Form of Work
Książki
(16)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(52)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(12)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Author
Andrzej Chudnicki
(1)
Badora Sylwia
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Chrostowska Bożena
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kozak Stanisław
(1)
Kozłowski Paweł
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Maciaszczyk Paweł
(1)
Olak Antoni
(1)
Opora Robert
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Piątek Monika
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Szymanowski Teodor
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Turlej Stefan
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Łukaszek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
unknown (po)
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Niedostosowanie społeczne
(15)
Młodzież
(6)
Młodzież trudna
(6)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Dziecko trudne
(5)
Agresywność
(3)
Alkoholizm
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Rodzina
(3)
Cyberprzemoc
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko z ADHD
(2)
Kibice
(2)
Narkomania
(2)
Patologia społeczna
(2)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Zachowanie
(2)
ADHD
(1)
Afazja dziecięca
(1)
Anoreksja
(1)
Arteterapia
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autorytet
(1)
Bulimia
(1)
Choreoterapia
(1)
Czapów, Czesław
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko trudne - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Erotomania
(1)
Erotyzm
(1)
HIV
(1)
Inicjacja
(1)
Internet
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kara śmierci
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konflikt
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Lekozależność
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Mobbing
(1)
Motywacja
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Młodzież trudna - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Nałóg
(1)
Nerwice
(1)
Niedostosowanie społeczne - zwalczanie - metody - podręcznik akademicki
(1)
Nieśmiałość
(1)
Nikotyna
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna - podręcznik akademicki
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna - podręcznik akademicki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedofilia
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Pornografia
(1)
Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przyroda
(1)
Psychopatia
(1)
Płeć
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samookaleczenia
(1)
Samookaleczenie
(1)
Samotne matki
(1)
Samotność
(1)
Subject: work
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Genre/Form
Listy
(1)
Publikacja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
16 results Filter
Book
In basket
Niniejsza książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt jak i chłopców w okresie dojrzewania przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego. W prezentowanej pracy dążono do realizacji powiązanych ze sobą następujących celów: - usystematyzowania definicyjnego nieprzystosowania społecznego, które inaczej nazywane jest w naukach społecznych, medycznych i prawnych, - opracowania charakterystyki dynamiki natężenia dokonywania czynów karalnych w Polsce w aspekcie statystyk policyjnych, - opracowana charakterystyki dynamiki liczby orzeczeń sądowych wobec nieletnich dziewcząt i chłopców w związku z czynami karalnymi oraz demoralizacją, - analizy teoretycznej czynników dynamizujących rozwój osobowości młodzieży, - empirycznej weryfikacji postawionych problemów badawczych dotyczących nieletnich dziewcząt jak i chłopców o zróżnicowanym natężeniu syndromu nieprzystosowania społecznego. Książka przedkładana Szanownym Czytelnikom, poruszane w niej teoretyczne zagadnienia jak i kontekst empiryczny, mogą okazać się użyteczne dla psychologów, pedagogów, prawników, socjologów i nauczycieli pełniących różne funkcje w szeroko pojętym Wymiarze Sprawiedliwości, ale także w systemie profilaktyki społecznej, edukacji, resocjalizacji i terapii młodzieży nieprzystosowanej społecznie.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112466 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51050 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40584 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66206 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 45020, 45019, 45018, 45017 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 24463, 24453 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 16821, 16820, 16819 (3 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 21721, 21510, 21509 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 21650, 21649 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 32823, 32821 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Książka w swojej zawartości uwzględnia najnowsze rozwiązania prawno instytucjonalne z zakresu niedostosowania społecznego. Stanowi także materiał, który pomaga w ukierunkowaniu samodzielnej nauki, a zarazem jest źródłem zasobu wiadomości dla studentów, wykładowców oraz praktyków zawodu o etiologii, przejawach, rozmiarach i zapobieganiu zaburzonym zachowaniom wśród nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105415 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63684 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63685 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zamyka swoisty tryptyk dedykowany Profesorowi Stanisławowi Kawuli w 70. rocznicę Jego urodzin. Podjęte zostały w nim aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, które ukazały się już drukiem to: Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań oraz Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Łączy je wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Młodzież w obliczu wyzwań współczesności" przynosi szerokie spojrzenie na aktywność podejmowaną przez młodzież oraz na uwarunkowania postaw moralnych oraz poglądów młodzieży. Część druga grupuje teksty skupione wokół hasła przewodniego "Szanse i perspektywy pracy z młodzieżą". Kolejna część podejmuje niezwykle istotne kwestie społeczno-pedagogiczne wiążące się z kryzysami i zagrożeniami jakich doświadcza polska młodzież. Ostatnia, czwarta część skupia się na ukazaniu różnorodności działań podejmowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej na rzecz młodzieży oraz z udziałem młodzieży. Wartość tej części pracy jest tym większa, że zamieszczone w niej opracowania dowodzą skuteczności wspomnianych działań, zachęcając do czerpania z zaprezentowanych "dobrych praktyk". Należy odnotować, że książka odznacza się - co podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbieta Łuczak - wysokim poziomem naukowym zawartych w niej publikacji, które ukazują, "że współczesna młodzież - wbrew obiegowym opiniom - potrafi angażować się w wiele cennych inicjatyw, że może być twórcza i kreatywna, a przez to bardziej wartościowa. Jestem przekonana - pisze Recenzentka - że lektura tej książki będzie stanowiła poważny wkład w ogólnopolską dyskusję nt. problemów młodzieży oraz że przyczyni się do rozwoju i poszerzenia pól badawczych pedagogiki społecznej".
