Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(63)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(13)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(2)
Author
Dyduch Ewa
(2)
Bartosz Bogna
(1)
Boczar Krystyna
(1)
Borzyszkowska Renata
(1)
Cieślik Elżbieta
(1)
Daraszkiewicz Erna
(1)
Durka Grażyna
(1)
Grzybowski Przemysław Paweł
(1)
Jachimczak Beata
(1)
Janowska Irena
(1)
Kielar-Turska Maria
(1)
Kijak Remigiusz J
(1)
Klinik Anna
(1)
Kott Tadeusz
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kościółek Maria
(1)
Lemańska-Lewandowska Ewa
(1)
Leśniewska Katarzyna
(1)
Majewicz Piotr
(1)
Mariańczyk Katarzyna
(1)
Mikrut Adam
(1)
Milewski Stanisław
(1)
Olszewska Barbara
(1)
Otrębski Wojciech
(1)
Pacho Jerzy
(1)
Pawlus Marta
(1)
Ploch Leszek
(1)
Podgórska-Jachnik Dorota
(1)
Puchała Ewa
(1)
Rogozińska-Pawełczyk Anna
(1)
Smoleńska Jadwiga
(1)
Sowiński Andrzej J
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Sroczyński Wojciech
(1)
Struck-Peregończyk Monika
(1)
Wyczesany Janina
(1)
Zaremba Lilianna
(1)
Łączek Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Pedagodzy specjalni
(1)
Subject
Młodzież
(10)
Młodzież niepełnosprawna
(8)
Niepełnosprawni
(8)
Dziecko niepełnosprawne
(5)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(5)
Niepełnosprawni umysłowo
(5)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(4)
Rodzina
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Dziecko
(3)
Nauczyciele
(3)
Praca
(3)
Rehabilitacja medyczna
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Autyzm
(2)
Bulimia
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Hipoterapia
(2)
Internet
(2)
Jakość życia
(2)
Kobieta
(2)
Ludzie starzy
(2)
Mowa
(2)
Niepełnosprawni fizycznie
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praca pozalekcyjna
(2)
Rynek pracy
(2)
Samobójstwo
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Wartość
(2)
Więźniowie
(2)
Wolontariusze
(2)
Wybór zawodu
(2)
Światopogląd
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Alergia
(1)
Anomia
(1)
Anoreksja
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Bajkoterapia
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Chore z nowotworem piersi
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Darwinizm
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Gramatyka
(1)
Głusi
(1)
Harcerstwo
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Jan Paweł II
(1)
Kariera
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006)
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Literatura
(1)
Lęk
(1)
Macierzyństwo
(1)
Matematyka
(1)
Małżeństwo
(1)
Mentoring
(1)
Metoda Sherborne
(1)
Milczenie
(1)
Muzyka
(1)
Muzykoterapia
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Nagość
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nałóg
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Materiały konferencyjne
(2)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 19518, 19517 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 12520, 12519 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 19450, 19449 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 17843, 17842, 17841 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 27572, 26572 (2 egz.)
Book
In basket
„Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza się ostatnio do głównych problemów społecznych współczesnej Polski […]. Mamy tutaj do czynienia z problemem społecznym o zasięgu masowym, wymagającym wielostronnej auskultacji z udziałem badaczy o nastawieniu swego rodzaju misyjnym, należących do sfery stosowanych nauk społecznych. W tych szeregach widzę mgr Monikę Struck-Peregończyk, która podjęła zadanie ukazania sytuacji wybranej grupy młodzieży niepełnosprawnej w bliskim jej regionie. […] Sformułowane w zakończeniu wnioski i rekomendacje mają nie tylko znaczenie poznawcze, ale w sposób przekonywający uzasadniają potrzebę budowy spójnego systemu zmagań z niepełnosprawnością i rozwoju rehabilitacji.” prof. zw. dr hab. Antoni Rajkiewicz „Podjęty temat badawczy jest niezwykle istotny dla kreowania polskiej polityki zatrudnienia, albowiem ukazuje możliwości i obszary podejmowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej praktycznie dwóch grup bezrobotnych należących do kategorii szczególnego ryzyka na polskim rynku pracy, tj. osób młodych do 30 r. życia oraz osób niepełnosprawnych. […] Recenzowaną pracę należy uznać za wychodzącą naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu. Stanowi ona udaną próbę wskazania zakresu i kierunków działań instytucji publicznych w doskonaleniu przedsięwzięć na rynku pracy przez wykorzystanie różnych narzędzi aktywizacji zawodowej, którymi posługują się podmioty organizacyjne instytucji rynku pracy.” prof. zw. dr hab Katarzyna Głąbicka-Auleytner
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112306, 110475 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39998 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33118 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Książka integruje analizę teoretyczną problemu z wynikami badań empirycznych i przykładami rozwiązań zagranicznych. Na tej podstawie powstała propozycja zajęć warsztatowych, z licznymi ćwiczeniami i bogatym materiałem graficznym (płyta CD). Zgodnie z zasadami edukacji włączającej, materiał pomocny w pracy z uczniami i studentami z niepełnosprawnością w większości można wykorzystać również do wspierania rozwoju zawodowego młodzieży bez niepełnosprawności oraz w pracy z grupą zróżnicowaną. Mamy nadzieję, że zainspiruje on również pedagogów do nowego spojrzenia na edukację prozawodową i do kreowania własnych rozwiązań dydaktycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 106851 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 73018, 73017, 73016, 43197 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 23390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 15800, 15799, 15798 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 20749 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 32005, 32004 (2 egz.)
