich rozwiązywania. Wszystkie opracowania są wartościowe i przydatne dla praktyki dydaktycznej na różnych specjalnościach studiów. [Z recenzji prof. zw. dr hab. Bronisława Urbana]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103654 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38077 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31609 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44334 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63348 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63349 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej. Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 roku, książka może stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się w praktyce resocjalizacją młodzieży, jak i tych, którzy do takiej pracy się przygotowują.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39258 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43792 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47679, 46610 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31667 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 43541 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63179 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37255 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62287 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Książka w swojej zawartości uwzględnia najnowsze rozwiązania prawno instytucjonalne z zakresu niedostosowania społecznego. Stanowi także materiał, który pomaga w ukierunkowaniu samodzielnej nauki, a zarazem jest źródłem zasobu wiadomości dla studentów, wykładowców oraz praktyków zawodu o etiologii, przejawach, rozmiarach i zapobieganiu zaburzonym zachowaniom wśród nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105415 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63684 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63685 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63880 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiejętności i techniki stosowane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Celem jest przekazanie wychowawcom pewnych sugestii, wskazówek i inspiracji do pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie. Fragment Wprowadzenia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101488, 101487 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37770 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31265 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43540 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63109 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99541 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46044 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36624 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30625 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43373, 42973 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 62444 P 4,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 02324 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 02809 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 03011 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 05440, 05439 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47562 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63526 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej. [z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39527, 38816 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64096 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63838 P 4,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again