Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(39)
unavailable
(9)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(10)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Palak Zofia
(2)
Pawlak Agnieszka
(2)
Winczura Barbara
(2)
Bartosz Bogna
(1)
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Bujnowska Anna
(1)
Chimicz Dorota
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Guzy Anna
(1)
Krzyżyk Danuta
(1)
Mariańczyk Katarzyna
(1)
Otrębski Wojciech
(1)
Sękowska Zofia
(1)
Żabińska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Dorośli
(1)
Subject
Dziecko niepełnosprawne
(8)
Niewidomi
(7)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(6)
Dziecko autystyczne
(4)
Głusi
(4)
Kształcenie integracyjne
(4)
Młodzież niepełnosprawna
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Rehabilitacja medyczna
(4)
Dziecko niewidome
(3)
Dziecko z zespołem Downa
(3)
Dziecko zdolne
(3)
Grupy rówieśnicze
(3)
Muzykoterapia
(3)
Młodzież niedosłysząca
(3)
Młodzież niedowidząca
(3)
Młodzież niewidoma
(3)
Niepełnosprawni umysłowo
(3)
Słuch
(3)
Dziecko chore przewlekle
(2)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Dziecko z ADHD
(2)
Dziecko z FAS
(2)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Instrumenty perkusyjne
(2)
Integracja społeczna
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(2)
Młodzież trudna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Przetrwały stan wegetatywny
(2)
Rozszczepy podniebienia i wargi
(2)
Wady rozwojowe
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zachowanie
(2)
Zespół Möbiusa
(2)
Świadomość
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Afazja dziecięca
(1)
Alkoholizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Arteterapia
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autyzm
(1)
Bajkoterapia
(1)
Biblioterapia
(1)
Bunt
(1)
Chore z nowotworem piersi
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Darwinizm
(1)
Dorastanie
(1)
Dorosłość
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Erotyzm
(1)
Głuchoniewidomi
(1)
Historia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Język angielski
(1)
Język migowy
(1)
Kobieta
(1)
Kolczyki
(1)
Komputery
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Laryngektomia
(1)
Logopedia
(1)
Macierzyństwo
(1)
Metoda Petö
(1)
Mowa
(1)
Muzyka
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież chora przewlekle
(1)
Nagość
(1)
Narząd ruchu
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Niepełnosprawni ruchowo
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nudyzm
(1)
Odżywianie
(1)
Ojcostwo
(1)
Orientacja przestrzenna
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Osoby jąkające się
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Place zabaw
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Genre/Form
Komiksy
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
13 results Filter
Authority data
Młodzież niewidoma (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Niewidomi (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31373 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Publikacja jest efektem pracy na zajęciach plastycznych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi dysfunkcjami. Autorka omawia m.in. środki dydaktyczne i techniki plastyczne wykorzystywane na lekcjach plastyki; poprzez sekwencje przedstawia czytelnikowi zadania, jakie stawia się przed uczniem w sposób możliwy przez niego do zaakceptowania i wykonania. Podział na sekwencje daje dziecku możliwość zrozumienia wielu aspektów otaczającego świata, poczynając od tych najbliżşszych dziecku, po bardziej skomplikowane, a kończąc na najważniejszym, czyli budowaniu i podnoszeniu poczucia własnej wartości dziecka jako autora, motywowaniu do dalszych czynności - do poszerzania wiedzy osobie, świecie, relacjach i następstwach zachodzących w przyrodzie. Publikacja realizuje wszystkie podstawowe cele przewidziane w indywidualnych programach edukacyjnych, jednocześnie stawia przed nauczycielem wysokie wymagania: bardzo dobrej znajomości możliwości psychofizycznych ucznia, ale również ze strony dydaktycznej - precyzyjnego przygotowania listy sekwencji, dostosowania do poszczególnych sekwencji technik plastycznych i pomocy dydaktycznych, uwzględnienia podczas realizacji prac plastycznych korelacji międzyprzedmiotowej, ale przede wszystkim sprawienia, by uczeń odczuwał swoje sprawstwo na zajęciach. Część ostatnia - scenariusze przykładowych zajęć zawierają wskazówki, w jaki sposób praktycznie stosować metodę podczas pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102821 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47415 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31494 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63097 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64233 P 3,4 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi istotny głos w dyskusji nad uwarunkowaniami, specyfiką, sposobami przezwyciężania i skutkami sytuacji trudnych, które są udziałem młodzieży. Umożliwi ona pogłębienie refleksji nad znaczeniem sytuacji trudnych, ich istotą, poszukiwaniem sposobów konstruktywnego rozwiązywania tych sytuacji przez młodzież.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51999 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 48082 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67051 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 13.)
Trzynasty tom serii, podobnie jak poprzednie, zawiera treści o stosunkowo wysokim stopniu ogólności; zostały one opracowane z myślą o prezentacji stanowisk, koncepcji, modeli stanowiących teoretyczne podstawy organizacji i reorganizacji procesów edukacji oraz socjalizacji osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie dwóch części tego opracowania - pierwszej, ukierunkowanej na procesy edukacyjne, a drugiej na socjalizację - jest zabiegiem umownie porządkującym strukturę tomu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106777, 106722 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33141 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47473, 45259 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37992 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32376 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47127 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór ten wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, zaznajamia z wynikami badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród uczniów, z opiniami nauczycieli o uczniach mających specjalne potrzeby edukacyjne, wreszcie? z badaniami procesu dydaktycznego. Artykuły skłaniają do głębszej refleksji nad tym, jak pracować z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostarczają przykładów metod i form tej pracy oraz wzorów postępowania dydaktycznego (zarówno w zespole klasowym, jak i indywidualnych).
