Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(21)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Mejer-Zahorowski Olaf
(1)
Pirogowicz Iwona
(1)
Prajsner Mira
(1)
Rogala-Obłękowska Jolanta
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Steciwko Andrzej
(1)
Zajączkowski Krzysztof
(1)
Zimak Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
unknown (po)
(1)
Subject
Narkomania
(8)
Alkoholizm
(5)
Młodzież
(3)
Nałóg
(3)
Patologia społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Arteterapia
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Cmentarze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dowody osobiste
(1)
Drogi publiczne
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Energetyka
(1)
Geodezja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Górnictwo
(1)
HIV
(1)
Handel uliczny
(1)
Harcerstwo
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Kultura
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Leśnictwo
(1)
Mieszkania
(1)
Monopol
(1)
Muzealnictwo
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczanie miasta
(1)
Odpady
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Powódź
(1)
Pożarnictwo
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Repatriacja
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjoterapia
(1)
Specjalna strefa ekonomiczna
(1)
Społeczeństwo ryzyka
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Straż gminna
(1)
Susza
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transport pasażerski
(1)
Turystyka
(1)
Tytoń
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uzdrowiska
(1)
Woda
(1)
Wodociągi
(1)
Wojsko
(1)
Wybory
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Zwierzęta
(1)
Ławnicy
(1)
Łowiectwo
(1)
Ścieki
(1)
Śmieci
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Żłobki
(1)
Subject: time
1989-2000
(5)
1989-
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101766, 101765 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46678 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37538 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31145 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43638 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62376 P 1,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42289 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja przedstawia dorobek seminarium naukowego "Perspektywy profilaktyki dla młodzieży z grup ryzyka - dylematy, wyzwania, potrzeby", które w 2003 roku zorganizowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Składają się na nią cztery bloki tematyczne. Ważną część książki stanowi relacja z dyskusji, w której brali udział wybitni praktycy z zakresu psychologii i pedagogiki, dzieląc się swoimi doświadczeniami i osobistymi refleksjami na temat efektywnego pomagania oraz budowania kontaktu z młodymi ludźmi mającymi problemy z substancjami psychoaktywnymi.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96109, 94090, 94089, 94088 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43471 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30124 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46816 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60980 P 1,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85780, 85779 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60734 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono dorobek seminarium naukowego Profilaktyka w szkołach ponadgimnazjalnych, które Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w Kazimierzu w 2004 roku. Wybitni polscy profilaktycy, naukowcy i praktycy z dziedziny pedagogiki i psychologii omawiali kierunki rozwoju profilaktyki szkolnej oraz dyskutowali na temat specyfiki programów profilaktycznych i działań interwencyjnych, jakie może podjąć szkoła w stosunku do uczniów przejawiających zachowania problemowe. W drugiej części przedstawiono wyniki Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (ESPAD), przeprowadzonego w 2003 roku wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Uzyskane wyniki porównano ze wskaźnikami otrzymanymi w badaniach z 1995 i 1999 roku. Badania ESPAD przeprowadzane są w wielu krajach Europy i pozwalają śledzić zmiany w zakresie używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108304 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40926 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana praca stanowi drugą część Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Część 1. Ustrój, wydanej w roku 2010. Po dwudziestu latach od utworzenia gmin, kilkunastu od reformy, która wprowadziła powiaty i województwa samorządowe i po wielu dalszych działaniach decentralizacyjnych, przyszedł czas na pogłębioną refleksję i kompleksowe ujęcie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. W tym czasie zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego ulegał stałemu rozszerzaniu - poprzez zwiększanie zakresu zadań własnych i przekazywanie na rzecz samorządu licznych zadań z zakresu administracji rządowej. Problematyka samorządu terytorialnego cieszy się zainteresowaniem doktryny, co zaowocowało wielką liczbą monografii, artykułów i komentarzy. Jednocześnie jednak brakowało do dzisiaj kompleksowego opracowania zakresu działania samorządu terytorialnego po zmianach, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Prezentowana praca wypełnia tę lukę oraz wykazuje po raz pierwszy w takich rozmiarach i ujęciu, w oparciu o ogromny materiał normatywny, jak bardzo istotną i znaczącą część zadań publicznych wykonuje obecnie samorząd terytorialny w Polsce. Publikacja stanowi dzieło zbiorowe pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od lat zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego. Podstawę opracowania haseł stanowi prawo materialne określające zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i ich organów. Na końcu hasła podawane są akty normatywne regulujące określone zadanie lub kompetencję.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104104/Cz.2 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47315 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38079 P (52) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32095 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44525 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63065 P 16,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again