Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(36)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Author
Ehrlich Andrzej
(3)
Stoner James Arthur Finch
(3)
Reykowski Janusz
(2)
Wankel Charles
(2)
Apanowicz Jerzy
(1)
Bartkowiak Ryszard
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Bugdol Marek
(1)
Czarniawska Barbara
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Czermiński Alfred
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Daniecki Wojciech
(1)
Freeman R. Edward
(1)
Gilbert Daniel R
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Maziarz Leszek
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Ochnik Dominika
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Plak Leszek
(1)
Potocki Arkadiusz
(1)
Ratajczak Zofia
(1)
Rutka Ryszard
(1)
Teczke Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Zarządzanie
(14)
Kadry
(10)
Motywacja
(10)
Motywacja pracy
(6)
Kontrola
(5)
Decyzje
(4)
Innowacje
(4)
Jakość
(4)
Negocjacje
(4)
Organizacja
(4)
Globalizacja
(3)
Komunikacja
(3)
Praca zespołowa
(3)
Przywództwo
(3)
Strategia
(3)
Systemy informacyjne
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Menedżerowie
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Alokacja
(1)
Awans zawodowy
(1)
Controlling
(1)
Cyganie
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomiści
(1)
Facebook
(1)
Fundusze hedgingowe
(1)
Grywalizacja
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konflikt
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura
(1)
Marketing
(1)
Media społecznościowe
(1)
Motywacja (psych.)
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Neurobiologia
(1)
Neuromarketing
(1)
Oceny pracowników
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Organizacja pracy
(1)
Organizacje
(1)
Osoby samotne
(1)
Outsourcing
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Pracoholizm
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Produkt globalny
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Programiści
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Płeć
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek pracy
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Schumpeter, Joseph Alois
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stres zawodowy
(1)
System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Transport
(1)
Wiedza
(1)
Wierzytelność
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Własność państwowa
(1)
Zarządzanie ludźmi
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 21349 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 20135 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 18885, 18884 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 28950, 28949, 28948 (3 egz.)
Book
In basket
Teoria motywacji a zarządzanie / Janusz Reykowski. - Wyd. 2 zmien. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 250, [1] s. ; 20 cm.
(Polityka Społeczna w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej])
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91268, 91267, 32186, 31962 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 21165 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 17758, 17757 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 26921 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Polityka Społeczna w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej])
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 13214, 10855 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 17797 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 134 s. : tab. ; 24 cm.
W publikacji Autor przedstawia praktyczne podejście do procesu motywowania w oparciu o szereg narządzi diagnostycznych, umożliwiających pomiar badanego procesu, a tym samym analizę i diagnozę celem jego optymalizacji. Oprócz doboru środków motywujących istotną kwestią są uwarunkowania procesu motywacyjnego dotyczące takich obszarów jak: przywództwo, dopasowanie pracownika do treści pracy, czy wytworzenie pozytywnego klimatu organizacyjnego. Należy przy tym pamiętać, iż podstawą motywowania w każdej organizacji powinien być szacunek do pracownika, oraz stworzenie mu możliwości zaspokojenia potrzeby samorealizacji. W publikacji omówiono następujące obszary związane z poruszaną problematyką : teoretyczne podstawy i teorie motywacji pracowników, istotne uwarunkowania motywacji pracowników, praktyczne narzędzia analizy motywacji pracowniczej, ocena efektywności motywacji pracowniczej. Motywowanie jako jedna z głównych funkcji kierowania ludźmi, stanowi obecnie o perspektywie rozwoju organizacji. Dlatego też istotnym wyzwaniem dla praktyków jest poszukiwanie narzędzi umożliwiających pomiar motywacji oraz określenie związku przyczynowo skutkowego z efektywnością organizacji w aspekcie ilościowym oraz jakościowym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100039, 100038 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37289 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43312 (1 egz.)
