Form of Work
Książki
(17)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(49)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(12)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Andrzej Chudnicki
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Geldard Kathryn
(1)
Jarzębowska-Baziak Barbara
(1)
Kaca Przemysław
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Kowalski Mirosław
(1)
Kupiec Hubert
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Mazurek Krzysztof
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Opora Robert
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Szczepkowski Jacek
(1)
Tomicka Barbara
(1)
Toroń Barbara
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Zierkiewicz Edyta
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(4)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Młodzież trudna
(14)
Pedagogika resocjalizacyjna
(7)
Dziecko trudne
(5)
Młodzież
(5)
Niedostosowanie społeczne
(4)
Patologia społeczna
(4)
Nieletni przestępcy
(3)
Komunikacja niewerbalna
(2)
Nałóg
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Więźniowie
(2)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Młodzież trudna
(1)
Przestępczość
(1)
Agresywność
(1)
Dyscyplina
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dziecko trudne - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Feminizm
(1)
Gender
(1)
Hip-hop
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Motywacja
(1)
Muzyka
(1)
Muzykoterapia
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Młodzież trudna - resocjalizacja - metody - podręcznik akademicki
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne - zwalczanie - metody - podręcznik akademicki
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odżywianie
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osobowość
(1)
Otyłość
(1)
Ośrodki przystosowania społecznego
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika penitencjarna - podręcznik akademicki
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna - podręcznik akademicki
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przedszkola
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Płeć
(1)
Rodzice
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozmowa
(1)
Różnicowanie płciowe
(1)
Socjalizacja
(1)
Sport
(1)
Spożycie
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stowarzyszenie "MONAR"
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Uczniowie
(1)
Wieś
(1)
Więzienie Karne Specjalne dla Młodocianych (Szczypiorno)
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
Zaburzenia zachowania u nastolatków
(1)
Zachowanie
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze - wychowanie - podręcznik akademicki
(1)
Zespół ADHD
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Fotografia
(1)
Publikacja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Książka adresowana jest do szerokiego grona pedagogów resocjalizacyjnych, zwłaszcza tych, którym bliska jest problematyka resocjalizacji wolnościowej. Może być też przydatna w procesie kształcenia pedagogów, a także pracowników socjalnych. Autorzy koncentrują się na bardzo istotnym problemie ewaluacji efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, podkreślając znaczenie ich dojrzałości interpersonalnej oraz rolę wsparcia ze strony środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 107699 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39575 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32509 (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane do publikacji artykuły stanowią przekrój dorobku pedagogicznego autorki. Każdy z nich oscyluje wokół spraw ludzkich i dotyczy analizy problemów pedagogicznych, jakie pojawiały się w toku wieloletnich badań. Artykuły przedstawiają nie tylko sprawy związane z dziećmi, m.in. problemy dysleksji i stygmatyzacji, młodzieżą w wieku szkolnym, np. problematyka narkomanii czy agresji, ale także dorosłymi, którzy doświadczyli w swym życiu zaburzeń socjalizacji, a swój styl życia zawdzięczają pobytowi za więziennymi murami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108647 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65749 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31955 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiejętności i techniki stosowane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Celem jest przekazanie wychowawcom pewnych sugestii, wskazówek i inspiracji do pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie. Fragment Wprowadzenia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101488, 101487 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37770 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31265 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43540 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63109 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest reakcją na pilną potrzebę identyfikacji skutecznych interwencji ukierunkowanych na młodzież ze strefy zagrożenia. Zarówno pedagodzy, jak i studenci znajdą w niej zasoby i cenne informacje autorstwa praktyków z różnych dziedzin. Skupiając się na interwencjach, po które praktycy mogą sięgać we współpracy z młodzieżą, autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają gotowe do użytku strategie wzmacniania z wykorzystaniem zasobów, opisują wyzwania i problemy pojawiające się przed młodymi ludźmi, m.in. depresja, samobójstwa i autoagresja, sekty i gangi, nadużywanie substancji psychoaktywnych, przemoc rówieśnicza, młodzież w pozarodzinnym systemie opieki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110667 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32039 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96488 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62288 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Hip-hop… kultura przepełniona żywiołowością, spontanicznością oraz skłonna do refleksji i obserwacji. To nie tylko ulica, osiedlowa ławka, ale przede wszystkim głos protestu, buntu oraz głęboka poezja. Według hip-hopu najważniejszą wartością w egzystencji ludzi jest wolność. Nie należy stygmatyzować kultury hiphopowej. W człowieku nie może rodzić się odraza do pokolenia, które ceni sobie szczerość i autentyczność. Społeczeństwo powinno zdawać sobie sprawę z tego, że hip-hop jest dla wielu młodych ludzi sposobem życia oraz głosem protestu na to, co się dzieje w kraju i na świecie. Książka ukazuje pozytywną rolę hip-hopu w kształtowaniu postaw i zachowań młodzieży zagubionej w życiu, a także zwraca uwagę na funkcję terapeutyczną tego gatunku muzycznego. “To, co może złudnie wydawać się wulgarnym tekstem, kolokwialnie wykrzyczaną pod prostą nutę frazą, okazać się może nacechowanym emocjonalnie przekazem płynącym z duszy. Ilekroć nie można wypowiedzieć słów wprost i narzucona jest nienaturalna bariera milczenia, przychodzi moment bólu egzystencjalnego. Lekarstwem może być hip-hop”.