Form of Work
Książki
(5)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(18)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Glinka Beata
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kostera Monika
(1)
Nadolski Marek
(1)
Sztucki Tadeusz
(1)
Tokarz Marek
(1)
Wojciszke Bogdan
(1)
Zienkiewicz Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(5)
unknown (po)
(1)
Subject
Negocjacje
(5)
Manipulacja (psychol.)
(2)
Perswazja
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przywództwo
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Reklama
(2)
Agencje reklamowe
(1)
Agresywność
(1)
Akwizycja
(1)
Alkohol
(1)
Analiza SWOT
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytaryzm
(1)
Badania marketingowe
(1)
Barwy
(1)
Białoruś
(1)
Ceny
(1)
Chłopi
(1)
Controlling
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cynizm (postawa)
(1)
Dyskusja
(1)
Egoizm
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Franchising
(1)
Globalizacja
(1)
Handel
(1)
Hemmerling, Zygmunt
(1)
Heteroseksualizm
(1)
Heurystyka
(1)
Homo oeconomicus
(1)
Inflacja
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Interdyscyplinarność
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktu
(1)
Jakość życia
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kariera
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konformizm
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Leasing
(1)
Lichwa
(1)
Liga Narodów
(1)
Logika
(1)
Logistyka
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Merchandising
(1)
Mikołajczyk, Stanisław
(1)
Miłość
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Nagrody
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polska
(1)
Popyt
(1)
Poradnictwo
(1)
Postawy
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Public relations
(1)
Płeć
(1)
Reengineering (ekon.)
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Ruchy i organizacje chłopskie
(1)
Rynek
(1)
Samoakceptacja
(1)
Samobójstwo
(1)
Samokontrola (psychol.)
(1)
Samopostrzeganie
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sponsoring
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt. Główne obszary tematyczne podręcznika stanowią: współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem, różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy, społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja, współczesne trendy w zarządzaniu - teoria i praktyka, badania współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106051 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32240 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64558 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95716, 95715 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46133 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35672 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42138 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60809 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85897 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29664 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29663 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46759 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42251 p (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2011. - 635 s. : wykr. ; 31 cm.
Temat: Psychologia społeczna - podręczniki akademickie ; Wykluczenie społeczne - psychologia - podręczniki akademickie ; Psychologia poznawcza ; Zachowanie prospołeczne - psychologia - podręczniki akademickie ; Świadomość społeczna - psychologia - podręczniki akademickie ; Heurystyka - psychologia - podręczniki akademickie ; Sądy (psychol.) - podręczniki akademickie ; Zaufanie - psychologia - podręczniki akademickie ; Cynizm (postawa) - psychologia - podręczniki akademickie ; Manipulacja (psychol.) ; Autorytaryzm - psychologia - podręczniki akademickie ; Zachowanie - psychologia - podręczniki akademickie ; Spostrzeganie interpersonalne - psychologia - podręczniki akademickie ; Samopostrzeganie - psychologia - podręczniki akademickie ; Autoprezentacja - psychologia - podręczniki akademickie ; Samokontrola (psychol.) ; Poczucie własnej wartości - psychologia - podręczniki akademickie ; Samoakceptacja - psychologia - podręczniki akademickie ; Perswazja - psychologia - podręczniki akademickie ; Stosunki interpersonalne - psychologia - podręczniki akademickie ; Postawy - psychologia - podręczniki akademickie ; Reklama - psychologia - podręczniki akademickie ; Etyka - psychologia - podręczniki akademickie ; Szczęście - psychologia - podręczniki akademickie ; Konformizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Samobójstwo - psychologia - podręczniki akademickie ; Atrakcyjność interpersonalna - psychologia - podręczniki akademickie ; Płeć - psychologia - podręczniki akademickie ; Miłość - psychologia - podręczniki akademickie ; Nagrody - teoria - psychologia - podręczniki akademickie ; Kara (psychol.) ; Heteroseksualizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Egoizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Agresywność - psychologia - podręczniki akademickie ; Władza - psychologia - podręczniki akademickie ; Negocjacje - psychologia - podręczniki akademickie ; Cyberprzemoc - psychologia - podręczniki akademickie ; Alkohol - wpływ na zdrowie - psychologia ; Przywództwo - psychologia ; Stosunki interpersonalne - psychologia ; Stereotyp (psychol., socjol.) ; Płeć - psychologia ; Kobieta - psychologia
Książka obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę oraz zagadnienia relatywnie nowe, takie jak kwestie różnic płci, nowych mediów, miłości i władzy. Napisana jasnym i barwnym językiem skupia się na prawidłowościach rządzących ludzką psychiką i postępowaniem. Pokazuje, w jak fascynujący sposób psychologia społeczna odpowiada na pytanie, kim jest człowiek i na czym polega jego społeczna natura. Bogdan Wojciszke - profesor psychologii, dziekan sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, fellow (z wyboru) Association of Psychological Science, członek korespondent PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia psychologii społecznej - spostrzeganie i ocenianie ludzi, oceny moralne, dynamika bliskich związków uczuciowych, kultura narzekania, następstwa sprawowania władzy i treść poglądów na świat społeczny.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103694 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47544 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38110 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31663 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44289 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63390 P 5,6 (1 egz.)
E-book
In basket
Monografia przedstawia nowatorskie, interdyscyplinarne i kompleksowe ujecie niezwykle istotnej dla pomocy społecznej problematyki polubownego rozwiązywania konfliktów. Książka jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym stanowi bezpośrednie merytoryczne wsparcie pracowników socjalnych, zainteresowanych nowa specjalizacja– mediatora socjalnego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Katowicach – patronat nad publikacja Tematyka i treść publikacji podejmuje ważne i złożone zagadnienia, istotne dla praktyki oraz teorii prawa administracyjnego.Twórczy charakter pracy wyróżnia się w ujęciu zagadnienia rozwiązywania konfliktów w pomocy społecznej oraz refleksji teoretycznej ukazującej wagę i złożoność problematyki.Fakt ten należy zapisać na dobro Autorów. Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczna zasługują przyjęte przez Autorów rozległe, ale wyraźnie określone pole analizy naukowej prowadzonej przy zastosowaniu dojrzałego warsztatu badawczego. Przyjęta przez Autorów treść i konstrukcja pracy świadczy o rozległej wiedzy i znajomości warstwy prawno-normatywnej, instytucjonalnej i funkcjonalnej. (…) analizowana problematyka ma ważne i doniosłe znaczenie. Należy podkreślić,iż podejście do zagadnień analizowanych w pracy jest oryginalne i wnosi do dyskusji nowe myśli i propozycje. Fragm. recenzji prof. dr hab. Lidii Zacharko
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again