Book
In basket
W XXI wieku najcenniejszym kapitałem niemal każdej organizacji stali się wysokiej klasy fachowcy, którzy dzięki swoim kompetencjom oraz kreatywności stanowią kluczowy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Aby jednak w pełni możliwe było wykorzystanie ich potencjału, niezbędne jest nabycie przez kadrę menedżerską wiedzy i doświadczenia w zakresie (dość specyficznego) zarządzania tym kapitałem, ze szczególnym uwzględnieniem budowania efektywnych systemów motywacji. Niniejsza publikacja - napisana przez praktyka, który wiele lat pracował zarówno jako „szeregowy" specjalista, jak i menedżer kierujący zespołami lub wydziałami informatycznymi - omawia tę niezwykle ważną problematykę zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnik nabywając wiedzę na temat specyfiki środowiska wysokiej klasy specjalistów, postaw osób z tej grupy zawodowej oraz czynników i aspektów, które je motywują lub demotywują, zbuduje bazę, na podstawie której będzie w stanie skonstruować system motywacji najlepiej odpowiadający specyfice jego organizacji. Książka ma charakter uniwersalny i może być interesującą lekturą dla wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zarządzania ludźmi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40768 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zawiera część teoretyczną i opis doświadczeń z programów konsultacyjno-szkoleniowych prowadzonych przez autora dla przedsiębiorstw i instytucji. Omówiono profesjonalne metody przyjmowania nowych pracowników i organizowania ich adaptacji, a następnie planowanie karier i tworzenie rezerwy kadrowej. To wszystko powinno być realizowane przy pomocy odpowiednich systemów ocen wyników aktualnych i spełniania kryteriów przyszłościowych. Omówiono bardzo dokładnie projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, zwracając szczególną uwagę na wspieranie twórczości. Jest też rozdział na temat wykwalifikowanego prowadzenia negocjacji oraz zarządzania swoim czasem i radzenia sobie ze stresem. Opisano także rolę konsultanta wspomagającego zarządzanie firmą/instytucją.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109575 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50864 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39668 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32783 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82335, 82332 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32041 (1 egz.)
Book
In basket
Celem pracy jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pierwsza część publikacji dotyczy roli i znaczenia sprawiedliwości w wybranych procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Autor zidentyfikował podstawowe związki i zależności występujące między sprawiedliwością a zaufaniem, satysfakcją, solidarnością, zaangażowaniem. Ukazał znaczenie sprawiedliwości w wybranych procesach zarządzania zasobami ludzkimi, takimi jak rekrutacja i selekcja, motywacja, wynagrodzenie, ocenianie pracowników, zwalnianie. W publikacji zostały omówione różne rodzaje sprawiedliwości w systemie awansów pracowniczych i w dyscyplinie pracy oraz podstawowe przyczyny i konsekwencje niesprawiedliwości. W drugiej części monografii została omówiona rola kierownictwa w utrzymaniu i doskonaleniu sprawiedliwości. W kolejnych rozdziałach Autor wskazał praktyczne możliwości kształtowania i utrzymywaniu sprawiedliwości przez kadrę kierowniczą oraz ukazał relację między wsparciem organizacyjnym, w tym menedżerskim, a sprawiedliwością.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109581 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39667 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85255, 82274, 82273, 82272 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49372, 39657 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31702 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66859 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35241 (1 egz.)
Book
In basket
W podręczniku omówiono osiem podstawowych grup zagadnień, istotnych dla poznania problemów zarządzania organizacjami. Zaliczono do nich: charakterystykę współczesnej wiedzy o zarządzaniu, współczesne pojmowanie kierowania, planowanie strategiczne i operatywne, organizowanie, motywację, kontrolę, organizację procesów decyzyjnych, kierowanie procesami zmian. Podręcznik jest wynikiem zrodzonym zarówno z przemyśleń teoretycznych, jak i weryfikowanych praktycznie. Czytelnik dzięki temu na tle wskazań teoretycznych może dostrzec żywy aspekt zachowań organizacji. Organizacji de facto osadzonej w niejednoznacznej rzeczywistości, która już nie jest gospodarką centralnie sterowaną, ale nie jest jeszcze ostatecznie wykształconą gospodarką rynkową. Autorzy starają się prezentować zagadnienia przede wszystkim w opcji pragmatycznej. Odwołują się tym samym do pewnych doświadczeń wynikających z poczynionych obserwacji życia gospodarczego. Obserwacji czynionych na tle prezentacji problemów w mediach i czasopismach naukowo-praktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106465 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35176 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Przedstawiono nowe zjawisko tzw. prokrastynacji, czyli działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych dla biznesu, działalność pomocową, rolę portalu społecznościowego, facebooka jako medium porozumiewania się w pracy, model formowania się kariery zawodowej, funkcjonowanie pracowników, którzy świadomie wybrali życie w modelu „singli”, analiza pracy trenerów, ale także zjawisko romansowania w pracy, mowa jest o rozwiązaniach systemowych w funkcjonowaniu działów kadr oraz rolach nowej techniki motywacyjnej, tzw. gamifikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46510 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104419, 102990 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44983/T.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again