Form of Work
Książki
(32)
Publikacje naukowe
(6)
Czasopisma
(1)
Status
available
(63)
unavailable
(11)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(24)
Wypożyczalnia Chodzież
(15)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(14)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Kopaczyńska Iwona
(3)
Magda-Adamowicz Marzenna
(3)
Dmochowska Halina
(2)
Kochan-Wójcik Marta
(2)
Sujak-Lesz Krystyna
(2)
Wiatrowska Leokadia
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Cywińska Małgorzata
(1)
Czarnecki Kazimierz
(1)
Gajdzica Anna
(1)
Garbula-Orzechowska Joanna
(1)
Jezierska-Wiejak Elżbieta
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Konarzewski Krzysztof
(1)
Kowalik-Olubińska Małgorzata
(1)
Kraszewski Krzysztof
(1)
Kunicka Małgorzata
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Lis-Zaldivar Anna
(1)
Malinowska Joanna
(1)
Nawolska Barbara
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Paszenda Iwona
(1)
Romanowska-Łakomy Halina
(1)
Segiet Waldemar
(1)
Stucki Edmund
(1)
Suchora-Olech Apolonia
(1)
Szadzińska Ewa
(1)
Szafrańska-Gajdzica Anna
(1)
Szczepańska Mariola
(1)
Szczepska-Pustkowska Maria
(1)
Szkolak Anna
(1)
Szkolak-Stępień Anna
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Szymczak Joanna
(1)
Walak Bogumiła
(1)
Włodarczyk Rafał
(1)
Zińczuk Monika
(1)
Łączek Tomasz
(1)
Żłobicki Wiktor
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Nauczanie początkowe
(27)
Dziecko
(15)
Nauczyciele
(9)
Nauczyciele nauczania początkowego
(7)
Pedagogika wczesnoszkolna
(6)
Wychowanie
(6)
Diagnoza pedagogiczna
(4)
Dojrzałość szkolna
(4)
Matematyka
(4)
Nauczanie
(4)
Uczniowie klas początkowych
(4)
Ludzie starzy
(3)
Motywacja uczenia się
(3)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dziecko chore przewlekle
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Gry i zabawy
(2)
Historia
(2)
Język polski
(2)
Kariera
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Pedeutologia
(2)
Pisanie
(2)
Podmiotowość
(2)
Rodzice
(2)
Socjalizacja
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Uczniowie szkół podstawowych
(2)
Śmierć
(2)
Wiedza
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Altruizm
(1)
Analfabetyzm
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bourdieu, Pierre
(1)
Bunt
(1)
Choroby
(1)
Cyberkultura
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czytanie
(1)
Czytelnictwo dzieci
(1)
Dualizm (filoz.)
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekologia
(1)
Ekologia człowieka
(1)
Ekorozwój
(1)
El'konin, Daniil Borisovič
(1)
Etyka społeczna
(1)
Eutanazja
(1)
Fromm, Erich
(1)
Geometria
(1)
Holizm (filoz.)
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Jakość życia
(1)
Jednostkowienie
(1)
Jung, Carl Gustav
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Komiksy
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konflikt
(1)
Krytycyzm
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Macierzyństwo
(1)
Matura międzynarodowa
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Narracja
(1)
Nauczyciele języka angielskiego
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie ; okręg)
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Monografia
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(2)
Bajki i baśnie
(1)
Gry komputerowe
(1)
Książki obrazkowe
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(5)
33 results Filter
Book
In basket
[...] Zaprezentowane w artykułach rozważania nie wyczerpują całokształtu problematyki dotyczącej różnych aspektów szeroko rozumianej problematyki dziecka w teorii i praktyce pedagogicznej. Tym nie mniej na podstawie analiz artykułów zawartych w publikacji można skonstatować, że pedagogika dziecka jest nauką charakteryzującą się rozbieżnością poglądów, ale poszukującą w oparciu o badania naukowe, nowych uwarunkowań sprzyjających funkcjonowaniu dziecka w harmonii z teorią i praktyką pedagogiczną. Przedłożona monografia pedagogiczna jest adresowana do nauczycieli akademickich, pedagogów, psychologów, socjologów, działaczy oświatowych, a także studentów pedagogiki i do wszystkich, którym problematyka dziecka nie jest obojętna.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112087 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50984 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65738 (1 egz.)
