Form of Work
Książki
(11)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(32)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Leżańska Wiesława
(4)
Guz Sabina
(2)
Andrzejewska Jolanta
(1)
Bielicki Eugeniusz
(1)
Centner-Guz Małgorzata
(1)
Ciosek Mieczysław
(1)
Feliniak Aleksandra
(1)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(1)
Magda-Adamowicz Marzenna
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Radzikowska Dorota
(1)
Smak Ewa
(1)
Suświłło Małgorzata
(1)
Zwierzchowska Iwona
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nauczyciele przedszkoli
(11)
Nauczyciele nauczania początkowego
(8)
Wychowanie przedszkolne
(7)
Nauczanie początkowe
(5)
Dziecko
(4)
Edukacja międzykulturowa
(3)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Korczak, Janusz
(2)
Agresywność
(1)
Asertywność
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dojrzałość emocjonalna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Jan Paweł II
(1)
Język
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kultura masowa
(1)
Lęk
(1)
Matematyka
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Poezja dziecięca
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Przebaczenie
(1)
Przedszkola integracyjne
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Skolioza
(1)
Socjalizacja
(1)
Sport
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie
(1)
Zespół ADHD
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Od dawien dawna zajmowano się zawodem nauczycielskim, lecz nigdy dotąd nie stawiano tyle pytań, które nasuwają wątpliwości, dotyczące miejsca i roli nauczyciela w kształtowaniu osobowości w okresie dzieciństwa, jego predyspozycji, wartości, wiedzy. Nauczyciel wczesnej edukacji to nie tylko osoba mająca wiedzę, umiejętność krytycznego myślenia, lecz przede wszystkim jednostka twórcza, kreatywna, charakteryzująca się refleksją zawodową, mająca wielowymiarową osobowość; osoba, która stwarza dzieciom warunki i możliwości rozwijania pełnej biofilicznej osobowości. Wszystkie prezentowane w tym tomie prace odwołują się do roli i kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji. W trzech rozdziałach przedstawiona jest bogata i zróżnicowana wiedza omawiająca zawód nauczyciela. W części pierwszej autorzy próbują ukazać problemy nauczyciela w świetle wyzwań, zmian i zagrożeń edukacyjnych. Artykuły zawarte w części drugiej omawiają kompetencje nauczyciela w procesie wychowania i nauczania w okresie dzieciństwa, ukazano w nich istotne zagadnienia metodologiczne i innowacyjne. Część trzecia przedstawia nauczyciela w działalności praktyczno-pedagogicznej, omawia aspekty organizacyjne i metodyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja wnosi istotny wkład do toczących się dyskusji i poszukiwań modelu nauczyciela wczesnej edukacji i spotka się z zainteresowaniem odbiorców: pedagogów, studentów oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Ewa Smak
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107213 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46507 (1 egz.)
Book
In basket
(Wczesna Edukacja)
W prezentowanym tomie autorzy koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych, a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli. W zamierzeniu odbiorcą książki jest współczesny kreatywny nauczyciel, którego modelową sylwetkę można odczytać z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu międzykulturowego, potrafi również kreować własny wizerunek, kształtuje warunki do wolności, wyzwala twórczość uczniów, personalizuje edukację, dostosowuje ją do konkretnej rzeczywistości, traktuje nauczanie jako formę sztuki, która wymaga od niego mądrości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112436 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 51616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33682 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47067 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66173 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106757 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48724 (1 egz.)
Book
In basket
(Wczesna Edukacja)
Autorzy podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje (np. planistyczne, interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólnotowych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie, np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112819 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47066 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66934 (1 egz.)
Book
In basket
Lektura książki zaprasza Czytelników, a niejednokrotnie zmusza, do krytycznego i twórczego myślenia. Jest okazją do głębszej refleksji o charakterze pedeutologicznym nad istotą, specyfiką i przemianami profesji nauczycielskiej szczebla przedszkolnego i klas początkowych. Daje możliwość pełniejszego samodzielnego namysłu, skłaniając jednocześnie do formułowania własnych sądów, a także stawiania kolejnych pytań. Bogactwo idei, propozycji oraz refleksji zawartych w książce może stanowić niewyczerpane źródło problemów do dyskusji na nauczycielskim forum, a także cennych inspiracji przydatnych Czytelnikom na wielu różnych polach działania. Książka adresowana jest nie tylko do nauczycieli akademickich, odpowiedzialnych za proces preparacji zawodowej specjalistów wczesnej edukacji, nauczycieli przedszkola i klas początkowych oraz studentów, ale także do pracowników administracji oświatowej, kreujących na własnym terenie politykę oświatową. [z recenzji profesor Gabrieli Kapicy]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38506 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111564 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51115 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33548 (1 egz.)
