Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(39)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Chrostowska Bożena
(1)
Florczykiewicz Janina
(1)
Ilnicka Renata Małgorzata
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Karłyk-Ćwik Anna
(1)
Konopnicki Jan
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Kuźma Józef
(1)
Mudrecka Irena
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Szarota Zofia
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Zabrodzka Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Młodzież trudna
(10)
Niedostosowanie społeczne
(6)
Młodzież
(5)
Dziecko trudne
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Przemoc
(3)
Osobowość
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Subkultura
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dziecko
(1)
Grupy społeczne
(1)
Humor
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kreatywność
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Mimika
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Postawa ciała
(1)
Postawy
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Płeć
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starość
(1)
Sądownictwo specjalne
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie szkół zawodowych
(1)
Wolontariat
(1)
Wolontariusze
(1)
Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(2)
Podręczniki
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 29955 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63880 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97538, 97512 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49058 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61809 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 451)
Problematyka podejmowana w monografii dotyczy poczucia odpowiedzialności stanowiącego mechanizm psychicznej regulacji zachowania człowieka, co jest ważnym zagadnieniem zarówno ze społecznego, jak i pedagogicznego punktu widzenia, zwłaszcza z punktu widzenia wychowania dzieci i młodzieży. Poczucie odpowiedzialności jest złożoną poznawczo-emocjonalną strukturą osobowości, która bierze udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących regulowania stosunku jednostki z otoczeniem, jest również mechanizmem warunkującym proces samokontroli człowieka. Autorka omawia w publikacji uwarunkowania i proces kształtowania poczucia odpowiedzialności u młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Na podstawie badań dwóch grup: młodzieży, która weszła w konflikt z prawem i młodzieży nieprzestępczej ukazuje różnice międzygrupowe w zakresie mechanizmów psychicznej regulacji zachowania będące podstawą do wyjaśniania, dlaczego poczucie odpowiedzialności młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem ma niewielką moc regulacyjną. Autorka wskazuje również niezbędne działania wychowawcze, które powinny być podjęte w celu wspomagania kształtowania prawidłowego poczucia odpowiedzialności u młodzieży. Praca adresowana jest do pedagogów - nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem. Ponadto publikacja zainteresuje pracowników naukowych i studentów pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki resocjalizacyjnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107209, 104950 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47815 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101178 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zamyka swoisty tryptyk dedykowany Profesorowi Stanisławowi Kawuli w 70. rocznicę Jego urodzin. Podjęte zostały w nim aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, które ukazały się już drukiem to: Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań oraz Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Łączy je wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Młodzież w obliczu wyzwań współczesności" przynosi szerokie spojrzenie na aktywność podejmowaną przez młodzież oraz na uwarunkowania postaw moralnych oraz poglądów młodzieży. Część druga grupuje teksty skupione wokół hasła przewodniego "Szanse i perspektywy pracy z młodzieżą". Kolejna część podejmuje niezwykle istotne kwestie społeczno-pedagogiczne wiążące się z kryzysami i zagrożeniami jakich doświadcza polska młodzież. Ostatnia, czwarta część skupia się na ukazaniu różnorodności działań podejmowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej na rzecz młodzieży oraz z udziałem młodzieży. Wartość tej części pracy jest tym większa, że zamieszczone w niej opracowania dowodzą skuteczności wspomnianych działań, zachęcając do czerpania z zaprezentowanych "dobrych praktyk". Należy odnotować, że książka odznacza się - co podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbieta Łuczak - wysokim poziomem naukowym zawartych w niej publikacji, które ukazują, "że współczesna młodzież - wbrew obiegowym opiniom - potrafi angażować się w wiele cennych inicjatyw, że może być twórcza i kreatywna, a przez to bardziej wartościowa. Jestem przekonana - pisze Recenzentka - że lektura tej książki będzie stanowiła poważny wkład w ogólnopolską dyskusję nt. problemów młodzieży oraz że przyczyni się do rozwoju i poszerzenia pól badawczych pedagogiki społecznej".
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106457 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47909 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37717 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31918 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63151 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
[...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [...] Opracowanie odznacza się wysokim poziomem merytorycznym – i to zarówno w kontekście przyjętych przez Autora założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. […] Publikacja spełnia wszystkie kryteria naukowości i akademickości. Jest napisana w sposób erudycyjny i interesujący. To oryginalne dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autora w wybrane przez niego pole problemowe. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114808 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41506 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47705 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66720 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Jest to ciekawe kompendium wiedzy dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego uczniów. Książka wpisuje się w nurt dyskusji nad sposobami pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie. Tekst ma przede wszystkim charakter diagnostyczny, dzięki czemu wzrasta jej znaczenie, bowiem może być przydatna dla wielu środowisk zajmujących się wychowaniem. Zatem pojawia się na rynku wydawniczym pozycja książkowa, która systematyzując wiadomości na temat zjawiska niedostosowania społecznego, jednocześnie otwiera nowe przestrzenie dla naukowej dyskusji. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż Autorka poprzez wprawne pióro nie zniechęca, a raczej pobudza do dalszych poszukiwań. Niewątpliwie jest to też kopalnia wiedzy na temat źródeł niedostosowania społecznego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105995 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48522 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32248 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45059 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64214 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 08851 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 09100, 09099 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 06604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 11045, 10385 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 11283, 10742 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 14585, 14584, 14583 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115096 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dotyczy bardzo ważnej dla praktyki pedagogicznej problematyki zdolności porozumiewania się nieletnich. Rozważania teoretyczne oraz analiza wyników badań wskazują na istnienie u młodzieży nieprzystosowanej poważnego deficytu w tym zakresie. Przyjęcie paradygmatu komunikacyjnego w praktyce resocjalizacyjnej wydaje się bardzo uzasadnione, choć niełatwe. Uświadomienie pedagogom resocjalizacyjnym, na czym polega specyfika komunikowania się nieletnich, z pewnością ułatwi im wybór bardziej skutecznych metod modyfikowania postaw i zachowań młodzieży podsądnej. Pozytywna zmiana w tym zakresie powinna opierać się na kompensowaniu negatywnych doświadczeń społecznych młodzieży wykolejonej oraz wielokierunkowym stymulowaniu kompetencji komunikacyjnych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106946 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32424 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45375 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64697 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again