Form of Work
Książki
(28)
Status
available
(75)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(16)
Wypożyczalnia Czarnków
(12)
Wypożyczalnia Trzcianka
(12)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Nowak Jadwiga
(3)
Balejko Antoni
(2)
Chęciek Mieczysław
(2)
Dell Carl W
(2)
Jankowska-Szafarska Lucyna
(2)
Młynarska Małgorzata
(2)
Pastuszek-Lipińska Barbara
(2)
Piechowicz-Kułakowska Celina
(2)
Smereka Tomasz
(2)
Spałek Ewa
(2)
Antos Danuta
(1)
Bogdanowicz Marta
(1)
Byrne Renée
(1)
Błeszyński Jacek Jarosław
(1)
Chmielewska Elżbieta
(1)
Czaplewska Ewa
(1)
Demel Genowefa
(1)
Emiluta-Rozya Danuta
(1)
Kamińska Dorota
(1)
Kałużyński Jerzy
(1)
Kozłowska Kinga
(1)
Leonard Anna
(1)
Michalik Mirosław
(1)
Milewski Stanisław
(1)
Muzyka-Furtak Ewa
(1)
Nawrocka Danuta
(1)
Rodak Hanna
(1)
Styczek Irena
(1)
Zaleski Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Mowa
(27)
Logopedia
(14)
Dziecko
(11)
Jąkanie
(9)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(4)
Gry edukacyjne
(4)
Afazja
(3)
Dziecko jąkające się
(3)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(3)
Język polski
(3)
Psychoterapia
(3)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Mutyzm
(2)
Myślenie
(2)
Terapia intonacją melodyczną
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Zespół Downa
(2)
Anartria
(1)
Choroba Parkinsona
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Drogi oddechowe górne
(1)
Dyslalia
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Emisja głosu
(1)
Fonogesty
(1)
Głusi
(1)
Implanty ślimakowe
(1)
Język migowy
(1)
Krtań
(1)
Leczenie
(1)
Leonard Anna
(1)
Logorytmika
(1)
Lęk
(1)
Medycyna
(1)
Metoda Montessori
(1)
Montessori, Maria
(1)
Mowa niewyraźna
(1)
Neurologopedia
(1)
Noworodek
(1)
Nowotwór
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika terapeutyczna
(1)
Przemiana materii
(1)
Sherborne, Weronika
(1)
Sherborne, Weronika (1922-1990)
(1)
Socjoterapia
(1)
Surdologopedia
(1)
Surdopedagogika
(1)
Słuch
(1)
Ucho
(1)
Zapalenie ucha środkowego
(1)
Zespół Smitha-Lemliego-Opitza
(1)
Śpiew
(1)
Genre/Form
Literatura dziecięca polska
(1)
Podręczniki
(1)
29 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46722 (1 egz.)
Book
In basket
Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 231, [1] s. : il. ; 24 cm.
Doświadczenia płynące z wieloletniej praktyki logopedycznej Autora, wsparte wiedzą zdobytą dzięki językoznawstwu kognitywnemu, przyczyniły się do nieco innego spojrzenia na zjawisko zaburzeń płynności mówienia u osób jąkających się w różnym wieku. Zaburzenia mówienia o charakterze jąkania odznaczają się podobną częstością występowania we wszystkich grupach wiekowych. Jest to wnikliwe opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logopedycznym i neurologopedycznym. Książka zawiera obszerną relację ze studiów nad literaturą przedmiotu, autorskie ujęcie problematyki zaburzeń realizacji jednostek mowy (głoska, sylaba, wyraz, fraza, zdanie) przez jąkających się oraz wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autora w tym zakresie. Ważne miejsce zajmuje rozdział poświęcony diagnozie i terapii osób jąkających się. Książka jest adresowana do logopedów, neurologopedów, psychologów i pedagogów, lekarzy, studentów logopedii, neurologopedii, medycyny, psychologii i pedagogiki, ale także językoznawców oraz wszystkich zainteresowanych problemem jąkania.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114043, 104721 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39213 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32101 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46867 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65675 P 3,5 (1 egz.)
