Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(31)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Adamiec Joanna
(1)
Czwartosz Zbigniew
(1)
Drzewowski Mirosław
(1)
Fiedor Marian
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Michalak Marek
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Potasińska Paulina
(1)
Prościak Beata
(1)
Przybyła-Basista Hanna
(1)
Rękas Agnieszka
(1)
Sroka Tomasz
(1)
Stasieczek-Górna Magdalena
(1)
Zienkiewicz Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Mediacja (socjologia)
(5)
Mediacja (prawo)
(3)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Adopcja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Cierpienie
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Inteligencje wielorakie
(1)
Język polski
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Matura (2005- )
(1)
Małżeństwo
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Mediacja rówieśnicza
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele
(1)
Negocjacje
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Sportowcy
(1)
Starzenie się
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Trening grupowy (psychol.)
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Światopogląd
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Dokumenty elektroniczne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
Publikacja stanowi zbiór standardów i zaleceń w zakresie ochrony praw dziecka. Są one wynikiem prac prowadzonych w latach 2015-2017 przez zespoły powołane przez Rzecznika Praw Dziecka.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115417, 115416 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51733 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34613 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48155 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66825 P 7,5 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Publikacja ta jest informatorem o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Wydany został dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja”. Autorami są Zbigniew Czwartosz, Elżbieta Dobiejewska, Anna Gnys, Agata Gójska, Magdalena Grudziecka, Cezary Jezierski, Katarzyna Kowalska oraz Agnieszka Rękas (redakcja). Rozdział zatytułowany „Mediacja” przedstawia czytelnikowi podstawową wiedzę na ten temat. Poznajemy między innymi definicję mediacji. Mianowicie jest to postępowanie stosowane w przypadku spraw, w których istnieje możliwość zawarcia ugody. Prowadzona jest pomiędzy uczestnikami przez osobę trzecią (bezstronną). Rozmowa taka w obecności mediatora stanowi postępowanie „(...) dobrowolne, poufne i niesformalizowane (...)”. Używa się jej także w sprawach karnych. Wymienione są również zasady mediacji, czyli: dobrowolność, bezstronność, poufność, neutralność i akceptowalność. O paru z nich było już w sumie wspomniane w definicji. Cała ten proces ma służyć złagodzeniu problemu,a także znalezieniu rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42188 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 110573 A (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
Skrypt obejmuje najważniejsze informacje dotyczące problematyki objętej tytułem w tym m.in: pojęcia "resocjalizacja", podstawowych koncepcji resocjalizacji, pojęcia demoralizacji, metod resocjalizacji, teorii kary, historycznych systemów resocjalizacyjnych, zasad resocjalizacji penitencjarnej, środków oddziaływań penitencjarnych, specyfiki resocjalizacji skazanych kobiet, specyfiki resocjalizacji osób uzależnionych, czynników utrudniających proces resocjalizacji, problematyki readaptacji społecznej, postępowania wobec nieletnich, problematykę mediacji. Każdy rozdział skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103422 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47349 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37893 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31655 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63220 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia przedstawia nowatorskie, interdyscyplinarne i kompleksowe ujecie niezwykle istotnej dla pomocy społecznej problematyki polubownego rozwiązywania konfliktów. Książka jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym stanowi bezpośrednie merytoryczne wsparcie pracowników socjalnych, zainteresowanych nową specjalizacją – mediatora socjalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33665 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104595 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65573 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36160 (1 egz.)
Book
In basket
Od wielu lat poszukuje się sposobów przeciwdziałania przemocy szkolnej. Jedną z metod pracy z młodymi ludźmi autorka przedstawiła właśnie w tej książce, która ma równocześnie wymiar poznawczy i praktyczny. Agnieszka Lewicka-Zelent nie ogranicza się do teoretycznych rozważań na temat lęku i przemocy, ale prezentuje fragment prowadzonego oddziaływania o charakterze wychowawczym. Dzięki ewaluacji programu "Mediacja w szkole" możliwe było empiryczne wskazanie skuteczności warsztatu mediacyjnego realizowanego w grupie młodzieży gimnazjalnej. Pomysł przeprowadzenia zajęć mediacyjnych stanowi rezultat zintegrowania kompetencji mediacyjnych i pedagogicznych autorki, która uważa, że założenia mediacji sądowych można z powodzeniem wykorzystywać do minimalizowania zjawiska przemocy w szkole.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105189 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38968 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32047 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44771 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63855 (1 egz.)
Book
In basket
W ramach innowacyjnych pomysłów wniesionych do nauki, publikacja prezentuje nową metodę nauczania języka polskiego (piramida mediacji). Pokazuje też możliwości wykorzystania jej jako metody ponadprzedmiotowej. Zawiera propozycje nowych rozwiązań maturalnych, wykorzystujących zaproponowaną metodę w kontekście kształcenia różnych typów inteligencji uczniów, zarówno zdolnych, jak i z dysfunkcjami, pod kątem krytycznej i alternatywnej akceptacji zainteresowań i fascynacji młodzieży. Głównym efektem takiej edukacji ma być nakierowanie uwagi nauczycieli na innowacyjność i nietypowość rozwiązań po to, aby wychować radosnych i twórczych młodych ludzi, którzy potrafiliby bezkonfliktowo i mediacyjnie, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, rozwiązywać swoje problemy.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106797, 106718 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48527 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39098 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32347 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45258 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64225 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110435 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39985 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46353 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65031 (1 egz.)
E-book
In basket
Tom inicjuje serię „Studia Glottodydaktyczne” przygotowywaną przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, komparatyści, slawiści, logopedzi, lekarze) konfrontują się ze stawianymi glottodydaktyce wyzwaniami, które, na potrzeby tej publikacji, zostały sprowadzone do sześciu pól tematycznych: rozwijanie kompetencji językowej, integracja, mediacja kulturowa, gatunki literackie, specjalne potrzeby uczących się oraz praktyka dydaktyczna. The authors (linguists, literary scholars, culture experts, comparatists, Slavists, speech language therapists, doctors) respond to the challenges of Polish glottodidactics with regard to six subject areas: developing linguistic competence, integration, cultural mediation, literary genres, special needs of learners and teaching practice. The volume initiates the series Studia Glottodydaktyczne [Glottodidactic Studies] prepared by POLONICUM at the University of Warsaw.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again