Book
In basket
Rozważania stanowiące treść tej książki koncentrują się wokół problematyki szeroko rozumianych procesów rozwoju i uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz roli nauczyciela w pierwszym etapie szkolnej edukacji, analizowanych w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Wielu badaczy zajmujących się jakością wcześnej edukacji dziecka podkreśla rażące nieprzystosowanie współczesnej szkoły do pracy z 7-10 letnim dzieckiem przestarzałą metodę, brak aktywności badawczej na lekcjach, incydentalność współpracy grupowej, dyscyplinę ciszy i znieruchomienia rodem z pedagogiki XIX wieku.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109024/T.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49981 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64671 P 2,6 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór czternastu artykułów prezentujących w kontekście teorii i praktyki dwupodmiotowość procesów uczenia się i nauczania, czyli czynności ucznia i nauczyciela prowadzące od działania do poznania, podkreślających rolę twórczej i wielokierunkowej aktywności poznawczej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113376 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40985 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65523 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”. Przyjęte w niej trzy założenia: dziecko jest zawsze w sytuacji uczenia się, które stanowi proces o wielowymiarowej strukturze, zaś kontekst tej sytuacji jest zależny od subiektywnego sposobu widzenia i interpretacji rzeczywistości - stanowią i w tym opracowaniu płaszczyznę odniesienia. W książce m.in. artykuły: Marzenny Magdy-Adamowicz „Efektywność dydaktyczna twórczego pedagogicznie nauczyciela”, Haliny Dmochowskiej „Przygotowanie dziecka do edukacji przedszkolnej”, Marty Kondrackiej-Szali „Przedszkolak w świecie muzyki - refleksje teoretyczno-praktyczne, Agnieszki Jędrzejowskiej „Sposoby uczenia się dzieci z zespołem Downa”, Arkadiusza Urbanka „Uczenie się zachowań szkodliwych dzieci z rodzin patogennych”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41117 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100674, 100673 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84779 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41264 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59428 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ta to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawione możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer dają możliwość antycypacji obrazu funkcjonowania tego dziecka w szkolnej rzeczywistości, co wyznacza się jego gotowością edukacyjną. Jednak gotowość szkolna dziecka to nie tylko jego dojrzałość biologiczna, ale też gotowość szkoły przejawiająca się w wielu aspektach jej instytucjonalnej i zadaniowej działalności. To współbrzmienie obu podmiotów edukacyjnych zmagań gwarantujących małemu dziecku osiąganie szkolnych efektów. Warunkiem poznania dziecka i jego całościowego oglądu są działania diagnostyczne, których szeroki wachlarz prezentowany jest kandydatom na nauczycieli, jak i nauczycielom czynnie pracującym. Bogata oferta narzędzi badawczych pozwala na koncentrowanie się na tych obszarach rozwoju sześciolatka, które stanowią istotę jego gotowości do podejmowania zadań szkolnych. W kompetencjach diagnostycznych nauczyciela mieści się też możliwość jego działań pomocowych aktywizujących gorzej funkcjonujące sfery, wyróżnione podczas diagnozy. Tak więc studenci, nauczyciele, jak też i rodzice, którym zależy na dobru dziecka, mając bogate źródło wiedzy dotyczącej gotowości szkolnej dziecka, przekraczającego próg szkoły, mogą wzbogacić swój zasób wiedzy o te elementy, które jako aktualne, wydają się ważne i niezbędne w ich wyposażeniu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107074 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48919 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64278 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44307 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87496 (1 egz.)
