Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bębas Sylwester
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Opora Robert
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Szykut Michał
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wach Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Młodociani przestępcy
(5)
Pedagogika resocjalizacyjna
(5)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Więźniowie
(3)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przestępczość
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Arteterapia
(1)
Aspiracje
(1)
Autodestruktywność
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Internet
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kobieta
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Partyworking
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość młodocianych
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Rezyliencja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stalking
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Wychowanie pod nadzorem
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zabójstwo
(1)
Zakłady poprawcze
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2783.)
Opracowanie Moniki Noszczyk-Bernasiewicz stanowi pewnego rodzaju novum. Ujawnia ono bowiem oceny, opinie i poglądy personelu wychowawczego zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na zjawisko naruszania przez nich prawa oraz na warunki mogące się przyczynić do podniesienia efektywności resocjalizacyjnej tych instytucji. Dotyczy to także metod resocjalizacji. Należy zaznaczyć, iż w świetle małej liczby takich prób jest to opracowanie cenne. Książka ta zapewne zainteresuje Ministerstwo Sprawiedliwości, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pracowników pedagogicznych i dyrekcje tych placówek, pracowników naukowych i studentów zajmujących się problematyką profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej nieletnich. Powinna także wzbogacić wiedzę policjantów prewencji oraz władz samorządowych i pracowników pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31703 (1 egz.)
Book
In basket
Jak zaznaczył autor we wstępie, ?Żyjemy w społeczeństwie, w którym ceni sobie sprawiedliwość. Z tego powodu oczekujemy, aby przestępcy byli ukarani stosownie do wagi popełnionego przestępstwa?. W pracy poddano więc analizie sześć podstawowych teoretycznych perspektyw postępowania z przestępcami ? perspektywę retrybutywną, odstraszania przestępców, izolacyjną, resocjalizacyjną, sprawiedliwości naprawczej, skoncentrowaną na wczesnej interwencji społecznej. Tematem rozważań szczegółowych zaś są tytułowe oddziaływania resocjalizacyjnego jako pożądany ? zdaniem autora ? sposób przywracania sprawców przestępstw społeczeństwu. Celem tego opracowania z zakresu literatury penitencjarnej jest dokonanie omówienia pojęcia efektywności resocjalizacyjnej oraz możliwych jego znaczeń, a także określenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Kolejnym zadaniem jest przegląd teorii istotnych dla działań resocjalizacyjnych, wskazanie na skuteczne interwencje resocjalizacyjne, a także omówienie warunków wdrażania określonych programów resocjalizacyjnych. Przykładanie dużej wagi do działań resocjalizacyjnych nie oznacza jednak, że system penitencjarny nie powinien reagować na zachowania przestępcze. Jak jednak zauważa autor, ?Sposób postępowania społeczeństwa z osobami potrzebującymi pomocy świadczy o tym, co znaczy jednostka dla tej zbiorowości. Jeśli więc kierujemy człowieka do systemu penitencjarnego, jesteśmy moralnie zobowiązani wskazać przyczyny takiego działania oraz wyznaczyć pewne idee, które chcielibyśmy przez to działanie osiągnąć?.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110599 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50518 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40795 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33288 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46929 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66149 (1 egz.)
Book
In basket
(Za Kurtyną Resocjalizacji)
Praca zbiorowa "Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań" pod redakcją Małgorzaty H. Kowalczyk i Michała Szykuta otwiera nową serię wydawniczą zatytułowaną "Za kurtyną resocjalizacji". Zarówno tytuł serii, jak i książki dobrze oddają jej zawartość treściową, którą dookreślają tytuły czterech części: 1) Kryminologiczny i wiktymizacyjny wymiar zachowań przestępczych, 2) Specyfika pracy kuratorów sądowych w ujęciu porównawczym, 3) Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji nieletnich, 4) Opieka i wsparcie wobec osób zagrożonych przestępczością. Książka jest, co akcentują jej redaktorzy, "efektem dyskusji, której celem jest określenie oczekiwań i poszukiwanie optymalnych rozwiązań służących podejmowaniu zróżnicowanych i efektywnych form oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych w różnych warunkach - zarówno w środowisku wolnościowym, jak i w warunkach izolacyjnych".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41012 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33253 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37255 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62287 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102198 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47669 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39362 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43790 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65574 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again