Form of Work
Książki
(53)
Proza
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(156)
unavailable
(7)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(28)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(23)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(28)
Wypożyczalnia Trzcianka
(23)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(26)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(23)
Czytelnia Wągrowiec
(7)
Author
Konopczyński Marek
(4)
Hołyst Brunon
(3)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(2)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(2)
Sitarczyk Małgorzata
(2)
Stanik Jan Maria
(2)
Bachmat Paweł
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bogunia Leszek
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Czerwińska-Jakimiuk Ewa
(1)
Eichstaedt Krzysztof
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna
(1)
Gulla Bożena
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kaczmarek Bożydar Leon Jan
(1)
Klaus Witold
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kraszewski Maciej
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Lipka Marian
(1)
Mac Aneta
(1)
Machel Henryk
(1)
Maciaszczyk Paweł
(1)
Malewska Hanna
(1)
Markiewicz Katarzyna
(1)
Mościcka Lidia
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Opora Robert
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Peyre Vincent
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Pyrzyk-Kuta Aleksandra
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rode Magdalena
(1)
Rudzik Mieczysław
(1)
Różańska-Kowal Joanna
(1)
Siemaszko Andrzej
(1)
Strzembosz Adam
(1)
Szelhaus Stanisław
(1)
Szykut Michał
(1)
Szymanowski Teodor
(1)
Szymańska Zofia
(1)
Tomkowiak Hubert
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wach Tomasz
(1)
Wilkowska-Płóciennik Aneta
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Zabrodzka Halina
(1)
Zajączkowski Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(8)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(51)
unknown (po)
(2)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(30)
Młodociani przestępcy
(27)
Nieletni przestępcy
(27)
Pedagogika resocjalizacyjna
(16)
Agresywność
(10)
Młodzież
(10)
Patologia społeczna
(9)
Przestępczość
(9)
Niedostosowanie społeczne
(8)
Więźniowie
(7)
Rodzina
(6)
Zabójstwo
(6)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(6)
Dziecko
(5)
Kara pozbawienia wolności
(5)
Kuratorzy (prawo)
(5)
Pedagogika penitencjarna
(5)
Przemoc
(5)
Przestępcy
(5)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(4)
Prostytucja
(4)
Przestępczość nieletnich
(4)
Stalking
(4)
Więziennictwo
(4)
Alkoholizm
(3)
Cyberprzemoc
(3)
Kara śmierci
(3)
Kobieta
(3)
Kryminologia
(3)
Molestowanie seksualne
(3)
Ofiary przestępstw
(3)
Pedofilia
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przemoc w szkole
(3)
Przestępstwo
(3)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(3)
Psychologia kryminalistyczna
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Sądownictwo
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Arteterapia
(2)
Dziewczęta
(2)
Ekspertyza
(2)
Handel ludźmi
(2)
Kara aresztu
(2)
Kryminalistyka
(2)
Mobbing
(2)
Muzykoterapia
(2)
Młodociane matki
(2)
Młodzież trudna
(2)
Narkomania
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Policja
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
Prawo
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Projekt dramowy
(2)
Prokuratorzy
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Przestępczość zorganizowana
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Przesłuchanie dziecka
(2)
Przesłuchanie świadka
(2)
Psychodrama
(2)
Samobójstwo
(2)
Scenariusz spektaklu
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Socjodrama
(2)
Sport
(2)
Subkultura
(2)
Sędziowie
(2)
Terroryzm
(2)
Uczniowie
(2)
Wiktymologia
(2)
Wypadki przy pracy
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
AIDS
(1)
Agnew Robert
(1)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Asertywność
(1)
Aspiracje
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autyzm
(1)
Bezdomność
(1)
Biseksualizm
(1)
Bunt
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chłopcy
(1)
Czarny rynek
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Domy dziecka
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dym tytoniowy
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Subject: time
1989-
(7)
2001-0
(5)
1901-
(3)
2001-
(2)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Puck (woj. pomorskie)
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
Listy
(1)
Opracowanie
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Powieść biograficzna
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Kultura i sztuka
(1)
53 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05054 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 21427 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 15938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 19586, 18047, 16471, 16470, 16335 (5 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 15614, 14868 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 25552, 25551 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 9621 (1 egz.)