Book
In basket
Autorka podjęła udaną próbę poszerzenia i pogłębienia znaczeń, jakie w dyskursie pedeutologicznym nadaje się kategorii refleksji/refleksyjności nauczyciela. Oryginalność podjętego zamierzenia badawczego ma swoje źródło w sposobie konstrukcji kluczowego dla projektu empirycznego pytania. Zamiast standardowego – powiedz, o czym myślisz? sformułowane zostało pytanie: powiedz, jak myślisz? Ta wydawałoby się z pozoru drobna zmiana znaczenia stała się kluczem otwierającym przestrzeń naukowej penetracji słabo rozpoznanego, a jakże ważnego obszaru badań pedeutologicznych − namysłu nad istotą nauczycielskiej profesji. […] Książka powinna zainteresować liczne grono czytelników. W pierwszym rzędzie są nimi nauczyciele nauczycieli. Kolejną grupą, dla której praca ta powinna stać się lekturą obowiązkową, są studenci i doktoranci realizujący projekty badawcze w ramach prac promocyjnych. Z pewnością powinna być „odczytana” w gronie nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i władz oświatowych poszukujących intelektualnych narzędzi dla nadania znaczenia i odkrywania sensu tego, co stanowi treść ich zawodowej codzienności. Z recenzji wydawniczej dr hab. Hanny Kędzierskiej, prof. UWM
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41002 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90651, 90650 (2 egz.)
Book
In basket
Tom 14 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Konteksty społeczne i międzykulturowe, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. Kontekstom społecznym i międzykulturowym oraz tendencjom i problemom edukacji małego dziecka poświęcone są opracowania zamieszczone w tej publikacji. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Prezentowany tom składa się z dwóch części. W pierwszej, noszącej tytuł Społeczne konteksty dziecka i dzieciństwa – propozycje teoretyczne i rozwiązania praktyczne, autorzy zwracają uwagę m.in. na potrzebę opracowania metodologii badań nad dzieciństwem. Jak podkreśla Danuta Waloszek, na świecie, obok nas dorosłych, jest konkretny, rozwijający się człowiek – dziecko/uczeń z imienia i nazwiska oraz z własną biografią, któremu należy się uwaga i powaga. Jest swoiście wyposażoną, wartościową, fascynującą „cząstką elementarną” ludzkości. Uchwycenie niezwykłości „nowego, kolejnego powołanego do życia człowieka”, jego indywidualności i ustosunkowanie się do nich jest podstawowym zadaniem dorosłej części społeczeństwa, w tym nauczyciela. Autorzy poszczególnych tekstów opisują dzieciństwo z dwóch perspektyw: a) węższej – obejmującej indywidualny dziecięcy świat przeżyć, znaczeń, wartości, doświadczeń, aktywności, którego centrum stanowi rodzina, szkoła, rówieśnicy, codzienne kontakty społeczne, oraz b) szerszej – rozumianej jako historyczno-społeczno-kulturowa kategoria, odnosząca się do statusu społecznego dziecka, ukazująca jego położenie w grupie społecznej. Wskazują także na potrzebę edukacji refleksyjnej w pracy pedagogicznej, opartej m.in. na dialogowaniu z dziećmi. Druga część, zatytułowana Wychowanie międzykulturowe małego dziec­ka – doświadczenia polskie i zagraniczne, zawiera zarówno teoretyczną, jak i praktyczną egzemplifikację zagadnień związanych z edukacją międzykulturową. W kontekście polskich, słowackich, czeskich, duńskich i niemieckich doświadczeń prezentowane są zagadnienia dotyczące nabywania kompetencji społecznych przez uczniów żyjących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo czy funkcjonowania w szkołach większościowych dzieci wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych. Tę część zamyka przewodnik bibliograficzny, obejmujący najważniejsze lektury do edukacji międzykulturowej dla dzieci. Przemysław P. Grzybowski, autor przewodnika, słusznie zaznacza, że przemyślana praca z lekturami do edukacji międzykulturowej uświadamia, iż każdy z ich bohaterów – nawet najbardziej niezwykły, wręcz dziwaczny – jest wartościowy i przez to godzien szacunku, a jedną z cech konstytuujących jego wartość stanowi właśnie odmienność, różnica, dzięki której świat młodego czytelnika ulega wzbogaceniu o nowe idee, poglądy, wzory postępowania. Ewa Ogrodzka-Mazur
