Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(56)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(12)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(10)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Bilińska-Suchanek Ewa
(2)
Chodkowska Maria
(2)
Wódz Kazimiera
(2)
Białobrzeska Katarzyna
(1)
Byra Stanisława
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Dziemianowicz Mirosława
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech
(1)
Gołębniak Bogusława Dorota
(1)
Helne Marek
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna
(1)
Kondracka-Szala Marta
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kopeć Zbigniew
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Kwaśnica Robert
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Pisz Zdzisław
(1)
Rajewska de Mezer Joanna
(1)
Rutkowiak Joanna
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Szarfenberg Ryszard
(1)
Theiss Maria
(1)
Urban Bronisław
(1)
Żołędowski Cezary
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Marginalizacja społeczna
(21)
Wykluczenie społeczne
(10)
Opieka społeczna
(6)
Ubóstwo
(6)
Bezrobocie
(5)
Niepełnosprawni
(5)
Kobieta
(4)
Młodzież
(3)
Osoby w wieku starszym
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Polityka społeczna
(3)
Pomoc postpenitencjarna
(3)
Rodzina
(3)
Uczniowie
(3)
Agresywność
(2)
Arteterapia
(2)
Bezdomność
(2)
Cyganie
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Globalizacja
(2)
Integracja społeczna
(2)
Internet
(2)
Macierzyństwo
(2)
Młodzież niepełnosprawna
(2)
Oświata
(2)
Rodzina niepełna
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Rozwód
(2)
Socjalizacja
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Stygmatyzacja społeczna
(2)
Więźniowie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dystans społeczny
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Emigracja
(1)
Feminizm
(1)
Grupy społeczne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Język angielski
(1)
Koalkoholizm
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obszary popegeerowskie
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Ojcostwo
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Partyworking
(1)
Pedagodzy społeczni
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praca
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia wychowania
(1)
Socjopedagogika
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Subject: time
1989-2000
(6)
2001-
(3)
1901-2000
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Proza polska
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82412, 82411 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99886, 99525 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45757 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45756 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37257 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30608 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46899 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy poszczególnych artykułów zgromadzili bogatą, najnowszą literaturę przedmiotu zarówno polską, jak i zagraniczną, oraz liczne źródła internetowe. Odnosi się wrażenie, że starali się dotrzeć do wszystkich ważnych opracowań poświęconych tytułowym zjawiskom, które opublikowano w ostatnich dwóch dekadach. W recenzowanej książce wzbudza uznanie bogactwo tematyki i wysoki poziom merytoryczny opracowań. Jest to bardzo trafna, nowatorska i niezwykle interesująca synteza rezultatów współczesnych badań nad biedą i ekskluzją społeczną. Dyskurs toczy się wokół wielu rezultatów dotychczasowych studiów nad współczesnymi procesami pauperyzacji i wykluczenia społecznego, a dążeniem Autorów jest ich lepsze zrozumienie poprzez ujawnienie ich złożoności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37586 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych relacjach. Książka jest skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w sytuacji trudnej oraz udzielają im wsparcia, m.in. do pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych czy lekarzy. Stanowi próbę wypełnienia luki w polskojęzycznej literaturze przedmiotu z tego zakresu. Być może skłoni ona Czytelnika do refleksji nad sytuacją osób stygmatyzowanych w Polsce, a także nad jakością pomocy, która jest im oferowana.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110917 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33143 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65460 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87384, 87383 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33675 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Strukturę książki tworzą trzy części. Pierwsza z nich, nosząca tytuł "Nowe problemy społeczne: wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej" zawiera opracowania wybitnych znawców kwestii dobrze wpisujących się w jej zakres tematyczny. Przykładowo, Jolanta Grotowska-Leder jest autorką studium "Missing class - stary problem w nowej perspektywie", Barbara Szatur-Jaworska: "Starzenie się ludności - wyzwania dla służb społecznych", Ewa Leśniak-Berek "Problem eurosieroctwa jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej", Krzysztof Piątek: "Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich i poszukiwanie nowych podejść w ich usuwaniu", Marek Rymsza: "Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?" Część druga zatytułowana "Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej" została przygotowana w oparciu o ekspertyzę wykonaną na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, w której analizie poddano - w oparciu o przypadek województwa śląskiego - takie zagadnienia jak: wykluczenie społeczne a instytucje ekonomii społecznej, problemy ekonomii społecznej w ocenie ekspertów społecznych, funkcjonowanie ekonomii społecznej w wybranych środowiskach lokalnych. Część trzecia przynosi prezentację projektów i przedsięwzięć realizowanych w obszarze pracy socjalnej przez wybrane lokalne instytucje pomocy społecznej. Autorkami poszczególnych tekstów zamieszczonych w tej części są przedstawiciele praktyki, stąd też "ich spojrzenie - jak podkreślają Redaktorki pracy - niejako od wewnątrz na to, co się dzieje w pomocy społecznej stanowi cenne uzupełnienie wcześniejszych analiz".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46171 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63558 (1 egz.)
