Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Begg David K. H
(1)
Budzinowski Roman
(1)
Ciopiński Andrzej
(1)
Gronowski Stanisław
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Krasnodębska-Tomkiel Małgorzata
(1)
Kwaśniewski Tomasz
(1)
Matkowski Zbigniew
(1)
Smith Peter
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Wojtczak Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
unknown (po)
(1)
Subject
Monopol
(8)
Konkurencja
(3)
Prawo antymonopolowe
(3)
Rolnictwo
(3)
Administracja
(2)
Bezrobocie
(2)
Handel
(2)
Prawo
(2)
Prawo autorskie
(2)
Rynek
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bogactwo
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Ceny
(1)
Cmentarze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dochód
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dowody osobiste
(1)
Drogi publiczne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Ekonomia
(1)
Energetyka
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja banków
(1)
Geodezja
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Grunty rolne
(1)
Górnictwo
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel uliczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Jakość produktu
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kultura
(1)
Leśnictwo
(1)
Makroekonomia
(1)
Mieszkania
(1)
Mikroekonomia
(1)
Mobbing
(1)
Monopole
(1)
Muzealnictwo
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Narkomania
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczanie miasta
(1)
Odpady
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Państwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Popyt
(1)
Powódź
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Produkcja
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Repatriacja
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Specjalna strefa ekonomiczna
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Straż gminna
(1)
Susza
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transplantacja
(1)
Transport
(1)
Transport pasażerski
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Turystyka
(1)
Tytoń
(1)
Unia Europejska
(1)
Upaństwowienie
(1)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(1)
Uzdrowiska
(1)
Waluta zagraniczna
(1)
Subject: time
1989-
(3)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Encyklopedie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0239-9512 ; 415.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105599 (1 egz.)
Authority data
Monopol - zapobieganie (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo antymonopolowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Konkurencja - ochrona
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103176/T.9 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62979 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka UOKiK.)
Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia metod oceny siły rynkowej, zarówno tych stosowanych obecnie w praktyce organów antymonopolowych, jak i tych do tej pory niestosowanych. Tematyka podjęta w pracy okazuje się szczególnie aktualna w kontekście bardziej ekonomicznego podejścia do prawa konkurencji, które to podejście promuje Komisja Europejska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46522 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103172/T.5 (1 egz.)
Book
In basket
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na dzień 1 października 2004 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - 433 s. ; 24 cm.
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej to podręcznik, który obejmuje charakterystykę publicznego prawa gospodarczego jako rezultatu zachowań i powinności państwa wobec gospodarki. Oprócz przedstawienia zagadnień teoretycznych książka zawiera opis i ocenę rozwiązań prawnych obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej w dziedzinie regulacji przedsiębiorczości (prywatnej i publicznej), administracji gospodarczej, ochrony konkurencji i rynku krajowego. W podręczniku zamieszczono bogatą dokumentację w postaci literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego (polskiego i europejskiego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47179 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57547 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór zadań uzupełnia podręcznik ekonomii Davida Begga, Stanleya Fischera i Rudigera Dornbuscha. Zbiór zadań zawiera zestaw ćwiczeń i zadań, które pozwalają sprawdzić zrozumienie poszczególnych pojęć i twierdzeń, uczą ich wykorzystania w analizie ekonomicznej, ułatwiają przyswojenie teoretycznych treści podręcznika, pokazują wykorzystanie teorii w praktyce gospodarczej oraz ugruntowują zdobytą wiedzę.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111868 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41391 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34340 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46778 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka UOKiK.)
Publikacja podzielona jest na cztery części. Pierwsza z nich poświęcona jest polityce antytrustowej i próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego sprawne funkcjonowanie konkurencji jest podstawą prawidłowego działania i rozwoju 8 gospodarki rynkowej. Kolejne dwa rozdziały dotyczą kontroli koncentracji oraz pomocy publicznej. Obie te kwestie to jedyne przypadki, w których organy antymonopolowe reagują ex-ante – zanim nastąpi zakłócenie konkurencji. Ostatnia część to z kolei wyzwania polityki konkurencji. Postępująca informatyzacja życia społecznego i gospodarczego sprawia, że przedsiębiorstwa działają w zupełnie innym otoczeniu niż jeszcze kilka lat temu. Zarówno sposób organizacji spółek, jak i prowadzenia przez nie operacji na rynku uwarunkowane są w znacznym stopniu przez nowe technologie oraz sposoby komunikowania się. Zadaniem organów antymonopolowych jest dostosowywanie działania do tych zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46518 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana praca stanowi drugą część Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Część 1. Ustrój, wydanej w roku 2010. Po dwudziestu latach od utworzenia gmin, kilkunastu od reformy, która wprowadziła powiaty i województwa samorządowe i po wielu dalszych działaniach decentralizacyjnych, przyszedł czas na pogłębioną refleksję i kompleksowe ujęcie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. W tym czasie zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego ulegał stałemu rozszerzaniu - poprzez zwiększanie zakresu zadań własnych i przekazywanie na rzecz samorządu licznych zadań z zakresu administracji rządowej. Problematyka samorządu terytorialnego cieszy się zainteresowaniem doktryny, co zaowocowało wielką liczbą monografii, artykułów i komentarzy. Jednocześnie jednak brakowało do dzisiaj kompleksowego opracowania zakresu działania samorządu terytorialnego po zmianach, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Prezentowana praca wypełnia tę lukę oraz wykazuje po raz pierwszy w takich rozmiarach i ujęciu, w oparciu o ogromny materiał normatywny, jak bardzo istotną i znaczącą część zadań publicznych wykonuje obecnie samorząd terytorialny w Polsce. Publikacja stanowi dzieło zbiorowe pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od lat zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego. Podstawę opracowania haseł stanowi prawo materialne określające zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i ich organów. Na końcu hasła podawane są akty normatywne regulujące określone zadanie lub kompetencję.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104104/Cz.2 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47315 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38079 P (52) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32095 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44525 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63065 P 16,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again