Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Krause Amadeusz
(1)
Maciuszek Józef
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Smykowski Błażej
(1)
Stróżewski Władysław
(1)
Ziembiński Zygmunt
(1)
Świrydowicz Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Negacja
(5)
Autorytet
(1)
Czynności
(1)
Decyzje
(1)
Definicja
(1)
Dziecko
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Filozofia
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Homonimy
(1)
Język potoczny
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kontrola
(1)
Kryzys
(1)
Kultura
(1)
Logika
(1)
Logika pytań
(1)
Metafizyka
(1)
Metafora
(1)
Mimikra i mimetyzm
(1)
Myślenie
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieświadomość
(1)
Ontologia
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Podmiotowość
(1)
Posłuszeństwo
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przedmiot
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Reklama
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Semantyka lingwistyczna
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Subkultura
(1)
Służba więzienna
(1)
Tożsamość (filoz.)
(1)
Uczucia
(1)
Vygotskij, Lev Semenovič
(1)
Wartość
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wolność
(1)
Zainteresowania
(1)
Zdanie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
6 results Filter
Authority data
Negacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Dialektyka (hasło przedmiotowe) ; Logika (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przeczenie
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42157 (1 egz.)
Book
In basket
Znany, podstawowy podręcznik do nauki logiki, wykorzystywany przez studentów prawa i administracji oraz innych kierunków humanistycznych. Obejmuje elementarne wiadomości z zakresu semiotyki (część 1 Słowne formułowanie myśli), logiki formalnej i ogólnej metodologii nauk (część 2 Uzasadnianie twierdzeń). Wyboru zamieszczonego w podręczniku materiału z tych dziedzin oraz fragmentarycznych informacji z zakresu innych zbliżonych dyscyplin naukowych dokonano w taki sposób, by uwypuklić te wiadomości, które okazują się praktycznie przydatne w pracy prawników, administratorów oraz innego rodzaju organizatorów życia społecznego, czyli dają narzędzia do sprawnego myślenia i argumentowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50980, 47787 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44458 (1 egz.)
Book
In basket
(Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. T. 8.)
Współczesny świat podlega dynamicznym zmianom w wielu obszarach ludzkiej egzystencji. Przeobrażenia nie omijają również środowisk inkarcerowanych , w tym zakładów karnych i aresztów śledczych, w którym przebywa wielotysięczna grupa więźniów. [ů] Poszczególne teksty mają niejednolity charakter oraz różnicują je wartość poznawcza i informacyjna. Wszystkie jednak dotyczą problematyki resocjalizacyjnej czy naprawczej w kontekście życia osób nieprzestrzegających norm prawnych, w sensie zarówno instytucjonalnym, jak i funkcjonowania ich w środowisku otwartym. Publikacja pt. Resocjalizacja penitencjarna ľ aktualne wyzwania i rozwiązania to zbiór artykułów uwzględniających wielokontekstowość procesu resocjalizacji, jego niejednorodność, a zarazem kreślących ciekawe sposoby widzenia zasygnalizowanej problematyki. Autorzy podejmują próby zmagania się teoretycznego, ale też badawczego z bieżącymi trudnościami ulokowanymi na kanwie penitencjarnej, ale ľ co ważniejsze - sygnalizują wiele rozwiązań w tym obszarze. Mowa więc m.in. o procesie reintegracji społecznej skazanych w warunkach probacji i jej istotności na gruncie poprawnego funkcjonowania człowieka w środowisku otwartym, pokonując wszelkie przeszkody i przełamującego sytuację opresyjną.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105778 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38973 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32207 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45023 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65582 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
No availability information: sygn. 47447
Book
In basket
(Psychologia, Teoria, Badania)
Książka poświęcona jest charakterystyce procesów automatycznych/kontrolowanych oraz stanów refleksyjności/bezrefleksyjności. Kategorie te wykorzystano do interpretacji mechanizmów działania wybranych technik wpływu społecznego. Omówiono także miejsce procesów automatycznych oraz stanu bezrefleksyjności w kodowaniu, przetwarzaniu i używaniu wybranych zjawisk językowych, takich jak: negacja, metafora, wieloznaczności oraz presupozycje..
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44968 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 173)
Autor z dużym znawstwem i wnikliwością analizuje, a także porównuje i zestawia ze sobą dwie koncepcje rozwoju: koncepcje L.S. Wygotskiego i E.H. Eriksona. Choć powstawały one w różnych okresach historycznych i w różnych warunkach społecznych, ich wspólną cechą jest uwypuklenie roli kontekstu historycznego w rozwoju człowieka, a także wskazanie na szczególną rolę kryzysów rozwojowych. Autor - nie gubiąc tego, co jest w każdej z koncepcji specyficzne i odmienne - buduje model przebiegu rozwoju w okresie dzieciństwa i młodości, integrując wiedzę pochodzącą z dzieł wspomnianych psychologów. W modelu tym zostały zestawione wszystkie kryzysy rozwojowe (zarówno kryzysy strukturalne opisane przez L.S. Wygotskiego, jak i funkcjonalne, wskazywane przez E.H. Eriksona) na tle okresów rozwoju stabilnego. Autor w sposób bardzo uporządkowany, wręcz metodyczny, scharakteryzował znaczenie każdego wyodrębnionego etapu w linii rozwoju, wskazał na problemy i niebezpieczeństwa związane z nieumiejętnym odczytywaniem możliwości jednostki lub pozostawianiem dziecka bez potrzebnej mu pomocy. Pokazuje z jednej strony różnicowanie się funkcji psychicznych, wzrost świadomości działań i samoświadomości niezbędnych dla tworzenia się autonomii jednostki, z drugiej zaś - wyłaniające się nowe jakości ego, które nakładają się na rozwój opisywanych funkcji psychicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44869 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again