Book
In basket
Zaletą opracowania jest fakt, że Autor stara się pokazać realia życia mieszkańców zdegradowanych środowisk w kontekście zarówno teorii kultury ubóstwa, przemian zachodzących wewnątrz społeczności, jak i na tle szerszych zmian o charakterze lokalnym oraz globalnym. [...] Subiektywny oraz przeżywany aspekt przybliżenia życia społecznego, uzupełniony rzetelnym wykształceniem socjologiczno-filozoficznym, dużą wiedzą ogólną, świetną znajomością teorii [...] - wszystko to - być może nawet wbrew intencjom samego Autora nadaje opisywanym w tej pracy zdarzeniom czy faktom cech autentyczności, prawdziwości, które w relacji do problemu biedy, opisów zmagań z potrzebą przeżycia, wyżywienia rodziny czy zakupu elementarnych środków do życia - w odbiorze czytelniczym, jawi się w kategoriach, z jednej strony świetnie napisanego literackiego dramatu, który zasługiwałby na dobry film, z drugiej brutalnej, socjologicznej, obiektywnej prawdy o życiu w upodleniu, w beznadziejności, w przygnębieniu, "nieludzkim świecie" zapomnianym przez Boga, historię oraz teraźniejszość". [z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Olubińskiego]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42513 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62650 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60063, 58502 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58503 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 281)
Publikacja jest zbiorem usystematyzowanych rozważań dotyczących wykluczenia społecznego w różnych aspektach występowania zjawiska. Ukazuje multiprzyczynowość i wielowymiarowy charakter problemu, jego znane i nieznane przejawy, skutki polegające na wielopoziomowej, relatywnej deprywacji. Autorzy przeprowadzają Czytelnika przez problematykę wykluczenia jednostki i rodziny, wynikającego z przemian społecznych, gospodarczych czy politycznych współczesnego świata oraz opisują działania z zakresu profilaktyki i wsparcia jednostek narażonych na ekskluzję społeczną lub będących już na marginesie życia społecznego.
Monografia jest zbiorem usystematyzowanych rozważań dotyczących wykluczenia społecznego w różnych aspektach występowania zjawiska. Ukazuje multiprzyczynowość i wielowymiarowy charakter problemu, jego znane i nieznane przejawy, skutki polegające na wielopoziomowej, relatywnej deprywacji. Autorzy przeprowadzają czytelnika przez problematykę wykluczenia jednostki i rodziny, wynikającego z przemian społecznych, gospodarczych czy politycznych współczesnego świata. Charakteryzują środowiska funkcjonowania człowieka odpowiedzialne za kreowanie wykluczenia (środowisko szkolne, enklawy biedy), rozważają czynniki generujące ekskluzję społeczną (niepełnosprawność psychiczna, fizyczna, dysfunkcje wynikające z wieku – faktu bycia osobą starszą), powodujące niemożność pełnego uczestnictwa społecznego, brak dostępu do praw społecznych, dóbr publicznych, instytucji jednostek, grup społecznych. W książce poruszono problem wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin. Omówiono kwestie możliwości i barier readaptacji i inkluzji społecznej jednostek posiadających w swej biografii pobyt w instytucji o charakterze totalnym. Autorzy poszczególnych rozdziałów rozważając kwestie wykluczenia i jego przyczyn, opisują działania z zakresu profilaktyki i wsparcia jednostek narażonych na ekskluzję społeczną lub będących już na marginesie życia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115456 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101768, 94669 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 29827 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dedykowana prof. S. Kawuli stanowi drugą część swoistego tryptyku podejmującego aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, to: "Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań" oraz "Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży". Wszystkie trzy łączy wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Perspektywy badań nad rodziną" przybliża m.in. fenomenologiczno-hermeneutyczną koncepcję badań nad rodziną, jak również dotyczy wielowymiarowości macierzyństwa w realiach współczesności. B. Kromolicka podejmuje cenną próbę dookreślenia definicyjnego problematyki zjawiska małoletnich matek. Całości dopełnia artykuł E. Sierankiewicz-Miernik poświęcony zagadnieniom rodzin niepełnych czasowo. W tekście W. Danilewicz pojawia się natomiast nowa kategoria pojęciowa - transnarodowego rodzicielstwa jako alternatywnej formy "organizacji" rodziny. W części II monografii pt.: "Współczesna rodzina w procesie zmiany" przybliżona została problematyka przeobrażeń współczesnej rodziny, ukazująca kierunki przemian w życiu małżeńsko-rodzinnym oraz nowe obszary zadań socjalno-wychowawczych w pracy z rodziną. G. Orzechowska zwraca uwagę na zagadnienia związane z potrzebą wspierania rodziny w odniesieniu do seniorów, zaś M. Ciczkowska-Giedziun - rodzin doświadczających rozwodu. Obraz współczesnej rodziny w polskich serialach telewizyjnych przedstawiony