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105303/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48141 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38700 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32078 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44947 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63936 P 3,4 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest wynikiem naukowej debaty i refleksji na tematy ważne i aktualne w pedagogice specjalnej, w której na przestrzeni ostatnich lat rozwinęło się wiele koncepcji w rozmaitych jej płaszczyznach. Zmiany te uwarunkowane są przemianami zarówno politycznymi i społecznymi, jak i rozwojem nauk humanistycznych, medycznych, społecznych oraz elektronicznych i informatycznych. Ta niezwykle cenna publikacja wskazuje rozwój istniejących subdyscyplin i powstanie nowych. Przedstawia różnorodne koncepcje i wielość obszarów istotnych dla teorii i praktyki współczesnej pedagogiki specjalnej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104601 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48001 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39530 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31939 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44681 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64238 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103289 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31474 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43688 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62957, 62956 (2 egz.)
Book
In basket
(Konteksty Psychologii Rehabilitacji)
Za sprawą przekazywanego czytelnikom tomu chcemy włączyć się w trwający od wielu lat dyskurs dotyczący potrzeby i konsekwencji wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Na nasze zaproszenie do współpracy w realizacji tego zadania odpowiedziało wielu badaczy i spora grupa praktyków działających w tym obszarze rehabilitacji. Efektem współpracy jest kolejna z serii monografia wieloautorska, w której prezentujemy szereg informacji z zakresu: diagnozy oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych w rozwoju, wychowania i nauczania, wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33751 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47287 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65785 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Pierwszy z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Zawiera teksty biologów, psychologów, socjologów, pedagogów, filozofów, którzy analizują różnorodne aspekty kobiecości i męskości w kontekście zmian i przeobrażeń kulturowych i społecznych ostatnich lat. Artykuły zawarte w książce odnoszą się m.in. do strategii autoprezentacji kobiecej i męskiej, stereotypów, problemów starzenia się kobiet i mężczyzn. Autorzy zastanawiają się także nad współczesnym wizerunkiem medialnym kobiet i mężczyzn, omawiają specyfikę związków i bliskich więzi, radzenie sobie z sytuacją niepełnosprawności i choroby. Akcentują rolę przemian kulturowych i psychologicznych określających społeczne role kobiece i męskie. Książki są próbą opisania wielu współczesnych zjawisk z perspektywy przemian zachodzących w stylu życia współczesnych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący opis kobiecości i męskości w kontekstach (nie)codziennych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32406, 31690 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46128 (1 egz.)
Book
In basket
Komunikacja jest fundamentem - przypomina nam w przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących mu kodów, nie jest tylko sposobem na wyrażenie/przekazanie informacji. Tkwiące w języku czy komunikacji możliwości stanowią bazę, nad którą nadbudowywana jest kultura i - szerzej - cywilizacja. Język jako źródło ikon i symboli, język jako zbiór norm i nakazów/zakazów, wreszcie - język jako odbicie doświadczeń pokoleniowych, staje się podstawową tkanką tradycji i przekazu kulturowego, niezbędnych do określenia własnej tożsamości oraz odnalezienia swego miejsca w wybranej społeczności. Jeśli więc z jakichkolwiek przyczyn rozwój umiejętności komunikacyjnych zostanie zakłócony, zaburzeniu ulega cała osobowość, co skazuje jednostkę na społeczne wyobcowanie - i tu bije źródło, z którego powstała najnowsza książka doktor Winczury, stanowiąca wyraz troski o dzieci, które z racji różnego rodzaju zaburzeń mają utrudniony proces przyswajania reguł komunikacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107455 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45551 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64277 (1 egz.)
Book
In basket
Komunikacja jest fundamentem - przypomina nam w przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących mu kodów, nie jest tylko sposobem na wyrażenie/przekazanie informacji. Tkwiące w języku czy komunikacji możliwości stanowią bazę, nad którą nadbudowywana jest kultura i - szerzej - cywilizacja. Język jako źródło ikon i symboli, język jako zbiór norm i nakazów/zakazów, wreszcie - język jako odbicie doświadczeń pokoleniowych, staje się podstawową tkanką tradycji i przekazu kulturowego, niezbędnych do określenia własnej tożsamości oraz odnalezienia swego miejsca w wybranej społeczności. Jeśli więc z jakichkolwiek przyczyn rozwój umiejętności komunikacyjnych zostanie zakłócony, zaburzeniu ulega cała osobowość, co skazuje jednostkę na społeczne wyobcowanie - i tu bije źródło, z którego powstała najnowsza książka doktor Winczury, stanowiąca wyraz troski o dzieci, które z racji różnego rodzaju zaburzeń mają utrudniony proces przyswajania reguł komunikacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49619, 49112 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32722 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again