Form of Work
Książki
(65)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(163)
unavailable
(4)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(32)
Czytelnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(25)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(23)
Wypożyczalnia Trzcianka
(24)
Wypożyczalnia Złotów
(23)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(19)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Informatorium
(1)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(7)
Author
Mazurkiewicz Grzegorz
(9)
Pielachowski Józef
(6)
Marciniak Lidia
(4)
Piotrowska-Albin Elżbieta
(4)
Fronckiewicz Bożena
(3)
Kołodziejska Jolanta
(3)
Stróżyński Klemens
(3)
Barszczewska Bożena
(2)
Dąbrowska Iwona
(2)
Gocłowska Anna
(2)
Grzonkowska Danuta
(2)
Kasperowiczowa Helena
(2)
Kordziński Jarosław
(2)
Kosiarz Agnieszka
(2)
Kowalski Michał
(2)
Kwiatkowski Stefan Michał
(2)
Misztal Jolanta
(2)
Olejniczak Tomasz
(2)
Owczarz Marzenna
(2)
Półturzycki Józef
(2)
Rudzińska Zofia
(2)
Wieczorek-Wilińska Jolanta
(2)
Żuchowski Zbigniew
(2)
Bajer Małgorzata
(1)
Barankiewicz Halina
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bilska Lidia
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Brzdąk Jadwiga
(1)
Będzieszak Marcin
(1)
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Domalewski Jarosław
(1)
Ferenc Maria Magdalena
(1)
Gawroński Krzysztof
(1)
Gromiec Lucyna
(1)
Jadczak-Nowacka Małgorzata
(1)
Kiełbasińska Elżbieta
(1)
Koszmider Maria
(1)
Kotarski Kazimierz
(1)
Lipska Małgorzata
(1)
Mandes Sławomir
(1)
Marchlik Paulina
(1)
Modrzewska Elżbieta
(1)
Nawalany Dorota
(1)
Pakulniewicz Wanda
(1)
Pelcowa Maria
(1)
Plewka Czesław
(1)
Płoski Józef
(1)
Radwan Zbigniew
(1)
Serafin Teresa
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Szczepańska Dorota
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Trutkowski Cezary
(1)
Wojtyński Wacław
(1)
Łyszczarz Michał
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(21)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(3)
Time Period of Creation
2001-
(14)
Country
Poland
(66)
Language
Polish
(65)
unknown (po)
(1)
Audience Group
Dyrektorzy szkół
(8)
Nauczyciele
(7)
Nadzór pedagogiczny
(4)
Dyrektorzy przedszkoli
(2)
Subject
Nadzór pedagogiczny
(63)
Szkolnictwo
(23)
Nauczanie
(17)
Nauczyciele
(15)
Dyrektorzy szkół
(14)
Prawo oświatowe
(7)
Podstawa programowa
(6)
Ocena pracowników
(5)
Przedszkola
(5)
Awans zawodowy
(4)
Dyrektorzy
(4)
Oświata
(4)
Badania ewaluacyjne
(3)
Kształcenie
(3)
Rodzice
(3)
Szkoła
(3)
Współdziałanie
(3)
Edukacja globalna
(2)
Kształcenie integracyjne
(2)
Metody badawcze
(2)
Podręczniki szkolne
(2)
Praca zespołowa
(2)
Przywództwo
(2)
Samokształcenie
(2)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Zarządzanie
(2)
Zogniskowany wywiad grupowy
(2)
Ankieta
(1)
Autorytet
(1)
Dawid, Jan Władysław
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dobrowolski, Stanisław Marian
(1)
Dokumentacja szkolna
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Dyrektorzy przedszkoli
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dzwonkowski, Roman
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Efektywność
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Gimnazja
(1)
Grzegorzewska, Maria
(1)
Jakość
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Legowicz, Jan
(1)
Menedżerowie
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(1)
Mysłakowski, Zygmunt
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele bibliotekarze
(1)
Negocjacje
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Od 1989 r.
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Okoń, Wincenty
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedeutologia
(1)
Piramowicz, Grzegorz
(1)
Podmiotowość
(1)
Podręcznik
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Programy nauczania
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Stres zawodowy
(1)
Sukces
(1)
Szanse edukacyjne
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie szkół specjalnych
(1)
Unia Europejska
(1)
Wizytatorzy szkolni
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zawód
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(6)
2001-0
(5)
1989-
(3)
Subject: place
Polska
(10)
Genre/Form
Poradniki
(8)
Poradnik
(6)
Praca zbiorowa
(4)
Komentarz
(3)
Podręczniki akademickie
(2)
Poradniki dla nauczycieli
(2)
Wzory dokumentów
(2)
Tablice i wzory
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(14)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
68 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zajrzyj i Znajdź.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101038 P (1 egz.)
Authority data
Nadzór pedagogiczny (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczanie - kontrola (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05100 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07399 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46447 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie silny akcent na ewaluację zewnętrzną oraz wspomaganie, realizację podstaw programowych, analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, a także potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego. Druga część to propozycje gotowych materiałów do wykorzystania w realizacji nadzoru pedagogicznego w szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51505 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 114553 A (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest podsumowaniem trzetapowego projektu 2008-2015m. Program wzmacnia efektyenośćsystemu nadzoru pedagogicznego i ocen jakości prasy szkoły...
