Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Kozioł Leszek
(2)
Boć Jan
(1)
Ciapała Jerzy
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Karlikowska Maria
(1)
Kisiel Wiesław
(1)
Korzeniowska Agnieszka
(1)
Korzeniowska-Polak Agnieszka
(1)
Ofiarska Małgorzata
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Nadzór administracyjny
(7)
Samorząd terytorialny
(6)
Najwyższa Izba Kontroli
(3)
Samorząd powiatowy
(3)
Administracja
(2)
Akt administracyjny
(2)
Finanse
(2)
Konstytucja
(2)
Kontrola
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Radni
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd województwa
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Umowa administracyjna
(2)
Urzędnicy
(2)
Adwokaci
(1)
Budżety terenowe
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Farmacja
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Biuro
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Inspekcja Transportu Drogowego
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Marszałek województwa
(1)
Ministerstwo
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Nadzór budowlany
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Notariat
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Policja
(1)
Powiat
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Praworządność
(1)
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
(1)
Prokuratura
(1)
Radcy prawni
(1)
Referendum
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rzecznicy patentowi
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd
(1)
Sejmiki
(1)
Starosta
(1)
Straż gminna
(1)
Straż graniczna
(1)
Subsydiarność
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Sędziowie
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Ugoda administracyjna
(1)
Uznanie administracyjne
(1)
Wojewoda
(1)
Własność komunalna
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
Podręczniki
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Podręcznik Nauka administracji pod redakcją prof. Zbigniewa Cieślaka prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez zastosowanie metody modelowania rzeczywistości administracyjnej i posłużenie się pojęciem-narzędziem w postaci układu administracyjnego. Ujęcie to jest w zasadzie niespotykane w literaturze dostępnej na rynku wydawniczym. W pracy omówiono następujące zagadnienia: istotę administracji publicznej, jej kadry, formy działania i funkcje oraz kontrolę, a także status, modele układów administracyjnych i ich usprawnianie, teorię zmian w administracji publicznej. Opracowanie adresowane jest do studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, oraz osób zatrudnionych w podmiotach administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć ze skorowidza. Autorzy podręcznika Nauka administracji to pracownicy naukowi Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkowie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Większość z nich związana jest zawodowo z Trybunałem Konstytucyjnym. Ich zainteresowania badawcze i zawodowe koncentrują się wokół teorii i zastosowania prawa administracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105735 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45007 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111150 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39748 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95200, 95199 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39756 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47177 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - 4. wyd., stan prawny na 31 marca 2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 433, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka.)
Stan prawny na 31.03.2010 r. Podręcznik jest systematycznym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego (jego tak zwanej części ogólnej), przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sadownictwa administracyjnego. Poza ramami podręcznika pozostają szczegółowe zagadnienia postępowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego, należące do odrębnego przedmiotu na studiach prawniczych i administracyjnych, a także szczegółowe zagadnienia prawa administracyjnego materialnego, które ze względu na swoja niezwykła różnorodność nie mieszczą się w kursie podstawowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44531 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96219, 96218, 95721, 95059 (4 egz.)
Czytelnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 95060 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39759 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43297 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41361, 41273 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65228 P 16,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39750 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31198, 31197 (2 egz.)
E-book
In basket
Zeszyt jest dziełem pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni oraz pracowników z innych szkół wyższych i ośrodków naukowych w kraju, tj. Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Artykuły, będące efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, prezentują wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Problematyka tekstów składających się na niniejszy Zeszyt koncentruje się głównie wokół zagadnień zarządzania zasobami pracy, kultury bezpieczeństwa pracy, efektywności procesu nauczania studentów w szkolnictwie wyższym, skuteczności mechanizmów zarządzania aktywami organizacji i nadzoru właścicielskiego oraz postrzegania marki jako czynnika procesu nabywczego na rynku dóbr konsumpcyjnych, wykorzystania e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwach nowoczesnej gospodarki.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zeszyt jest dziełem pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni oraz pracowników z innych szkół wyższych i ośrodków naukowych w kraju, tj. Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Artykuły, będące efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, prezentują wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Problematyka tekstów składających się na niniejszy Zeszyt koncentruje się głównie wokół zagadnień zarządzania zasobami pracy, kultury bezpieczeństwa pracy, efektywności procesu nauczania studentów w szkolnictwie wyższym, skuteczności mechanizmów zarządzania aktywami organizacji i nadzoru właścicielskiego oraz postrzegania marki jako czynnika procesu nabywczego na rynku dóbr konsumpcyjnych, wykorzystania e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwach nowoczesnej gospodarki.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again