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52208 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41959 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43609 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja zawiera teksty specjalistów zajmujących się pedagogiką wczesnoszkolną, badających problematykę edukacji dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Praca składa się z sześciu części, podejmujących zagadnienia teoretyczne i odnoszące się do praktyki, nawiązujące do zmieniających się kontekstów społecznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108793/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49980 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46086 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64670 P 2,6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 0208-6336. Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji ; nr 2452.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96709 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45275 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem opracowania jest wiedza społeczna uczniów, rodzaj wiedzy jednostki, jaką konstruuje ona w interakcjach i współdziałaniu z innymi tj. dziećmi i dorosłymi, co stwarza warunki do budowania obrazu siebie, innych i otaczającego świata w realnym kontekście społeczno-kulturowym. Zakres tematyczny tak pojmowanej wiedzy społecznej rozszerza się i nie jest kojarzony wyłącznie z treściami dawnego środowiska społeczno-przyrodniczego, lecz wyraźnie poza nie wykracza. Miejsce "starej", programowej tematyki, sprowadzającej aktywność dziecka wyłącznie do sfery rodzinnych obowiązków i klasowych powinności, zastępują aktualne problemy, ujęte z perspektywy dziecka żyjącego w wielowymiarowym i skonfliktowanym świecie. Realne stają się wówczas szanse na podejmowanie tematów dotyczących życia codziennego dzieci, problemów egzystencjalnych, rasowych, demograficznych, kwestii religijnych czy aspektów politycznych. Punktem odniesienia w przyjęciu takiego rozumienia wiedzy społecznej jest osadzenie rozważań w kontekście paradygmatu konstrukcjonizmu poznawczego i społecznego. Oba odsłaniają mechanizm tworzenia się wiedzy społecznej uczniów, wskazują na potrzebę poszerzania tematyki społecznej z racji dokonujących się przemian społeczno-kulturowych i zmieniających się potrzeb rozwojowych dzieci. Próba oglądu praktyki szkolnej wydaje się z tej perspektywy ciekawa i ważna. W opracowaniu została ona dokonana z perspektywy nauczycieli klas I-III, by poznać, jakie znaczenia nadają oni pojęciu "wiedza społeczna" i w jaki sposób mogą one rzutować na charakter znaczeń nadawanych przez uczniów. Z badań nad osobistymi teoriami pedagogicznymi wynika wyraźnie, że rzutują one na charakter edukacji uprawianej przez nauczycieli. Celem opracowania nie jest jednak zrekonstruowanie nauczycielskich ideologii, lecz jedynie odsłonięcie jednego z jej elementów, tj. tworzonych przez pedagogów koncepcji wiedzy, w tym społecznej. Zadaniem publikacji nie jest również ukazanie poprawnego modelu wiedzy społecznej, lecz raczej jego rekonstrukcja, polegająca na wydobywaniu sensów i wymiarów, które mogą być znaczące dla lepszego i głębszego rozumienia wiedzy społecznej przez uczniów wczesnej edukacji, a w przyszłości stanowić podstawę do redefiniowania pojęcia. Z uwagi na takie założenia koncepcja badań osadzona została w paradygmacie interpretatywnym, upatrując w nim możliwości zdobycia nowej wiedzy, nowego poznania, a nie wyłącznie sprawdzania już istniejących teorii. W ramach paradygmatu interpretatywnego zdecydowano się na perspektywę fenomenograficzną, uznając ją za najlepszą formę legitymizacji myślenia jednostkowego i kolektywnego nauczycieli wczesnej edukacji o wiedzy społecznej uczniów. W efekcie podstawą prowadzonej analizy, a następnie interpretacji były wyłonione w toku badań kategorie opisu odzwierciedlające nauczycielskie widzenie świata i rozumienie wiedzy (społecznej) uczniów i jej źródeł. Uzyskane kategorie opisu pozwoliły odsłonić jakościowo różne sposoby doświadczania przez nauczycieli edukacji i związanych z nią procesów. W pierwszej kolejności odzwierciedlany był świat bezpośrednio postrzegany przez badanych, a potem świat widziany przez badacza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105150 (1 egz.)
