Form of Work
Książki
(17)
Status
available
(39)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Ankudowicz Janusz
(1)
Czerwińska-Jakimiuk Ewa
(1)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Gardian Renata
(1)
Klekotko Marta
(1)
Kądziołka Władysław
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Musialska Kinga
(1)
Navarro Yánez Clemente J
(1)
Noga Henryk
(1)
Nóżka Marcjanna
(1)
Pawełczyńska Anna
(1)
Siemieńska Renata
(1)
Smagacz-Poziemska Marta
(1)
Szarota Zofia
(1)
Szumakowicz Andrzej
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wierzbicki Zbigniew Tadeusz
(1)
Wincławski Włodzimierz
(1)
Zbiegień-Maciąg Lidia
(1)
Ziembicka Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Miasta
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Agnew Robert
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny)
(1)
Czytelnictwo
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Gerontologia
(1)
Gimnazja
(1)
Kobieta
(1)
Kraków ( woj. małopolskie)
(1)
Kultura
(1)
Ludzie starzy
(1)
Migracje
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Narkomania
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Obozy koncentracyjne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępstwo wojenne
(1)
Rodzina
(1)
Sponsoring
(1)
Starzenie się
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wieś
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zespół Szkół nr 1 (Raciechowice)
(1)
Zespół Szkół nr 2 (Gruszów)
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(4)
1989-2000
(3)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(6)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(3)
Małopolskie, województwo
(2)
Warszawa
(2)
Chocznia (woj. małopolskie)
(1)
Ciche (woj. małopolskie)
(1)
Dobczyce (woj. małopolskie, pow. Myślenice)
(1)
Gruszów (woj. małopolskie, pow. Raciechowice)
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Oświęcim (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Raciechowice (woj. małopolskie)
(1)
Wadowice (woj. małopolskie)
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg)
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Treść książki dotyczy dwóch zagadnień: po pierwsze samego zjawiska stosowania przez rodziców przemocy wobec dziecka w wychowaniu jako swoistej metody wychowawczej oraz postrzegania przemocy wobec dziecka przez badanych uczniów, rodziców i nauczycieli- ten aspekt badano dwukrotnie (w 2003 i 2008 roku) co daje możliwość poznania ewentualnej zmiany poglądów społecznych w tym zakresie, wobec dość szeroko prowadzonych kampanii edukacyjnych. Praca składa się z 6 rozdziałów: pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę przemocy oraz przedstawia założenia metodologiczne. W kolejnych rozdziałach omawiam przemoc fizyczną w wychowaniu, psychiczną, jej uwarunkowania i skutki, a także społeczny sposób postrzegania tego zjawiska. W załączeniu: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty w 2006 roku. Ufam, że przedstawione rezultaty badań mogą stanowić obszar do działań profilaktyczno-edukacyjnych wszelkich służb społecznych, zajmujących się zwalczaniem przemocy wobec dziecka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107247 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37927 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43355 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64512 P 4,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 31883 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 05677 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 12680 (1 egz.)
Book
In basket
W miastach w Polsce i na świecie są dzieci i młodzież, dla których szeroko rozumiana "ulica" - również rynek, osiedlowe zakamarki czy centrum handlowe - jest ważną, a niekiedy główną przestrzenią życiową. Współczesne, tytułowe dzieci ulicy są przez Autorów przedstawiane jako jeden z przejawów wielkomiejskiej rzeczywistości, jej specyfiki, różnorodności i dynamiki. Analizowane przez pryzmat socjologii problemów społecznych, jest to zjawisko o cechach zarówno lokalnych, jak i globalnych. Książka odnosi się do teoretycznych, empiryczno-praktycznych i aksjologicznych aspektów badań nad dziećmi ulicy w Polsce i na świecie oraz przedstawia rezultaty badań terenowych prowadzonych w Krakowie. Wynika z nich, że z powodu wielości i złożoności cech młodych ludzi oraz czynników ich funkcjonowania w miejskiej przestrzeni nie można dziś mówić o jednym typie dziecka ulicy. Zaproponowana w opracowaniu typologia uwzględnia charakter ich więzi z rodziną i z otoczeniem oraz style czy sposoby życia. Wątkiem komplementarnym są refleksje na temat socjologii stosowanej, polityki społecznej oraz pracy socjalnej jako änarzędzia" myślenia i działania w pracy z dziećmi i na rzecz dzieci ulicy. Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, dr Marcjanna Nóżka i dr Marta Smagacz-Poziemska ściśle współpracują w ramach Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ. Łączą ich zarówno wątki składające się na studia miejskie, jak i zagadnienia problemów społecznych, będące przejawami współczesności i jednocześnie wyzwaniami badawczymi. Ta najnowsza książka jest kontynuacją oraz odzwierciedleniem prowadzonej działalności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105019 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38445 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 08381 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ukazuje aktualną problematykę aspiracji życiowych młodych ludzi wkraczających w dorosłość: ich dążenia edukacyjne i zawodowe, materialne i bytowe, jak również osobiste i rodzinne. Prezentuje także związek czynników psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych z aspiracjami młodzieży, które warunkują jej dalszą drogę życiową. W dobie współczesnych przemian gospodarczo-społeczno-politycznych znajomość aspiracji dorastającej młodzieży jest istotna, gdyż pozwala na prognozę kierunków oświaty i zatrudnienia, umożliwia określenie efektów kształcenia i wychowania i daje możliwość organizowania różnych form działalności kulturowej i oświatowej na terenie szkoły oraz pomoc młodym ludziom w realizacji ich aspiracji. Książka ta ma w zamierzeniach ukazywać aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości i czynników je determinujących. Celem publikacji jest także uwrażliwienie pedagogów, wychowawców, rodziców na pomoc młodym ludziom w rozbudzaniu aspiracji pożądanych wychowawczo, w ukierunkowaniu aspiracji już istniejących oraz w korekcji aspiracji niewłaściwie ukształtowanych (zawyżonych lub zaniżonych).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104655 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48383, 46755 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62859, 62858 (2 egz.)