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109564 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65672 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39478, 08465 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34570, 06677 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 27313, 14106, 10861, 10860 (4 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 14247 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi studium teoretyczno-empiryczne na temat tożsamości nieletnich i ich motywacji do zmiany osadzonej w rzeczywistości przebywania w placówce resocjalizacyjnej. Autor omawia temat wielopłaszczyznowo, uwzględniając opis dużego projektu badawczego, zrealizowanego z wykorzystaniem wielu narzędzi, w tym własnego autorstwa. Publikacja jest przykładem kompleksowego myślenia o zagadnieniu charakterystycznym dla podejścia holistycznego, ujmującego kontekst zarówno filozoficzny, społeczno-kulturowy, jak i psychologiczny dociekań naukowych w obszarze pedagogicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48267 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej. Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 roku, książka może stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się w praktyce resocjalizacją młodzieży, jak i tych, którzy do takiej pracy się przygotowują.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39258 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43792 (1 egz.)
Book
In basket
Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach" opisuje program resocjalizacji, którego założenia opierają się na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (ang. Solution Focused Approach), realizowany w warunkach Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu. Zastosowanie tego modelu w pracy z młodzieżą oznacza specyficzny sposób myślenia zarówno o zmianie oraz naturze ludzkiej, jak i o istocie wszelkich działań pomocowych, zakłada m.in. rezygnację z powszechnie obowiązującego medycznego paradygmatu i przyjęcie nawykowego rozumienia charakteru nałogu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40762 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46922 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65858 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 05632 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05463 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 06784, 04776 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 06624 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 08647 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 9464, 9463, 9462 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 07316 (1 egz.)
Book
In basket
Główną zaletą monografii jest wieloaspektowe podejście do zależności występujących między objawami ADHD i wykolejenia społecznego. Pod tym względem różni się ona na korzyść od innych opracowań podejmujących tę problematykę, które najczęściej koncentrują się jedynie na roli wybranych czynników determinujących rozwój tej kategorii zaburzeń zachowania. Wysoką wartość poznawczą książki zapewniają empirycznie zweryfikowane dane oparte na wynikach badań przeprowadzonych w kraju i za granicą. Należy podkreślić, że Autor nie ukrywa tych wyników, które ujawniają niedostatki obecnego modelu resocjalizacji nieletnich oraz niską skuteczność oddziaływań stosowanych przez Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116259 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48717 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Eneteia)
Praca zbiorowa podejmująca kwestie męskości i kobiecości we współczesnej Polsce, m.in. temat socjalizacji młodych kobiet, stereotypów płciowych i definicji seksualności, feministycznych interwencji edukacyjnych, seksualizacji dziewczyństwa, systemu ról płciowych, homofobicznego dyskursu, szkoły „aseksualnej” i in. Książka w interesujący sposób zwraca uwagę na problem nierówności płci oraz wagę seksualności i czynnika płci w edukacji i socjalizacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109850 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46133 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64088 (1 egz.)
Book
In basket
Wielowątkowa publikacja nie ukazuje pełnego obrazu całożyciowej edukacji człowieka. Stanowi jednak, w naszym zamyśle, mapę wybranych problemów dotyczących edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostek i społeczeństwa. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta jako głos w dyskusji nad potrzebą całożyciowej edukacji i potraktowana jako otwarcie listy związanych z nią problemów. Nie dajemy sobie prawa do czynienia jakichkolwiek rozstrzygnięć. Jeśli publikacja ta zainspiruje kogoś do refleksji lub dyskusji, będziemy mieli poczucie satysfakcji i potwierdzenie zasadności naszych teoretyczno-empirycznych poszukiwań. [Fragment Wstępu]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103291 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37759 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44708 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63061 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again