Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(45)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Domagała-Zyśk Ewa
(2)
Guzy Anna
(2)
Karpińska-Szaj Katarzyna
(2)
Baran Jolanta
(1)
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Chimicz Dorota
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Krakowiak Kazimiera
(1)
Krzyżyk Danuta
(1)
Niesporek-Szamburska Bernadeta
(1)
Palak Zofia
(1)
Pawlak Agnieszka
(1)
Plutecka Katarzyna
(1)
Wójcik Marta
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Dorośli
(1)
Subject
Dziecko niedosłyszące
(9)
Młodzież niedosłysząca
(7)
Dziecko głuche
(6)
Dziecko niepełnosprawne
(5)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(5)
Młodzież głucha
(4)
Dziecko zdolne
(3)
Głusi
(3)
Języki
(3)
Mowa
(3)
Pedagogika specjalna
(3)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko niewidome
(2)
Dziecko z ADHD
(2)
Język migowy
(2)
Kształcenie integracyjne
(2)
Młodzież
(2)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Ocenianie kształtujące
(2)
Zachowanie
(2)
Afazja dziecięca
(1)
Animaloterapia
(1)
Arteterapia
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autyzm
(1)
Bajkoterapia
(1)
Biblioterapia
(1)
Bunt
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Dojrzewanie
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Język angielski
(1)
Kolczyki
(1)
Komputery
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Logopedia
(1)
Metoda Petö
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Młodzież chora przewlekle
(1)
Młodzież niedowidząca
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Narząd ruchu
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niewidomi
(1)
Odżywianie
(1)
Orientacja przestrzenna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Problemy życiowe
(1)
Psychoterapia
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samookaleczenie
(1)
Stres
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Surdopedagogika
(1)
Słuch
(1)
Tatuaż
(1)
Teatr dziecięcy i młodzieżowy
(1)
Teatroterapia
(1)
Trudności w nauce
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczucia
(1)
Upośledzenie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zdolności
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Genre/Form
Komiksy
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Na książkę składa się 12 opracowań, których autorzy na płaszczyźnie praktyki i teorii analizują zagadnienia specyfiki pracy z osobami z wadą słuchu. Dużo uwagi poświęcono roli rodziny w doskonaleniu mowy dziecka z wadą słuchu. Nie pominięto też zadań jakie stają w tym zakresie np. przed szkołą i duszpasterstwem. Jak podkreśla autor recenzji dr hab. Bogdan Szczepankowski „Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, a różnorodność jej treści to potwierdza. Jej treść jest bowiem bardzo zróżnicowana - od raportów z badań i rozważań teoretycznych poprzez wskazówki praktyczne aż do przytaczanych osobistych rozważań niesłyszących dzieci i ich rodziców. Jednak ta różnorodność zdecydowanie stanowi walor pracy, pozwala bowiem na skonfrontowanie różnych poglądów na problematykę głuchoty w aspekcie pedagogicznym i społecznym. Autorzy poszczególnych rozdziałów często pokazują własne poglądy na prezentowane przez siebie zagadnienia. Zdarza się, że poglądy różnych autorów na ten sam temat są sprzeczne, ale z treści wynika głębokie przekonanie autora o słuszności własnych przekonań. Książka zatem wymaga świadomego czytania, a czytelnik, który chce osiągnąć pełną korzyść z jej poznania powinien przeczytać wszystkie artykuły. Pojawiające się sprzeczności są odbiciem sytuacji i aktualnych trendów w surdopedagogice, a w szczególności wciąż trwających kontrowersji na temat języka migowego (w różnych formach) i jego wpływu na rozwój społeczny młodzieży niesłyszącej”.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108695 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37455 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 107197 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44699 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi istotny głos w dyskusji nad uwarunkowaniami, specyfiką, sposobami przezwyciężania i skutkami sytuacji trudnych, które są udziałem młodzieży. Umożliwi ona pogłębienie refleksji nad znaczeniem sytuacji trudnych, ich istotą, poszukiwaniem sposobów konstruktywnego rozwiązywania tych sytuacji przez młodzież.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51999 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48082 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67051 (1 egz.)