Book
In basket
Potencjał dziecka, jego szerokie możliwości nakła­dają na organizatorów edukacji, badaczy, nauczycieli i rodziców liczne zadania i wyzwalają ich odpowiedzialność za jego rozwój. Edukacja przedszkolna ma stać się dla dziecka trampoliną wzrostu, wsparciem rozwoju, płaszczyzną odkrywa­nia i uczenia się, a nie tylko ciągiem przypadkowo dobranych czynności dydak­tyczno-wychowawczych, replikowanych z gotowych rozwiązań, scenariuszy. Czy jesteśmy w stanie temu zadaniu sprostać i dokonać potrzebnych zmian? Mamy świadomość koniecznych modyfikacji i otwarcia się na nowe rozwiązania. Mamy też szacunek do tego, co cennego i ważnego w tym zakresie zrobiono i napisano dotąd i tu także poszukujemy inspiracji lokując je w nowych, aktualnych kontekstach naszego działania, funkcjonowania, badania.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116679 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52483 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42398 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48961 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66941 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawowym warunkiem edukacji małego dziecka - tworzonej zgodnie z humanistyczną, poznawczą i transgresyjną koncepcją rozumienia człowieka - jest jak najlepsze przygotowanie do pracy pedagogicznej nauczycieli-wychowawców. Wszystkie społeczeństwa zarówno w przeszłości, jak i współcześnie chcą mieć przede wszystkim dobrych nauczycieli, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że od nich zależy jakość edukacji, która: [...] w znacznym stopniu wyznacza losy życiowe ludzi, szanse rozwojowe społeczeństw, przemiany cywilizacyjne. Jakość edukacji zależy od wielu czynników, a wśród nich szczególną rolę odgrywa przygotowanie nauczycieli, ich osobowość i stosowane metody pracy. Zrozumiałe więc jest odwieczne zainteresowanie sprawami zawodu nauczycielskiego. Opracowania zamieszczone w tym tomie są poświęcone właśnie przygotowaniu do pracy i pracy zawodowej nauczycieli-wychowawców w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Tom składa się z trzech części. W pierwszej można znaleźć autorskie propozycje dotyczące m.in. współczesnych wyzwań dla szkoły i nauczyciela w kontekście przygotowania dzieci do uczenia się przez całe życie, oceny (nie)gotowości szkoły na przyjęcie najmłodszego ucznia oraz sposobów zapobiegania i przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym. Autorzy wszystkich tekstów zwracają uwagę na relacje między zaleceniami płynącymi z teorii (czy szerzej - wiedzy) pedagogicznej, poczynaniami w zakresie polityki oświatowej a praktyką edukacyjną w zakresie kształcenia i wychowania małych dzieci. Kolejna część zawiera zarówno teoretyczną, jak i praktyczną egzemplifikację zagadnień związanych z edukacją nauczycieli u naszych południowych sąsiadów. Autorki opracowań szczególne znaczenie przypisują pedagogicznym oraz psychologicznym aspektom działań edukacyjnych podejmowanych przez nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wspomagających rozwój i kształcenie dziecka, a także porównują propozycje merytoryczne i rozwiązania metodyczne stosowane w Czechach, na Słowacji oraz w Polsce. Tom zamyka część będąca prezentacją wyników badań prowadzonych wśród studentów kierunków pedagogicznych. Zamieszczone w tej części opracowania skupiają się głównie na kwestiach dotyczących roli i zadań współczesnego nauczyciela oraz potrzebach i możliwościach wychowania międzykulturowego w przedszkolu i w klasach I-III. Przywołane rezultaty poczynań empirycznych wraz z ich analizą i interpretacją odnoszą się również do umiejętności językowych i matematycznych studentów, których badania zostały zainspirowane Ogólnopolskimi Badaniami Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2011.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106862/T.5 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39238 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32380 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45303 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64202 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106073 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38908 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32262 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45069 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64694, 64693, 64117 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again