przez K. Szatrawskiego stanowi następny wątek tego rozdziału, który kończy się rodzicielskimi strategiami edukacyjnymi w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej, rozpatrywanymi przez K. Hübscher. Na część III składają się artykuły ukazujące "Rodzinę i dziecko jako podmiot wsparcia społecznego". Autorzy zwracają uwagę na wielość zagrożeń tkwiących w środowisku rodzinnym oraz sugerują różnorodne działania wspierające rodzinę. B. Matyjas podejmuje zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. A. Rozłucka i G. Szabelska omawiają temat krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym i społecznej wrażliwości na tę krzywdę, zaś Cz. Lewicki - funkcjonowania dzieci i młodzieży w obliczu przewlekłej choroby. Odrębny blok artykułów dotyczy socjalizacji dziecka w rodzinach: biednej, wielodzietnej, z przemocą i alkoholowej. Ciekawym wątkiem jest także problematyka dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym. Część IV dotyczy "Działań społeczno-pedagogicznych i instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie". Dyskusję otwiera artykuł M. Gawęckiej poświęcony nowym podejściom do interwencji socjalnej zorientowanej na rodzinę. Kolejny z nich przybliża funkcjonowanie domów dziecka w Polsce, po reformie systemu opieki. Jednym z sugerowanych tu przez J. Białą rozwiązań w pokonywaniu barier społecznych wychowanków jest wielopodmiotowy model relacji domu dziecka, szkoły i środowiska lokalnego. Inne instytucje pomocy rodzinie, na które zwrócili uwagę Autorzy, to między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także szkoła w kontekście pomocy dzieciom czeczeńskim. Pozostałe artykuły ukazują różne wymiary funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie. Całości zaś dopełnia tekst W. Łuczaka poświęcony prawnym możliwościom wspierania rodziny niewydolnej wychowawczo.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106461 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37716 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31917 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63152 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Oddawany do rąk czytelników tom zawiera teksty obejmujące trzy obszary refleksji teoretycznej: nad kontekstem współczesnej pracy socjalnej (globalnym, regionalnym i lokalnym - część pierwsza), nad kwestią przydatności praktycznej różnych podejść czy modeli pracy socjalnej (część druga), oraz nad problemami słabo rozpoznanymi, które - zdaniem autorów - powinny znaleźć się w polu zainteresowań praktyki (część trzecia).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44651 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63397 (1 egz.)
Book
In basket
Jakie są typy oporu młodego człowieka w okresie dorastania występujące w szkole i gdzie tkwią jego źródła to najczęściej zadawane pytania przez współczesnego nauczyciela oraz rodziców. Książka pomaga zrozumieć problematykę oporu, przedstawiając jego podstawy w aspekcie filozoficznym, psychologicznym i pedagogicznym. Prezentuje również wyniki badań, pozwalających stwierdzić, jakimi cechami charakteryzują się uczniowie marginalizowani w szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38373 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63513 (1 egz.)
Book
In basket
Sięganie przez pedagogów zarówno do teorii, jak i metodologii socjologicznej znacząco rozszerzyło zakres eksploracji pedagogicznych i wzbogaciło ich efekty. Wydaje się jednak, że ciągle możliwości te nie są do końca wykorzystane. Jednym z takich mało rozpoznanych w pedagogice nurtów socjologii, ukierunkowujących badania diagnozujące i wyjaśniające mechanizmy życia społecznego, jest teoria dystansu społecznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106091 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64544 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to 25 opracowań na temat najbardziej palących problemów współczesnej rzeczywistości społecznej i pedagogicznej. Powstało obszerne kompendium wiedzy pod redakcją wybitnego pedagoga społecznego prof. Tadeusza Pilcha, który zaprosił do grona autorów - profesorów i pracowników naukowych z uczelni pedagogicznych z całej Polski. Wśród autorytetów, którzy zabrali głos są profesorowie: Barbara Kromolicka, Ewa Jarosz, Wioleta Danilewicz, Bogusław Śliwerski, Bożena Matyjas i wielu innych. Jako motto redaktorzy naukowi tej monografii zbiorowej przyjęli znane słowa Korczaka: "Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest." Wydźwięk tego tomu jest na wskroś humanistyczny - z troski o rzeczywistość społeczną pedagodzy społeczni upominają się o wartości zagrożone we współczesnym świecie. Publikacja powstała również z okazji V Zjazdu Pedagogów Społecznych, o których historii pisze w tomie prof. Wiesław Theiss.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49169 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45626 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64643 P 4,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again