Book
In basket
Zaprezentowany punkt widzenia jest wyrazem nadziei na sprowokowanie debaty wokół koncepcji oraz praktyki wspierania i wspomagania w pedagogice specjalnej, ich wspólnych i rozłącznych znaczeń. Autorzy, których opracowania zamieszczono w I części tomu, określili założenia i uwarunkowania interdyscyplinarności oraz wielokontekstowości wczesnego wspomagania i wspierania rozwoju oraz rehabilitacji. W II części, ukazującej formy i metody pomocy rodzinom osób z niepełnosprawnością, zwrócono uwagę nie tylko na problem stosunku rodziców do niepełnosprawnego dziecka i pomoc w zakresie wspierania jego rozwoju w procesie rehabilitacji, ale także podkreślono szczególną rolę ojców i innych członków rodziny (rodzeństwa, dziadków) w procesie terapii.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106830 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49150 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32393 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45271 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64375 P 3,4 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to wartościowa, bardzo potrzebna na rynku edukacyjnym pozycja, znakomicie zredagowana i przekonująca do refleksji nad pracą językową z uczniem niesłyszącym i szerzej - z każdym uczniem o specyficznych (i nie tylko!) potrzebach edukacyjnych. [Z recenzji dr hab. Jolanty Zając, prof. UW]. Dzieło to należy powitać jako nowatorskie, oczekiwane i bardzo ważne ze społecznego punktu widzenia. Książka składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest określeniu specyfiki deficytów słuchu i możliwości komunikowania się z uczniem słabosłyszącym i niesłyszącym. Druga część to podstawy metodyki nauczania języków obcych zawierające krótki opis głównych założeń nauki języka obcego przez uczniów słabosłyszących i niesłyszących oraz wskazówki organizowania procesu uczenia się / nauczania, doboru materiałów dydaktycznych i sposobów oceniania postępów. Trzecia część zawiera natomiast informacje najbliższe życiu, pojawiają się w niej bowiem osobiste doświadczenia niesłyszących studentów, którzy opisują swoje uczniowskie przeżycia już z perspektywy czasu. Część tę zamieszczamy zamiast wniosków wieńczących zwykle opracowania teoretyczno-praktyczne. Z pewnością wyrazi ona dobitniej nie tylko trudności, ale także (a może przede wszystkim) sukcesy osób niesłyszących, które uczyły się / uczą się języków obcych. Niniejsze podstawy metodyki adresowane są gównie do czynnych i przyszłych nauczycieli języków obcych, mamy jednak nadzieję, że rozważania dotyczące komunikacji z uczniem niesłyszącym pomogą wszystkim osobom, które pracują z uczniem z niepełnosprawnością słuchu w szkole ogólnodostępnej, zrozumieć świat ucznia z wadą słuchu uczącego się wraz ze swoimi słyszącymi kolegami. Zamiarem autorek było również pokazanie, że przy spełnieniu określonych warunków, a przede wszystkim przy dobrej woli, elastyczności podejścia i życzliwości, wyzwanie, jakim jest nauczanie języka obcego w klasie, w której uczy się także osoba z wadą słuchu, nie tylko staje się możliwe, lecz także przynosi satysfakcję - i uczniowi, i jego nauczycielowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38477 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to wartościowa, bardzo potrzebna na rynku edukacyjnym pozycja, znakomicie zredagowana i przekonująca do refleksji nad pracą językową z uczniem niesłyszącym i szerzej - z każdym uczniem o specyficznych (i nie tylko!) potrzebach edukacyjnych. [Z recenzji dr hab. Jolanty Zając, prof. UW]. Dzieło to należy powitać jako nowatorskie, oczekiwane i bardzo ważne ze społecznego punktu widzenia. Książka składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest określeniu specyfiki deficytów słuchu i możliwości komunikowania się z uczniem słabosłyszącym i niesłyszącym. Druga część to podstawy metodyki nauczania języków obcych zawierające krótki opis głównych założeń nauki języka obcego przez uczniów słabosłyszących i niesłyszących oraz wskazówki organizowania procesu uczenia się / nauczania, doboru materiałów dydaktycznych i sposobów oceniania postępów. Trzecia część zawiera natomiast informacje najbliższe życiu, pojawiają się w niej bowiem osobiste doświadczenia niesłyszących studentów, którzy opisują swoje uczniowskie przeżycia już z perspektywy czasu. Część tę zamieszczamy zamiast wniosków wieńczących zwykle opracowania teoretyczno-praktyczne. Z pewnością wyrazi ona dobitniej nie tylko trudności, ale także (a może przede wszystkim) sukcesy osób niesłyszących, które uczyły się / uczą się języków obcych. Niniejsze podstawy metodyki adresowane są gównie do czynnych i przyszłych nauczycieli języków obcych, mamy jednak nadzieję, że rozważania dotyczące komunikacji z uczniem niesłyszącym pomogą wszystkim osobom, które pracują z uczniem z niepełnosprawnością słuchu w szkole ogólnodostępnej, zrozumieć świat ucznia z wadą słuchu uczącego się wraz ze swoimi słyszącymi kolegami. Zamiarem autorek było również pokazanie, że przy spełnieniu określonych warunków, a przede wszystkim przy dobrej woli, elastyczności podejścia i życzliwości, wyzwanie, jakim jest nauczanie języka obcego w klasie, w której uczy się także osoba z wadą słuchu, nie tylko staje się możliwe, lecz także przynosi satysfakcję - i uczniowi, i jego nauczycielowi.
Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych przygotowana przez dwie specjalistki z zakresu neofilologii, anglistkę, dr Ewę Domagała-Zyśk, oraz romanistkę, prof. dr hab. Katarzynę Karpińską-Szaj. Dzieło to należy powitać jako nowatorskie, oczekiwane i bardzo ważne ze społecznego punktu widzenia. Książka składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest określeniu specyfiki deficytów słuchu i możliwości komunikowania się z uczniem słabosłyszącym i niesłyszącym. Druga część to podstawy metodyki nauczania języków obcych zawierające krótki opis głównych założeń nauki języka obcego przez uczniów słabosłyszących i niesłyszących oraz wskazówki organizowania procesu uczenia się/nauczania, doboru materiałów dydaktycznych i sposobów oceniania postępów. Trzecia część zawiera natomiast informacje najbliższe życiu, pojawiają się w niej bowiem osobiste doświadczenia niesłyszących studentów, którzy opisują swoje uczniowskie przeżycia już z perspektywy czasu. Część tę zamieszczamy zamiast wniosków wieńczących zwykle opracowania teoretyczno-praktyczne. Z pewnością wyrazi ona dobitniej nie tylko trudności, ale także (a może przede wszystkim) sukcesy osób niesłyszących, które uczyły się/uczą się języków obcych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104113 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47623 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31681 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44299 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63817 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór ten wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, zaznajamia z wynikami badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród uczniów, z opiniami nauczycieli o uczniach mających specjalne potrzeby edukacyjne, wreszcie? z badaniami procesu dydaktycznego. Artykuły skłaniają do głębszej refleksji nad tym, jak pracować z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostarczają przykładów metod i form tej pracy oraz wzorów postępowania dydaktycznego (zarówno w zespole klasowym, jak i indywidualnych).
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105303/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48141 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38700 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32078 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44947 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63936 P 3,4 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest wynikiem naukowej debaty i refleksji na tematy ważne i aktualne w pedagogice specjalnej, w której na przestrzeni ostatnich lat rozwinęło się wiele koncepcji w rozmaitych jej płaszczyznach. Zmiany te uwarunkowane są przemianami zarówno politycznymi i społecznymi, jak i rozwojem nauk humanistycznych, medycznych, społecznych oraz elektronicznych i informatycznych. Ta niezwykle cenna publikacja wskazuje rozwój istniejących subdyscyplin i powstanie nowych. Przedstawia różnorodne koncepcje i wielość obszarów istotnych dla teorii i praktyki współczesnej pedagogiki specjalnej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104601 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48001 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39530 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31939 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44681 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64238 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37992, 37991 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32376 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47127 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94342, 94341, 94340 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44064, 44063 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35063, 35062 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30072, 30071 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41579, 41578 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60271 (1 egz.)
Book
In basket
Tom dotyczy żywej i coraz bardziej aktualnej problematyki związanej z potrzebami edukacyjnymi młodzieży podlegającej różnorakim wpływom przemian cywilizacyjnych i technologicznych. Mimo znaczącej liczby publikacji poruszających te kwestie wydaje się, że wciąż pozostało wiele do powiedzenia.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 112858/T.2 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107959/T.2 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49410 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39448 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32543 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45670 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64289 P 3,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again