Authority data
Mowa - korekcja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ćwiczenia logopedyczne ; Logopedia - metody ; Mowa - zaburzenia - korekcja ; Mowa - zaburzenia - leczenie
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 05143 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07715 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest poświęcona Melodic Intonation Therapy (MIT) - metodzie wspierającej terapię mowy u osób cierpiących na zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w pracy ośrodkowego układu nerwowego. Skierowana jest do osób zainteresowanych oddziaływaniem muzyki na człowieka, jego rozwój poznawczy i emocjonalny, na rozwój funkcji językowych i komunikacyjnych, a także mechanizmami tego wpływu w kontekście użyteczności muzyki w terapii zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacyjnych. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest wprowadzeniem, które zawiera definicje oraz klasyfikacje dotyczące zagadnień poruszanych w publikacji. W pierwszym przedstawiono cele i założenia badań własnych oraz projektu, w którego ramach powstała monografia. W drugim zaprezentowano metodę oraz twierdzenia leżące u jej podstaw, a także historię jej powstania. W trzecim opisano oddziaływanie metody MIT z uwzględnieniem różnych perspektyw, tj. neuronaukowej, psychologicznej oraz językoznawczej, w tym aspektów psycholingwistycznych oraz językoznawstwa naturalnego. Dokonano analizy czynników leczących w MIT, biorąc pod uwagę różne aspekty muzyki oraz obserwacje własne, współpracowników i naukowców zajmujących się badaniem skuteczności metody oraz zakresu jej oddziaływania. W czwartym przedstawiono profile pacjentów, uwzględniając charakterystyki poszczególnych osób uczestniczących w projekcie, metodologię pracy badawczej, trudności oraz indywidualne potrzeby poszczególnych pacjentów. Omówiono także te obszary i zaburzenia mowy, które objęte były interwencją w projekcie. Ponadto zaprezentowano metodologię pracy oraz przebieg projektu badawczego, jak również opis wyników badań. W rozdziale piątym opisano przebieg projektu, a w ostatnim zamieszczono dyskusję na temat rezultatów badań, podsumowanie poczynionych analiz oraz wnioski. Rozdział ten zawiera także opis ograniczeń projektu i krótkie zestawienie badań, które powinny być przeprowadzone w przyszłości w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii wciąż budzących kontrowersje. Książka zawiera materiały opublikowane bądź obecnie poddawane recenzji w redakcjach kilku czasopism naukowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110070 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32894 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 06521 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 06101, 06100 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 07308 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07805, 07804 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 09358 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10695, 10694 (2 egz.)
Book
In basket
Melodic Intonation Therapy : metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy / Barbara Pastuszek-Lipińska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 140, [1] s. ; 24 cm.
Monografia jest poświęcona Melodic Intonation Therapy (MIT) - metodzie wspierającej terapię mowy u osób cierpiących na zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w pracy ośrodkowego układu nerwowego. Skierowana jest do osób zainteresowanych oddziaływaniem muzyki na człowieka, jego rozwój poznawczy i emocjonalny, na rozwój funkcji językowych i komunikacyjnych, a także mechanizmami tego wpływu w kontekście użyteczności muzyki w terapii zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacyjnych. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest wprowadzeniem, które zawiera definicje oraz klasyfikacje dotyczące zagadnień poruszanych w publikacji. W pierwszym przedstawiono cele i założenia badań własnych oraz projektu, w którego ramach powstała monografia. W drugim zaprezentowano metodę oraz twierdzenia leżące u jej podstaw, a także historię jej powstania. W trzecim opisano oddziaływanie metody MIT z uwzględnieniem różnych perspektyw, tj. neuronaukowej, psychologicznej oraz językoznawczej, w tym aspektów psycholingwistycznych oraz językoznawstwa naturalnego. Dokonano analizy czynników leczących w MIT, biorąc pod uwagę różne aspekty muzyki oraz obserwacje własne, współpracowników i naukowców zajmujących się badaniem skuteczności metody oraz zakresu jej oddziaływania. W czwartym przedstawiono profile pacjentów, uwzględniając charakterystyki poszczególnych osób uczestniczących w projekcie, metodologię pracy badawczej, trudności oraz indywidualne potrzeby poszczególnych pacjentów. Omówiono także te obszary i zaburzenia mowy, które objęte były interwencją w projekcie. Ponadto zaprezentowano metodologię pracy oraz przebieg projektu badawczego, jak również opis wyników badań. W rozdziale piątym opisano przebieg projektu, a w ostatnim zamieszczono dyskusję na temat rezultatów badań, podsumowanie poczynionych analiz oraz wnioski. Rozdział ten zawiera także opis ograniczeń projektu i krótkie zestawienie badań, które powinny być przeprowadzone w przyszłości w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii wciąż budzących kontrowersje. Książka zawiera materiały opublikowane bądź obecnie poddawane recenzji w redakcjach kilku czasopism naukowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40204 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to książka o praktyce terapii jąkania. Zawiera zbiór wypróbowanych metod pracy z dziećmi, możliwych do zastosowania w warunkach szkolnych. Opracowano je w trakcie kilkuletniego programu badań sponsorowanego przez Amerykańską Fundację Mowy (Speech Foundation of America). Autor publikacji, logopeda szkolny, należał do zespołu terapeutów biorących udział w programie. Wcześniej ukończył specjalistyczny kurs terapii pod kierunkiem Charlesa Van Ripera, uznanego za światowy autorytet w dziedzinie problematyki jąkania. Gorąco zachęcam do lektury tej książki. Została napisana w sposób interesujący, a zarazem łatwy w odbiorze. Jestem głęboko przekonany, że korzystanie z zawartych w niej doświadczeń i sugestii ułatwi rozpoczęcie pracy terapeutycznej z jąkającymi się dziećmi albo - w przypadku osób prowadzących już praktykę - pomoże uczynić ją bardziej skuteczną i satysfakcjonującą.