Form of Work
Książki
(24)
Status
available
(53)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(10)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Sołtysiak Teresa
(6)
Kawula Stanisław
(2)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(2)
Machel Henryk
(2)
Brzezińska Anna
(1)
Budrewicz Irena
(1)
Chudzik Aleksandra
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Sudar-Malukiewicz Jolanta
(1)
Szymański Mirosław Józef
(1)
Urban Bronisław
(1)
Walancik Marek
(1)
Wieczorek-Stachowicz Mirosława
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Zajączkowski Krzysztof
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(23)
unknown (po)
(1)
Subject
Młodzież
(23)
Patologia społeczna
(15)
Dziecko
(7)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Agresywność
(5)
Alkoholizm
(5)
Przemoc
(4)
Przestępczość nieletnich
(4)
Uczniowie
(4)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Postawy
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Socjalizacja
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Grupy rówieśnicze
(2)
Kobieta
(2)
Młodzież trudna
(2)
Narkomania
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Rodzina
(2)
Samobójstwo
(2)
Subkultura
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Anomia
(1)
Arteterapia
(1)
Bulimia
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy dziecka
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziewczęta
(1)
Grupy społeczne
(1)
HIV
(1)
Handel ludźmi
(1)
Harcerstwo
(1)
Hipisi
(1)
Inność
(1)
Izby dziecka
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kontrkultura
(1)
Kryminologia
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Małżeństwo
(1)
Misje dworcowe
(1)
Mobbing
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nałóg
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pornografia
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Punk
(1)
Płeć
(1)
Rastafari
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Satanizm
(1)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Skini
(1)
Socjoterapia
(1)
Squatting
(1)
Streetworking
(1)
Szalikowcy
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka przetrwania
(1)
Tatuaż
(1)
Techno
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wartości
(1)
Więziennictwo
(1)
Subject: time
1989-2000
(13)
2001-
(1)
Genre/Form
Czasopisma alternatywne
(1)
Graffiti
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
24 results Filter
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Biblioteka Profesjonalisty)
Opis: W życiu młodego człowieka najważniejsze jest środowisko rodzinne. Jednak w miarę rozwoju, coraz większego znaczenia nabiera szkoła z wszystkimi jej pracownikami, specyfiką podziału na klasy, ilością godzin spędzanych w jej murach. By podejmowane działania nie trafiały w próżnię i przynosiły zamierzone efekty, niezwykle ważne jest tworzenie koalicji nauczycieli, rodziców, wychowawców i pedagogów oraz pogłębianie współpracy w ramach systemów szkolnych. Zawarte w poradniku różne podejścia do profilaktyki, strategie prowadzenia działań profilaktycznych, a także podstawy psychologii rozwojowej i wybór dokumentów prawnych posłużą za merytoryczne narzędzie w podejmowaniu dialogu na temat przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży i realnych działań w środowiskach szkolnych. Spis treści: Wprowadzenie 1. Współczesne podejście do profilaktyki - zagadnienia ogólne 2. Cele wychowania i profilaktyki w zreformowanej szkole - podstawa prawna 3. Jakie mogą być założenia przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki? 4. Czy nastolatki piją? 5. Co warto wiedzieć na temat alkoholu? 6. Dlaczego nastolatki piją alkohol? 7. Co powinien wiedzieć o profilaktyce dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel-wychowawca 8. Deklaracje w sprawie alkoholu 9. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole Literatura
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka stanowi wkład wiedzy z zakresu problematyki przemocy w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz w środkach masowego przekazu. Podejmuje temat przyczyn, intencji, społecznych wzorów i skutków stosowania przemocy przez młodzież. Jest próbą określenia warunków, w jakich znajduje się jednostka lub grupy dopuszczające się przemocy albo stające się ofiarami tego zjawiska. Te opracowania stanowią podstawę do przemyśleń nad postulatami socjotechnicznymi, socjopedagogicznymi i psychoterapeutycznymi dla potrzeb profilaktyki przemocy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka podejmuje bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest doświadczanie agresji oraz przemocy przez dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnej i późnej adolescencji. Problematyka ta – co bardzo ważne – przedstawiona jest z perspektywy doświadczającego dziecka czy nastolatka, a nie osoby dorosłej. Dzięki temu możemy bliżej przyjrzeć się przekonaniom dzieci i młodzieży dotyczącym ich poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania, jakim obdarzają swoich nauczycieli czy opiekunów. Zebrany materiał empiryczny – niezwykle bogaty, przebadano prawie 47 000 uczniów poznańskich szkół – zinterpretowano odwołując się do współczesnej wiedzy na temat agresji i przemocy – istoty i przejawów tych zjawisk, uwarunkowań społeczno-kulturowych i sposobów radzenia sobie z nimi. Warto podkreślić praktyczny charakter książki. Autorzy starają się zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli na te sytuacje, które – z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – są najbardziej krytyczne. Świadomość zagrożeń i ich konsekwencji może bowiem pomóc w planowaniu racjonalnej działalności profilaktycznej oraz wspomagającemu rozwój nauczaniu i wychowaniu tak w domu, jak i w szkole.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. W cz. I przedstawiono problem przemocy w świetle literatury przedmiotu: teorie agresji i definicje agresji i przemocy, formy przemocy w domu i bezpośrednie i odległe jej konsekwencje, przemoc w środowisku szkolnym, społ. i kulturowe uwarunkowania przemocy. Cz. II zawiera opis wyników i podsumowanie sześciu badań (z lat 90.) dot.: percepcji potrzeb dziecięcych przez same dzieci, przemocy w szkole w percepcji nauczycieli, przemocy wobec dzieci w percepcji dzieci, psychologicznych i socjologicznych mechanizmów przemocy doświadczanej w dzieciństwie wśród młodzieży, odległych konsekwencji przemocy doświadczanej w dzieciństwie - gwałtów na dzieciach i przestępczości (jako czynnik w badaniach uwzględniono też wpływ izolacji więziennej).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
"Autor charakteryzuje siedemnaście subkultur: od bikiniarzy do hakerów komputerowych. Rozdział ten stanowi interesujący i wyczerpujący przegląd subkultur młodzieżowych ostatnich lat, z ukazaniem wpływu trendów zagranicznych na kształt polskich subkultur, ukazuje również ich dynamiczne przemiany - zanikanie i rozwój - jako zjawiska odbijające przemiany społeczno-kulturowe oraz ekonomiczno-ustrojowe".
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again