Form of Work
Książki
(42)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(88)
unavailable
(14)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(27)
Czytelnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(10)
Czytelnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(15)
Wypożyczalnia Trzcianka
(10)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(9)
Author
Nowak Stefan
(6)
Babbie Earl R
(5)
Betkiewicz Witold
(5)
Alasuutari Pertti
(3)
Denzin Norman K
(3)
Lincoln Yvonna S
(3)
Podemski Krzysztof
(3)
Połeć Wojciech
(3)
Sztumski Janusz
(3)
Jemielniak Dariusz
(2)
Kloskowska-Dudzińska Agnieszka
(2)
Konecki Krzysztof
(2)
Ostrowska Joanna
(2)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(2)
Silverman David
(2)
Wysocka Ewa
(2)
Anderson Leon
(1)
Bajor Kazimierz
(1)
Boje David M. [et al.]
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Brzeziński Jerzy
(1)
Chojnicka Krystyna
(1)
Furier Andrzej
(1)
Grabowski Henryk
(1)
Głowacka-Grajper Małgorzata
(1)
Hann Christopher Michael
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Karpiński Jakub
(1)
Kozub-Ciembroniewicz Wiesław
(1)
Lofland John
(1)
Lofland Lyn H
(1)
Maszczyk Danuta
(1)
Mazur Jan
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Nowak Stefan. Autor
(1)
Olechnowicz Mścisław
(1)
Olszówka Piotr
(1)
Polkowski Lech Tadeusz
(1)
Pyszka Stanisław
(1)
Rosińska-Kordasiewicz Anna
(1)
Rychwalska Agnieszka
(1)
Semeniuk-Polkowska Maria
(1)
Snow David A
(1)
Surmaczyński Marian
(1)
Szymański Sebastian
(1)
Sławęcki Leopold
(1)
Turos Lucjan
(1)
Urbańska Sylwia
(1)
Winkowska-Nowak Katarzyna
(1)
Zielecki Alojzy
(1)
Zielecki Władysław
(1)
Żychlińska Monika
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
2012
(1)
2013
(1)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Nauki społeczne
(37)
Metodologia
(10)
Polityka społeczna
(5)
Socjologia
(5)
Etnografia
(3)
Konstruktywizm społeczny
(3)
Psychologia
(3)
Zogniskowany wywiad grupowy
(3)
Badania kliniczne
(2)
Diagnoza
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Feminizm
(2)
Hermeneutyka
(2)
Ideologia
(2)
Intelektualiści
(2)
Komunitaryzm
(2)
Kontrola społeczna (socjol.)
(2)
Maorysi
(2)
Mill, John Stuart
(2)
Nauka społeczna kościoła katolickiego
(2)
Oazy podatkowe
(2)
Opór (postawa)
(2)
Państwo
(2)
Pedagogika
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Rasy ludzkie
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Utylitaryzm (filoz.)
(2)
Weber, Max
(2)
Wychowanie
(2)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Algebry Boole'a
(1)
Ankieta
(1)
Antropologia
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Autorytaryzm
(1)
Bauman, Zygmunt
(1)
Bush, George W.
(1)
Canguilhem, Georges
(1)
Demokracja
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Eksperyment
(1)
Etyka
(1)
Federalizm
(1)
Filozofia
(1)
Foucault, Michel
(1)
Fundamentalizm
(1)
Genealogia
(1)
Geopolityka
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość
(1)
Język rosyjski
(1)
Językoznawstwo matematyczne
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leasing
(1)
Małżeństwo
(1)
Modele matematyczne
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nacjonalizm
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nutribiomed
(1)
Obrzędy
(1)
Obserwacja
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Osobowość
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pedagogika rolnicza
(1)
Pedagogika samokształcenia
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika szkolna
(1)
Pedagogika turystyki
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pedagogika wojskowa
(1)
Pedagogika zdrowia
(1)
Pedeutologia
(1)
Pisanie
(1)
Subject: place
Mołdawia
(1)
Polska
(1)
Rumunia
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(14)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Domain
Nauka i badania
(2)
43 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98235, 98234, 98233 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59098, 59097 (2 egz.)