Book
In basket
W publikacji ukazano mechanizmy odpowiedzialne za kreowanie sytuacji kolejnych pokoleń na rynku pracy oraz różnorodne jej przyczyny związane z bieżącą koniunkturą oraz aktualnymi przemianami gospodarczymi. Zostały zaprezentowane trzy grupy pokoleniowe: młodzi absolwenci szkół wchodzący bądź w niedalekiej przyszłości zamierzający wejść na rynek pracy; pracownicy już od lat odnajdujący się zawodowo na rynku oraz osoby w wieku 40, 50 lat, które musiały sobie poradzić z okresem przejściowym po 1989 r., problemem bezrobocia, a także włączeniem do nowego systemu emerytalnego. Zwrócono uwagę, że gdy nie przybywa miejsc pracy na rynku, młodzi opuszczający szkoły i uniwersytety są w gorszej sytuacji na rynku niż osoby ze starszych pokoleń, którym udało się zdobyć zatrudnienie jeszcze przed nastąpieniem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110739 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40047 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66943 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106304, 106303 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39114 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 70420 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 36415 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 50093 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Książka przygotowana przez niemiecki Państwowy Instytut Jakości Pracy Szkół i Badań nad Kształceniem (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung). Dla jej autorów najważniejszy był następujący pogląd: każde dziecko, każdy młody człowiek, niezależnie od potrzeb w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego i ewentualnie zapotrzebowania w obszarze rozwoju emocjonalnego i społecznego, ma prawo do odpowiedniego kształcenia szkolnego. W publikacji przedstawiono szanse i ograniczenia diagnostyki psychiatrycznej oraz podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku uczniów z zapotrzebowaniem na wspieranie w zakresie rozwoju umysłowego, zwrócono także uwagę na korzyści płynące z wymienionych działań dla szkoły i prowadzonych zajęć lekcyjnych. Wybrane postaci zachowań zwracających uwagę przedstawiono w czytelnej formie tabeli – wraz z próbą ich wyjaśnienia i podaniem możliwości działania. Czytelnik może zapoznać się z koncepcjami „pozytywnego wspierania zachowania”, metodą TEACCH oraz terapią rozwoju/pedagogiką rozwoju (ETEP), a także skorzystać z konkretnych podpowiedzi, jak prowadzić zajęcia lekcyjne i jak organizować naukę i pobyt dziecka w szkole.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34716 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66740 P 3,6 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 114587 A (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 798.)
Monografia poświęcona jest teoretyczno-praktycznym podstawom konstruowania programów psychoedukacyjnych w pracy z osobami z niepełnosprawnością, rozwijaniu zasobów osobowościowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wspieraniu rozwoju psychomotorycznego osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz wspomaganiu rozwoju samostanowienia dorosłych osób z niepełnosprawnością. Z zawartych w książce propozycji programowych skorzystać mogą pedagodzy specjalni, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, nauczyciele, czy też psycholodzy pracujący z osobami z niepełnosprawnością.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114612 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41379 (1 egz.)
Book
In basket
Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzacych zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Poradnik przybliżający nauczycielom i specjalistom zadania Zespołu, sposób organizacji jego pracy, z uwzględnieniem najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, by zaplanowane dla ucznia formy wsparcia były rzeczywiście najlepsze. Znajdują się tam praktyczne podpowiedzi, w jaki sposób opracować kartę indywidualnych potrzeb ucznia, plan działań wspierających oraz indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46363 (1 egz.)
Book
In basket
Czas wolny i niepełnosprawność / Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch. - Warszawa : Difin, 2017. - 192 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Praca poświęcona została organizacji czasu wolnego w kontekście analizy teoretycznego dorobku, jak też perspektyw, oczekiwań i potrzeb dzieci, młodzieży, rodziny oraz osób z niepełnosprawnością. Pytania odnoszące się do systemu kategorialnego pedagogiki czasu wolnego, przedmiotu i zakresu badań nad czasem wolnym w ujęciu pedagogicznym, nadmiernego obciążenia ucznia nauką, wpływu zajęć wolnoczasowych na osobowość stanowią zakres analiz i rozważań w pierwszej części pracy. Ponadto autor dokonał analizy podstawowych koncepcji, definicji i wskazań odnoszących się do pedagogiki czasu wolnego. Druga część książki dotyczy zagadnień związanych z czasem wolnym w kontekście środowiska osób z niepełnosprawnością.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51510 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41318 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34250 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66568 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 4.)
Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w podejmowaniu przez nie same decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postawy i rozwój. W książce znajdziemy m.in. rozważania na temat poczucia jakości życia niepełnosprawnych, pozytywnych postaw społecznych warunkujących skuteczną rehabilitację, problemu zapomnianych niepełnosprawnych pacjentów, psychologicznych wyznaczników walki z chorobą, statusu osób niepełnosprawnych, metod terapii wobec dzieci z defektami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 109936 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45217 (1 egz.)
Book
In basket
(Konteksty Psychologii Rehabilitacji)
Za sprawą przekazywanego czytelnikom tomu chcemy włączyć się w trwający od wielu lat dyskurs dotyczący potrzeby i konsekwencji wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Na nasze zaproszenie do współpracy w realizacji tego zadania odpowiedziało wielu badaczy i spora grupa praktyków działających w tym obszarze rehabilitacji. Efektem współpracy jest kolejna z serii monografia wieloautorska, w której prezentujemy szereg informacji z zakresu: diagnozy oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych w rozwoju, wychowania i nauczania, wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33751 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47287 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65785 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 2450-7865 ; 919)
Jednym z istotnych problemów społecznych XXI wieku jest przygotowanie zawodowe i aktywizacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Treść rozdziału pierwszego obejmuje kwestie praw i wolności człowieka rozpatrywane z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością. Zagadnienia związane z przygotowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy i zatrudnienia na różnych szczeblach edukacji stanowią treść rozdziału drugiego. W trzecim rozdziale opracowania znajdują się informacje na temat prawnych uwarunkowań zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na krajowym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115996 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42554 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33691 P (50) (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40431 p (1 egz.)
Book
In basket
Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. - Warszawa : Difin, 2018. - 302 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z osiągnięciem sukcesu życiowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Tematyka poszczególnych rozdziałów skoncentrowana jest wokół kategorii sukcesu życiowego młodzieży. Analizie poddane zostają wychowawcze i edukacyjne rozwiązania występujące we współczesnej szkole sprzyjające osiągnięciu sukcesu szkolnego oraz zagadnienia związane z projektowaniem indywidualnej ścieżki zawodowej. Omówione zostały również uwarunkowania sukcesu życiowego młodzieży (społeczne, edukacyjne, zdrowotne). Tematyka obejmuje także dylematy wychowawcze związane z procesami pedagogicznymi młodzieży i dorosłych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52439 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41835 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34770 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48198 (1 egz.)
Book
In basket
W książce zostały przedstawione kwestie społeczne skoncentrowane wokół organizacji przestrzeni społecznej, jej wymiaru wartościującego i codzienności, która opisuje rzeczywistość. Kolejne zagadnienia to: rodzina i jej funkcje, zwłaszcza rola w kształtowaniu systemu wartości, praca socjalna z rodziną oraz przemoc wobec dzieci w rodzinie. Następnie poruszono tematy związane ze zdrowiem, radością życia, czyli optymistycznym nastawieniem, zdrowym stylem życia oraz podejściem nauczycieli do edukacji zdrowotnej. Ze zdrowiem wiążą się problemy osób starszych i ich roli oraz sensu życia. Dobre zdrowie to również pewne cechy osobowości, które wpływają na powodzenie w życiu, pomagają osiągnąć sukces zawodowy. W kolejnych artykułach są rozważane: zagadnienie jakości życia ludzi żyjących w stresie i tych, których życie jest w znacznym stopniu wolne od tego czynnika, problem samooceny, rozumienia sukcesu w życiu przez ofiary przemocy. Dalej podejmowane są kwestie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Omówiono kolejno: komputer, bajkoterapię i hipoterapię, ich funkcje, rodzaje, klasyfikacje i rolę w leczeniu osób pełno- i niepełnosprawnych. Ostatni temat dotyczy bezpieczeństwa osób bezdomnych i zagrożeń kryminalnych oraz roli dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa. Wymienione zagadnienia są tylko małą cząstką problemów, jakie nurtują współczesne społeczeństwo polskie. Każdy z nich można rozwiązać, wymaga to jednak dobrej woli ze strony społeczeństwa i władz państwowych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103337 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47784 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37905 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63229 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63228 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku / Stanisław Milewski , Ewa Czaplewska)
Autorzy ukazują w perspektywach badawczych szeregu dyscyplin (m.in. językoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, logopedii) istotne zagadnienia dotyczące języka: jego genezy, opanowywania go w toku rozwoju osobniczego, zmian w posługiwaniu się nim na różnych etapach życia, w kontekście przemian cywilizacyjnych, roli języka w interakcjach społecznych oraz w funkcji poznawania i reprezentowania rzeczywistości. Zamiar redaktorów naukowych monografii dotyczący przygotowania, wraz z zaproszonymi do współtworzenia tomu naukowcami, publikacji prezentującej aktualny stan wiedzy o języku został zrealizowany z sukcesem. Książka zapewne okaże się interesująca i przydatna dla specjalistów-praktyków zajmujących się ludźmi z problemami w komunikowaniu się oraz pracowników nauki, których przedmiotem badań są językowe aspekty funkcjonowania człowieka, a także studentów logopedii, psychologii, pedagogiki.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42056 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35040 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48539 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67636 P 3,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again