Book
In basket
Rodzina jest odwieczną wspólnotą. Jest podstawą społecznego ładu i kultury, jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Kościół w swoim nauczaniu poświęca rodzinie wiele uwagi. Duszpasterzy i pedagogów uwrażliwia na potrzeby małżeństwa i rodziny, wskazując na jej wielką rolę w świecie współczesnym. Kardynał Stefan Wyszyński w programie Wielkiej Nowenny dużo miejsca poświęcił właśnie świętości rodziny, wychowaniu młodego człowieka, godności osoby ludzkiej. Jego hasło "Rodzina silna Bogiem. Naród silny rodziną" jest ciągle aktualne. Zwłaszcza teraz kiedy kryzys dotyka rodziny, a życie nasze staje się coraz bardziej skomplikowane. Książka Ks. Kądziołki to przede wszystkim kompendium wiedzy o wychowaniu młodego człowieka. Autor przeprowadził źródłowe badania w różnych szkołach i w różnych środowiskach. Badania te pozwoliły na dokładną analizę atmosfery rodzinnej i jej wpływu na kształcenie charakteru dziecka. Badacz szczególnie zwrócił uwagę na znaczenie dialogu między rodzicami a wychowankiem. Właśnie dialog, co jest głównym założeniem tej pracy, prowadzi do świadomego wzrastania dziecka jako osoby, uczy świadomie żyć, uczy odpowiedzialności. Praca będzie z pewnością ważną pomocą dla rodziców, duszpasterzy i wychowawców. Oparta na najnowszych wynikach badań psychologicznych, pedagogicznych oraz różnych innych dyscyplinach naukowych pomaga kochać, rozumieć i świadomie prowadzić dziecko w dorosłe życie społecznego ładu. [Ks. prof. dr hab. Bonifacy Miązek Uniwersytet Wiedeński]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104730 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 26953, 06571 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 06045 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 05102 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07448 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10584 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113518 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 04909 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 05477 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 7919 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowoczesna Szkoła ; 19.)
Praca poświęcona jest zagadnieniu komunikacji w procesie edukacyjnym. Autor rozważa, jakie style komunikacji są najczęściej spotykane w środowisku szkolnym, jakie funkcje powinien pełnić proces komunikacji i czy je spełnia, oraz jak te elementy procesu porozumiewania się i on sam wpływają na relacje nauczyciel - uczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103358 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 08582 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 10311 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku na temat zjawiska sponsoringu jako formy prostytucji dokonującego się m.in. w środowisku studenckim. Głównym celem książki jest zaprezentowanie przeprowadzonych badań, które potraktowane są dwukierunkowo. Z jednej strony przedstawia motywy i postawy kobiet decydujących się na sponsoring, zaś z drugiej strony charakteryzuje mężczyzn, którzy proponują związki sponsorskie. Książka nie zachęca do uprawiania prostytucji ani do korzystania z niej. Nie napiętnowano w niej także osób prostytuujących się. Autorka umożliwia racjonalny wgląd w zjawisko, które istnieje w naszym społeczeństwie, a wokół którego nagromadziło się wiele opinii i poglądów, mimo że nie ma jeszcze przeprowadzonych badań naukowych na ten temat. Prostytucja jest rzeczywistością społeczną, a zjawisko sponsoringu jest jej nową formą. Jako zjawisko społeczne istnieje niezależnie od tego, jak jest oceniane moralnie czy prawnie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102802 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47717 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31696 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 576)
Praca dotyczy zjawiska przestępczości młodocianych, tzn. osób, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 17 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 21. roku życia. Autorka stara się je wyjaśnić, wykorzystując ogólną teorię napięcia Roberta Agnew i uwzględniając skutki transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Książka jest interesującym studium z pogranicza socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. Posiada zarówno walory poznawcze, jak i dydaktyczne, dlatego może stanowić istotną pomoc dla studentów kierunków społecznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37787 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31706 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63153 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101164 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46181 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31702 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64102 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37380 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62292 P 7,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again