Form of Work
Książki
(21)
Status
available
(70)
unavailable
(14)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Czytelnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(12)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Czytelnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(7)
Author
Pytka Lesław
(4)
Urban Bronisław
(4)
Stanik Jan M
(3)
Bielicki Eugeniusz
(1)
Brzeziński Włodzimierz
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Gindrich Piotr
(1)
Gmurzyńska Ewa
(1)
Grocki Romuald
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kowalik Stanisław
(1)
Morek Rafał
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Strykowska Justyna
(1)
Szczutowska Krystyna
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
unknown (po)
(1)
Subject
Niedostosowanie społeczne
(20)
Pedagogika resocjalizacyjna
(12)
Nieletni przestępcy
(7)
Młodzież
(5)
Zachowanie
(5)
Ochotnicze Hufce Pracy
(4)
Patologia społeczna
(4)
Przemoc w rodzinie
(4)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(4)
Subkultura
(4)
Agresywność
(3)
Dziecko trudne
(3)
Kontrola społeczna (socjol.)
(3)
Kuratela
(3)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Prawa dziecka
(3)
Profilaktyka
(3)
Readaptacja społeczna
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Socjalizacja
(3)
Uzależnienia
(3)
Zakłady karne
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Bezdomność
(2)
Kształcenie integracyjne
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Niepełnosprawni ruchowo
(2)
Osobowość
(2)
Pedagogika
(2)
Pedofilia
(2)
Prostytucja
(2)
Samobójstwo
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Uczniowie
(2)
Więziennictwo
(2)
Więźniowie
(2)
Wychowanie
(2)
AIDS
(1)
Alkoholizm
(1)
Autyzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioterroryzm
(1)
Bunt
(1)
Choroby
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czapów, Czesław
(1)
Czarny rynek
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dostępność architektoniczna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Erotomania
(1)
Etyka
(1)
Eutanazja
(1)
Gorzelnictwo nielegalne
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Gry hazardowe
(1)
Głuchoniemi
(1)
Głuchota
(1)
Głusi
(1)
Handel narządami ludzkimi
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konkubinat
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Lekozależność
(1)
Maslow, Abraham Harold
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Migracje
(1)
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Młodzież trudna
(1)
Młodzież trudna - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niedostosowanie społeczne - zwalczanie - metody - podręcznik akademicki
(1)
Niedowidzenie
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niewidomi
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Oceny szkolne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(6)
21 results Filter
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uwzględniające transformację społeczno-ustrojową, procesy globalizacji i europejskiej integracji. Publikacja przedstawia najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej; teeoretyczne podstawy dyscypliny, odnoszące się zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań. Zawiera podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu pedagogiki resocjalizacji i kryminologii. Adresowany jest także do profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami prewencji społecznej, kuratelą i pracą socjalną z grupami ryzyka społecznego. Autor przedstawia również strukturę i funkcje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście nauk społecznych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Pierwszy od dwudziestu lat, nowoczesny podręcznik podejmujący całościowo problematykę psychologii kształcenia w odniesieniu do polskiego systemu edukacji modelowy program nauczania psychologii - systematycznie weryfikowany i doskonalony w praktyce. Zawiera podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, dobraną pod kątem potrzeb nauczycieli kształcących w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich różnego typu; omówienie najważniejszych i najtrudniejszych problemów edukacyjnych wg wspólnego schematu teoretycznego: prezentacja konkretnego przypadku ilustrującego konkretny problem edukacyjny, wszechstronne i pogłębione naukowe wyjaśnienie problemu, ukazanie praktycznych implikacji wynikających z przedstawionej wiedzy i dotyczących praktycznych działań nauczycieli służących rozwiązaniu określonego problemu edukacyjnego; propozycje praktycznych działań i zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce edukacyjnej; elementy ułatwiające przyswojenie wiedzy: schematy, wykresy, ramki, wyróżnienia definicji i najważniejszych pojęć. Podręcznik przeznaczony dla studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich, studentów innych kierunków, którzy starają się o uzyskanie uprawnień pedagogicznych, nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców.
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu pedagogiki resocjalizacji i kryminologii. Adresowany jest także do profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami prewencji społecznej, kuratelą i pracą socjalną z grupami ryzyka społecznego. Autor przedstawia również strukturę i funkcje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście nauk społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu pedagogiki resocjalizacji i kryminologii. Adresowany jest także do profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami prewencji społecznej, kuratelą i pracą socjalną z grupami ryzyka społecznego. Autor przedstawia również strukturę i funkcje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście nauk społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu pedagogiki resocjalizacji i kryminologii. Adresowany jest także do profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami prewencji społecznej, kuratelą i pracą socjalną z grupami ryzyka społecznego. Autor przedstawia również strukturę i funkcje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście nauk społecznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia / Romuald Grocki. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 182, [1] s. : il. ; 23 cm.
Książka zawiera zarówno informacje teoretyczne o kategoriach niepełnosprawności, jak również informacje praktyczne dotyczące sposobów komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, metod przekazywania wiadomości o zagrożeniu oraz sposobów wsparcia (udzielenia pomocy) w warunkach zagrożenia. Przeanalizowane zostały zasady ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz przygotowania się do sytuacji, w których występują zagrożenia. Przedstawiono propozycje rozwiązań architektonicznych, umieszczenia informacji w obiektach publicznych, ułatwiających prowadzenie działań ratowniczych (praktyczne przykłady). Omówiono krótko zasady postępowania ze zwierzętami-przewodnikami oraz ukazano savoir-vivre w zarysie relacji z osobami niepełnosprawnymi. Jest to poradnik i obowiązkowa lektura dla osób niepełnosprawnych, pracowników i funkcjonariuszy służb ratowniczych, zarządzania kryzysowego, ośrodków pomocy, szkół, ośrodków integracyjnych, a także dla studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo oraz administracja samorządowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Wyd. 1 - 1 dodr - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 199, [1] s. ; 21 cm.
(Resocjalizacja.)
Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego. Autor omawia: genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformalnych i formalnych grupach młodzieży, zależności między agresją a odrzuceniem, wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostosowanie społeczne, profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
Podręcznik zawiera bogatą i aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej. Autorka przytacza w nim najnowsze badania, wskazuje zagadnienia niejednoznaczne i budzące kontrowersje. Nie tylko opisuje, referuje i streszcza, ale również analizuje, porównuje i ocenia. Często akcentuje własny punkt widzenia, co jest zaletą pracy ponieważ nadaje jej indywidualny i niepowtarzalny charakter.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again