Book
In basket
Nauczanie historii zmierza współcześnie do ukazywania nie tylko wielkich zdarzeń i syntez politycznych, ale prezentowania także mikrohistorii - drobnych wydarzeń i prywatnych mikroświatów zwykłych ludzi. Intencją Autorki było "przetarcie" drogi mikrohistorii do przestrzeni kształcenia początkowego. Znacznie bliższa i ważniejsza od tzw. wielkiej historii jest dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym historia prywatna, która wiąże się ze zdolnością dzieci do wchodzenia w rolę aktywnego jej badacza. O tym, że jest to problematyka nieobecna na etapie nauczania początkowego, świadczy brak badań nawiązujących do szerszego kontekstu teorii dydaktycznych i psychologicznych, a także skromna literatura przedmiotu. Kategoria "dziecięce znaczenia historyczne" służy określeniu subiektywnych sensów i znaczeń, jakie dzieci nadają w narracjach historii swojej rodziny. Kategoria ta dopuszcza do głosu inną problematykę historyczną niż ta, która obowiązuje obecnie, bowiem zakres tematów realizowanych w toku wczesnej edukacji w ramach wprowadzania dzieci w świat zagadnień historycznych nie uwzględnia historii własnej rodziny. Materiał został ujęty w sześciu rozdziałach odpowiadających treściom teoretycznym, metodologicznym i empirycznym. Tym ostatnim Autorka poświęciła końcowe rozdziały książki. Typy sytuacji edukacyjnych (zogniskowane wokół treści, rozwinięte wokół osoby nauczyciela, skoncentrowane wokół wiedzy ucznia) stały się podstawą do wygenerowania trzech typów projektów edukacyjnych. Wytworzony w ten sposób teren badań umożliwił dokonanie oglądu dziecięcych działań w zakresie narracyjnego konstruowania historii własnej rodziny. Analiza rzeczywistości historycznej w tekstach uczniów pod kątem użycia funkcji i kręgów osób działających była wynikiem przyjętego założenia, że opowieści o tzw. świecie rzeczywistym konstruujemy tak, jak opowieści fikcyjne, wykorzystując te same reguły tworzenia i struktury narracyjne. Zostało to ukazane na tle egzemplifikacji narracji dziecięcych, poddanych analizie morfologicznej. Na wspomnianą kategorię "dziecięce znaczenia historyczne", kluczową z punktu widzenia konstruowania historii rodzinnych, składają się opisy i interpretacja obszarów historii prywatnej uczniów związanych z: bogactwem życia codziennego (czynności kobiet i mężczyzn, święta i zwyczaje, dzieciństwo, szkoła) oraz odbiciem tzw. wielkiej historii w historiach prywatnych (obrona ojczyzny, tragedie wojenne, utrata domu, przedmioty pamięci rodzinnej, historia powojenna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103368 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest wielowątkową analizą zagadnień wczesnej edukacji. Bardzo obszerny materiał został w logiczny sposób podzielony na dwie uzupełniające się części. W pierwszej opisano zjawiska zmieniającego się świata w subiektywnym odbiorze dziecka, a druga proponuje pewne rozwiązania do zastosowania w organizacji jego edukacji. Wiele rozwiązań zasługuje na uwagę w świecie toczących się dyskusji nad doświadczeniami związanymi z przemianami we współczesnej oświacie. [na podstawie recenzji wydawniczej dr hab Ewy Skrzetuskiej, prof. nadzw. UMCS]
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106488 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48503 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39284 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45152 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64080 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 78941, 78940, 78939 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43106 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ta to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawione możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer dają możliwość antycypacji obrazu funkcjonowania tego dziecka w szkolnej rzeczywistości, co wyznacza się jego gotowością edukacyjną. Jednak gotowość szkolna dziecka to nie tylko jego dojrzałość biologiczna, ale też gotowość szkoły przejawiająca się w wielu aspektach jej instytucjonalnej i zadaniowej działalności. To współbrzmienie obu podmiotów edukacyjnych zmagań gwarantujących małemu dziecku osiąganie szkolnych efektów. Warunkiem poznania dziecka i jego całościowego oglądu są działania diagnostyczne, których szeroki wachlarz prezentowany jest kandydatom na nauczycieli, jak i nauczycielom czynnie pracującym. Bogata oferta narzędzi badawczych pozwala na koncentrowanie się na tych obszarach rozwoju sześciolatka, które stanowią istotę jego gotowości do podejmowania zadań szkolnych. W kompetencjach diagnostycznych nauczyciela mieści się też możliwość jego działań pomocowych aktywizujących gorzej funkcjonujące sfery, wyróżnione podczas diagnozy.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107986 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39332 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32724 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45456 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64422 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again