Publikacja Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie jest podsumowaniem trzyetapowego projektu trwającego od 2008 do 2015 roku - Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły - skoncentrowanego na zmianie nadzoru pedagogicznego, tak aby dzięki ewaluacji szkót i placówek wesprzeć ich jakościowy rozwój. Projektując zmianę w zakresie nadzoru pedagogicznego, polegającą na wprowadzeniu doń ewaluacji, kierowano się wizją, w której wszelkie zmiany i podejmowane działania miały służyć systemowi edukacji do tworzenia warunków umożliwiających uczniom i uczennicom uczenie się przez całe życie i funkcjonowanie w społeczeństwie wiedzy. Aby to osiągnąć, wyznaczono główne cele zmiany, która miała umożliwić: Ľrozwój szkół i innych placówek dzięki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej dostarczającej informacji, a przez to inspirującej do refleksji i dyskusji nad codzienną praktyką; Ľrozwój systemu edukacyjnego dzięki zmianie kultury, relacji i struktur oraz wspieranie profesjonalizmu rozumianego jako podejmowanie decyzji na podstawie danych. Nadzór pedagogiczny został dostosowany do potrzeb ewaluacji. Pierwszym krokiem jest przygotowanie zestawu wymagań państwa wobec szkół i placówek, które przedstawiały wizję nowoczesnej szkoły i stanowiły listę standardów funkcjonowania instytucji tworzących polski system oświatowy. Drugim ważnym elementem projektowanej zmiany wprowadzającej ewaluację do nadzoru pedagogicznego jest zmiana filozofii myślenia o roli wizytatorów jako partnerów w refleksji, inspirujących do dyskusji przez umiejętne zbieranie i zestawianie informacji na temat szkoły, a nie wszystkowiedzących nadzorców. Trzecim elementem jest nastawienie na jakość uczenia się i nauczania. Czwartym - wspieranie profesjonalizmu nauczycieli, wizytatorów i dyrektorów, rozumianego jako wspólne podejmowanie decyzji w wyniku systematycznej analizy danych na temat własnej praktyki, a następnie we współpracy planowanie i wprowadzanie planów w życie. Piątym elementem kształtującym system ewaluacji oświaty w Polsce jest podkreślanie wagi ewaluacji wewnętrznej i domaganie się, aby stanowiła ona najważniejsze źródło informacji o szkole dla tych, którzy pracują nad jej rozwojem. Szóstym elementem jest kluczowy aspekt ewaluacji - umiejętne jej wykorzystanie do uczenia się o sobie i budowania strategii rozwojowych. Siódmym elementem jest bardzo silne powiązanie ewaluacji z konkretnymi wartościami. Nie da się jej sensownie przeprowadzić, jeżeli nie zapewni się równości uczestników, zaufania i partnerstwa między nimi. Ewaluacja wymaga też otwartości i partycypacji, czyli zaangażowania wszystkich zainteresowanych. Najważniejsze jest zapewnienie dobrej edukacji wszystkim, którzy korzystają z systemu oświatowego. Jakość i równość to priorytety, których urzeczywistnianiu ma służyć ewaluacja. System ewaluacji zbudowano po to, aby szkoły były coraz lepsze, a nie po to, by dostarczać szybkich i uproszczonych ocen umożliwiających budowanie rankingów i porównań między nimi. Budowanie profesjonalizmu dzięki ewaluacji to długotrwały proces, który powinien toczyć się we współpracy i dotyczyć istotnych aspektów funkcjonowania szkoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111024, 110829, 110828 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106739, 106738 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60901 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 46049 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 03986, 02756 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 04511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
O kierowaniu szkołą / Helena Kasperowiczowa. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1960. - 150, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Pedagogiczna Nauczyciela)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 04743, 04067 (2 egz.)
Book
In basket
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu / [red. Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 1 października 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 96 s. ; 30 cm.
(ABC Praktyki Prawa Oświatowego ; z. 8.)
Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu przedstawia i objaśnia nowe regulacje, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2015 r. Zasadnicze zmiany dotyczą sposobu i warunków przeprowadzania ewaluacji i kontroli, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek (usunięcia ich z rozporządzenia), zakresu zadań dyrektora szkoły dotyczących nadzoru pedagogicznego, wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz dodania nowych stanowisk do wykazu stanowisk wymagających kwalifi kacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych. Dzięki fachowym wyjaśnieniom dowiesz się m.in.: - w jaki sposób rada pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego? - czy nauczyciel ma prawo odmówić wejścia dyrektora na niezapowiedzianą obserwację lekcji? - jakie dane będzie trzeba wprowadzać do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego? - czy rada pedagogiczna jest zobowiązana opiniować bądź przyjąć w formie uchwały sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40357 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1607 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46449 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik Oświatowy, ISSN 2080-6116 ; nr 8 (83)/2016)
Opracowanie porusza takie kwestie jak: podstawowe założenia nadzoru, ewaluacja kuratorium w szkole, w przedszkolu oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46907 (1 egz.)
Book
In basket
Ponieważ prawo nie zawiera gotowych narzędzi do monitorowania, a jednocześnie czyni z tego jeden z najważniejszych obowiązków dyrektora szkoły, by ułatwić wywiązanie się z tego zadania przekazujemy ponad 60 gotowych i rekomendowanych narzędzi do monitorowania podstawy programowej dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Pomogą one ocenić stopień realizacji planu dydaktycznego i na czas podjąć działania naprawcze i wspomagające, by ostatecznie podstawa programowa została w pełni zrealizowana.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 110470 A (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63600 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94798 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94799 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67118 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 03259 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 02240, 01768 (2 egz.)
Book
In basket
Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 24 lutego 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 394 s. ; 21 cm.
(Prawo Oświatowe)
Książka zawiera profesjonalną interpretację przepisów w zderzeniu z konkretnymi sytuacjami życiowymi, wskazuje właściwe procedury, stanowi cenną pomoc przy podejmowaniu trafnych decyzji. W opracowaniu omówiono m.in.: regulacje prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego; zagadnienia związane z planowaniem nadzoru pedagogicznego; pojęcia odnoszące się do ewaluacji wewnętrznej; zadania dyrektora szkoły związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104599 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47923 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38647 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100561 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1606 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46450 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again