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110964 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52113 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40219 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33399 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46593 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 69535, 69534, 69533, 69532, 69531 (5 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 35846, 35845 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 25959, 25958 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 27020, 27019, 27018 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 48843, 48842 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83787 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83788 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38219 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39593 (1 egz.)
Book
In basket
Program stanowi teoretyczne i praktyczne ujęcie zagadnienia niepłynności mowy u dziecka w młodszym wieku. Część teoretyczna zawiera omówienie zagadnienia niepłynności mowy dziecka, w tym porównanie rozwojowej niepłynności mowy i jąkania wczesnodziecięcego. W części praktycznej znajduje się m.in. bogata propozycja zabaw i ćwiczeń przeznaczonych do pracy logopedycznej z dzieckiem. Przejrzysta struktura programu ułatwi jego odbiorcom skuteczne zaplanowanie działań oraz sprzyja uzyskiwaniu zamierzonych efektów pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną. Zaproponowany przez Autorkę harmonogram działań oraz plan terapii logopedycznej stanowi pomoc w pracy logopedy, a zamieszczone w programie narzędzia badawcze przeznaczone do pomiaru jakości pracy umożliwią wnikliwe zbadanie efektywności pracy oraz zaplanowanie działań naprawczych tym zakresie. Adresatami programu są logopedzi, terapeuci, nauczyciele oraz rodzice dzieci dotkniętych jąkaniem.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112030 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50262 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33409 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48037, 46959 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65454 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106320, 106319 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41567 (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
Książka Mirosława Michalika Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, ukazująca się jako kolejny tom serii Logopedia XXI Wieku, jest poświęcona problemom w porozumiewaniu się dzieci i młodzieży z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (mpd.). Monografia ta zainteresuje zarówno praktyków - diagnostów i terapeutów (szczególnie logopedów, ale także psychologów, pedagogów, rehabilitantów), jak i teoretyków - naukowców dążących do wyjaśnienia patogenezy zaburzeń mowy w tym zróżnicowanym etiologicznie i klinicznie zespole chorobowym.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110996 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 50573 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40209 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33120 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46476 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64984 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84960, 84959, 84958 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 77026, 77025 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 77024 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 38677 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54048 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28989, 28988, 28987 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42028 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63263 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to książka o praktyce terapii jąkania. Zawiera zbiór wypróbowanych metod pracy z dziećmi, możliwych do zastosowania w warunkach szkolnych. Opracowano je w trakcie kilkuletniego programu badań sponsorowanego przez Amerykańską Fundację Mowy (Speech Foundation of America). Autor publikacji, logopeda szkolny, należał do zespołu terapeutów biorących udział w programie. Wcześniej ukończył specjalistyczny kurs terapii pod kierunkiem Charlesa Van Ripera, uznanego za światowy autorytet w dziedzinie problematyki jąkania. Gorąco zachęcam do lektury tej książki. Została napisana w sposób interesujący, a zarazem łatwy w odbiorze. Jestem głęboko przekonany, że korzystanie z zawartych w niej doświadczeń i sugestii ułatwi rozpoczęcie pracy terapeutycznej z jąkającymi się dziećmi albo — w przypadku osób prowadzących już praktykę - pomoże uczynić ją bardziej skuteczną i satysfakcjonującą.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98889, 98888 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36612 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63575 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 41256 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84786 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again