Book
In basket
Szeroko cytowana, napisana przez wybitnych uczonych amerykańskich książka przedstawia strategie analizy danych jakościowych. Ukazuje proces badawczy jako interakcję społeczną, a także zwraca uwagę na etyczne aspekty badań. Odpowiada na pytanie: jak w sposób systematyczny, rzetelny i wiarygodny prowadzić badania jakościowe? Czytelnik dowiaduje się o ścisłych powiązaniach między teorią, metodologią i empirycznymi badaniami jakościowymi. W książce przedstawiono wszystkie etapy badań terenowych - zbieranie, ogniskowanie i analizowanie danych oraz przedstawianie wyników. Napisana z interakcyjnej perspektywy socjologicznej książka ma charakter interdyscyplinarny. Może służyć jako podstawowy podręcznik do nauczania metod jakościowych w socjologii, antropologii społecznej, etnografii, a także w naukach politycznych. Będzie szczególnie przydatna w badaniu takich zagadnień jak: relacje społeczne i komunikacja społeczna, subkultury i style życia, stosunki edukacyjne, stosunki pracownicze, przestępczość i dewiacja, organizacje społeczne i ruchy społeczne, sfera publiczna, administracja i polityka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102836 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3242)
Publikacja, choć dotyczy trudnych zagadnień, jest jednak klarowna i przejrzysta logicznie. Autor położył nacisk na praktyczne możliwości realizacji różnych propozycji. Każdy rozdział książki niesie w swej treści wiedzę niezbędną człowiekowi uprawiającemu naukę. Praktyczne zastosowanie treści kilku pierwszych rozdziałów staje się wręcz koniecznością przy pracy licencjackiej i magisterskiej, a całości w dysertacjach doktorskich oraz habilitacyjnych. Odpowiednie obchodzenie się z nazwami - kategoriami analitycznymi jest wstępnym warunkiem podjęcia jakiegokolwiek tematu. Zwrócenie uwagi na zasady logiki formalnej prowadzi do jasnego i wyraźnego formułowania własnych myśli, zastosowanie zaś godziwych wskazań erystyki ustrzeże badacza przed jałowymi sporami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102798 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 93958 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30159 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tł. Witold Betkiewicz [et al.]. - Wyd. 1 - 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 577, [1] s. : il. ; 24 cm.
Earl Babbie jasnym i przystępnym językiem wykłada wszystkie zawiłości związane ze stosowaniem zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych, a także: krok po kroku pokazuje, jak przygotować i prowadzić badania społeczne; wprowadza w teorie i paradygmaty badań społecznych; pokazuje, jak czytać raporty z badań, a także jak napisać własny raport; prezentuje polityczne i etyczne kwestie związane z badaniami społecznymi; szczegółowo omawia strukturę procesu badawczego, typy obserwacji i sposoby analizy danych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38191 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia)
Tom 1 skupia się na głównych teoriach w ramach badań jakościowych, prezentując również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia czy teoria ugruntowana. [libra.ibuk.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110756/T.1 (1 egz.)
Book
In basket
Książka powstawała w trzech etapach. Pierwszy polegał na sukcesywnym przygotowywaniu i udostępnianiu studentom I roku studiów magisterskich powielonych tez wykładów z metodologii pracy naukowej prowadzonych w roku akademickim 2010/2011 na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W drugim etapie tezy te, po skompletowaniu i adiustacji, zostały wydane w formie zwartej przez Wydawnictwo Uczelniane WSTiE w Suchej Beskidzkiej jako publikacja pt. Metodologia pracy naukowej. Tezy wykładów, prezentacje graficzne i pytania kontrolne dla studentów turystyki i rekreacji. Interdyscyplinarny charakter kierunku studiów wymagał, aby zawarte w podręczniku informacje były na tyle ogólne, żeby mogły się przydać każdemu studentowi - niezależnie od seminarium magisterskiego, w ramach którego turystyka i rekreacja mogą być przedmiotem rozważań z punktu widzenia różnych dziedzin naukowego poznania. Zamieszczone na końcu każdego rozdziału pytania kontrolne miały umożliwić studentom orientację w zrozumieniu i przyswojeniu treści przedmiotu jako podstawy zaliczenia wykładów i ćwiczeń na zakończenie kursu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106785 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39101 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia)
Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych czy analizy dyskursu i dokumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110713/T.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45617 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 101846 (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak ; [red. inicjujący Wojciech Połeć]. - Wyd. 2 - 5 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 494, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna.)
Klasyczna praca omawiająca całościowo problemy metodologii badań społecznych. Stanowi podsumowanie wieloletnich badań i przemyśleń jednego z największych polskich specjalistów w tej dziedzinie, którego dorobek naukowy inspiruje kolejne pokolenia badaczy i teoretyków nauk społecznych. Z czasem uzyskała charakter pracy klasycznej w polskiej socjologii. Pozycja obowiązkowa w biblioteczce każdego socjologa! Adresowana także do przedstawicieli innych nauk społecznych, jak psychologia czy psychologia społeczna, pedagogika, nauki polityczne czy ekonomiczne, a nawet do bardziej empirycznie zorientowanych adeptów nauk prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47657 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38183, 37882 (2 egz.)
Book
In basket
Cieszący się niezwykłą popularnością na zachodnich uniwersytetach podręcznik do metodologii badań jakościowych. Autor w klarowny sposób prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z korzystaniem z badań, takich jak: obserwacja, analiza rozmowy i dokumentów, analiza materiałów wizualnych, analiza konwersacyjna, Silverman porównuje wartość różnych rodzajów danych, przedstawia problemy z ocenianiem ich trafności i rzetelności. Porusza również ważne kwestie etyczne związane z pracą badacza. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem i propozycją ćwiczeń oraz starannie dobranym zestawem dalszych lektur.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108232 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65110 P 1,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96529, 96528, 96479 (3 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 66457 P 1,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 13485, 13484, 13483 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 50568 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 23003 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 17999 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 97907 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97908 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 45899 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36589 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97670, 97669 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65297 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85738 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again