Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(25)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Jastrząb Jadwiga
(2)
Baczała Ditta
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Marzec Helena
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
unknown (po)
(1)
Subject
Niedostosowanie społeczne
(8)
Agresywność
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Alkoholizm
(3)
Bezrobocie
(2)
Dziecko
(2)
Konkubinat
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nałóg
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Patologia społeczna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rodzina
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Samobójstwo
(2)
Szkolnictwo podstawowe
(2)
Szkolnictwo podstawowe specjalne
(2)
Zachowanie
(2)
Przestępczość
(1)
AIDS
(1)
Aborcja
(1)
Arteterapia
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bioterroryzm
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Erotomania
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Homoseksualizm
(1)
Internet
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Korupcja
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Narkomania
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedofilia
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rozwód
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjoterapia
(1)
Stowarzyszenie "MONAR"
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła Podstawowa Nr 33 Terapeutyczna (Toruń)
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba więzienna
(1)
Terror
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uzależnienia
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykorzystywanie seksualne dzieci
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-
(8)
2001-0
(1)
Subject: place
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(2)
8 results Filter
Book
In basket
Opieka i wychowanie instytucjonalne zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Jakie są formalno-prawne przeobrażenia współczesnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych? Jakim zmianom podlegają wewnętrzne struktury placówek W jakim kierunku podążają te zmiany? Jakie przemiany dokonały się w zakresie funkcji realizowanych przez współczesne instytucje? Jaki wpływ ma opieka i wychowanie instytucjonalne na wzmacnianie mechanizmu wykluczenia społecznego? Jakie są problemy osób objętych pomocą i oddziaływaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć Autorzy poszczególnych artykułów stanowiących zawartość tego opracowania. Poruszane w książce zagadnienia wybiegają daleko poza obszar poszukiwań jedynie pedagogicznych i stanowią przedmiot rozważań prawników, kryminologów, socjologów, psychologów i pracowników socjalnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105105 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47971 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39523 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32048 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64588 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej. Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 roku, książka może stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się w praktyce resocjalizacją młodzieży, jak i tych, którzy do takiej pracy się przygotowują.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39258 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43792 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47562 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63526 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98047 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46182 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41610 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 62822 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40926 (1 egz.)
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92995 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45477, 43201 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31913, 29833 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41134 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61096 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again