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106457 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47909 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37717 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31918 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63151 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiejętności i techniki stosowane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Celem jest przekazanie wychowawcom pewnych sugestii, wskazówek i inspiracji do pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie. Fragment Wprowadzenia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101488, 101487 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37770 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31265 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43540 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63109 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
W części pierwszej o charakterze wielowątkowym autorzy koncentrowali się na kilku aspektach zachowań społeczno-destruktywnych: uwarunkowaniach społeczno-kulturowych; aktualnych zagrożeniach związanych ze sferą życia seksualnego (zachowania pedofilijne i nietolerancja wobec mniejszości seksualnych); wypracowaniu wspólnych obszarów badawczych pedagogiki resocjalizacyjnej i sekuritologii jako nauk interdyscyplinarnych; prowadzeniu skutecznej polityki w odniesieniu do palących zagadnień - przemocy w rodzinie i zapobiegania przestępstwom drogowym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107301/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32517 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97901 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97902 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 45049 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36370 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30265 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44543, 42624 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61977 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Adresatami publikacji są wszyscy ci, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie i dążą do tego, aby ich praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna, tj.: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, ale także studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Mam nadzieję, że zawarte w niej rozważania okażą się przydatne w projektowaniu indywidualnych programów pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie na poziomie stawiania diagnozy, tworzenia samego programu i doboru właściwych metod. Pozwolą spojrzeć na wychowanka niedostosowanego społecznie nie tylko jako na osobę, która przysparza swoim zachowaniem wielu problemów, ale także jako na człowieka, który doświadcza wielu trudności, niepowodzeń, nie potrafi odnaleźć się w istniejącej rzeczywistości, przez co sam jest nieszczęśliwy i cierpi.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109648 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49488 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39844 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32802 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46093 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64642 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107303 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39298 (1 egz.)
Book
In basket
Główną zaletą monografii jest wieloaspektowe podejście do zależności występujących między objawami ADHD i wykolejenia społecznego. Pod tym względem różni się ona na korzyść od innych opracowań podejmujących tę problematykę, które najczęściej koncentrują się jedynie na roli wybranych czynników determinujących rozwój tej kategorii zaburzeń zachowania. Wysoką wartość poznawczą książki zapewniają empirycznie zweryfikowane dane oparte na wynikach badań przeprowadzonych w kraju i za granicą. Należy podkreślić, że Autor nie ukrywa tych wyników, które ujawniają niedostatki obecnego modelu resocjalizacji nieletnich oraz niską skuteczność oddziaływań stosowanych przez Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48717 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37992, 37991 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32376 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47127 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia stanowi ciekawy i wartościowy wkład do dyskursu nad współczesnymi zagadnieniami teorii i praktyki wychowania. Teraźniejszość w edukacji i w innych sferach życia społecznego stanowi przebogaty poznawczo obszar badawczy, z którego autorzy poszczególnych rozdziałów sporządzili nośne i trafne sprawozdania. Wartością nie do przecenienia jest zaprezentowana w pracach różnorodność wynikająca z odmiennych perspektyw ujmowania dynamiki współczesnego wychowania oraz przenikanie zagadnień postrzeganych jako szanse i zagrożenia procesu wychowania. Nośność podejmowanej problematyki kieruje monografię do rąk szerokiego grona odbiorców. Może być ona wykorzystywana w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych, socjologicznych i innych humanistycznych, wewnątrz których penetrowane są zagadnienia wychowania. Studium powinno dotrzeć także do praktyków zarządzających edukacją, na różnorodnych szczeblach kształcenia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105187 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48003 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38659 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32130 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64442 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again