Book
In basket
Telewizja w życiu nieletnich przestępców / Hubert Tomkowiak. - Poznań : Wydaw. UAM, 2014. - 178, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm
(Psychologia i Pedagogika ; nr 213)
Autor podejmuje temat oddziaływania telewizji na młodzież. Wbrew niektórym przewidywaniom, telewizja wciąż pozostaje najbardziej wiarygodnym źródłem informacji dla znacznej części społeczeństwa, pochłaniając wiele ich wolnego czasu. Potencjalna rola telewizji w dorastaniu współczesnej młodzieży wydaje się być obecnie większa niż kiedykolwiek dotąd (przez powszechność dostępu i atrakcyjniejszą niż dawniej ofertę). Sposób oddziaływania telewizji pozostaje ciągle przedmiotem sporów. Obiektywne fakty (jak agresywna oferta stacji telewizyjnych czy poświęcany na oglądanie telewizji czas) zdają się świadczyć, że wpływ na widownię telewizja mieć musi i często przypisywane jest jej oddziaływanie negatywne. W pracy przyjęto strategię dowodzenia „nie wprost”, podejmując próbę ustalenia wpływu telewizji na życie grupy badanych, którą stanowi wykolejona młodzież.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109584 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66830 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2783.)
Opracowanie Moniki Noszczyk-Bernasiewicz stanowi pewnego rodzaju novum. Ujawnia ono bowiem oceny, opinie i poglądy personelu wychowawczego zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na zjawisko naruszania przez nich prawa oraz na warunki mogące się przyczynić do podniesienia efektywności resocjalizacyjnej tych instytucji. Dotyczy to także metod resocjalizacji. Należy zaznaczyć, iż w świetle małej liczby takich prób jest to opracowanie cenne. Książka ta zapewne zainteresuje Ministerstwo Sprawiedliwości, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pracowników pedagogicznych i dyrekcje tych placówek, pracowników naukowych i studentów zajmujących się problematyką profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej nieletnich. Powinna także wzbogacić wiedzę policjantów prewencji oraz władz samorządowych i pracowników pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31703 (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawiono: pojęcie adaptacji i mechanizmów jej działania, powodzenie i zaburzenie procesu adaptacji, przegląd teorii biopsychologicznych i socjologicznych dot. zaburzenia w zachowaniu i przestępczości, omówienie wyników badań własnych dot. czynników psychicznych i społecznych sprzyjających adaptacji przestępczej młodzieży. Badania przeprowadzono w l. 1999-2003 wśród mężczyzn w wieku 17-21 lat - młodocianych sprawców przestępstw gwałtownych osadzonych w Zakładach Karnych w Bydgoszczy i Włocławku oraz wśród młodzieży męskiej nieprzestępczej w Bydgoszczy (jako grupa kontrolna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106258, 106257, 97529 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 01320 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 02057 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 03019 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 2074, 2030 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
No availability information: sygn. 02375
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96268, 96267 (2 egz.)
Book
In basket
Przestępczość nieletnich to temat niezwykle popularny w polskiej debacie publicznej. Niestety popularne przekonania dalekie są od rzeczywistości. Celem pracy jest sprawdzenie, na ile owo powszechne mniemanie znajduje potwierdzenie w faktach, czyli jak wygląda przestępczość dzieci w Polsce oraz kim są sprawcy czynów zabronionych. To pierwsza od wielu lat próba scharakteryzowania tego zjawiska oparta na przeprowadzonych przez autora badaniach empirycznych, uzupełnionych o analizę statystyczną, a także o wyniki innych polskich i zagranicznych badań dotyczących najmłodszych nieletnich (którzy w chwili czynu nie ukończyli 13 lat). W pracy przedstawione zostały także działania, które powinny być podejmowane przez różne instytucje publiczne, by zapobiegać demoralizacji i przestępczości nieletnich.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103907 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46590 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37281 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31607 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43384 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63057 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47813 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38406 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31803 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 20860, 20859 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 19890 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 576)
Praca dotyczy zjawiska przestępczości młodocianych, tzn. osób, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 17 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 21. roku życia. Autorka stara się je wyjaśnić, wykorzystując ogólną teorię napięcia Roberta Agnew i uwzględniając skutki transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Książka jest interesującym studium z pogranicza socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. Posiada zarówno walory poznawcze, jak i dydaktyczne, dlatego może stanowić istotną pomoc dla studentów kierunków społecznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37787 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31706 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63153 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 08337 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 08558 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 09990 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 14116 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 49179 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
Skrypt w sposób syntetyczny ujmuje zagadnienia z zakresu prawa nieletnich. W publikacji tej omówiono m.in.: - rys historyczny postępowania z nieletnimi, - podstawowe założenia obowiązującej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, - środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, - zagadnienia procesowe oraz z zakresu prawa wykonawczego dotyczące nieletnich. Książka zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, które weszły w życie od 1.1.2011 r. W skrypcie zawarto ponadto tablice oraz pytania kontrolne ułatwiające sprawne nauczenie się i zapamiętanie materiału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110274 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31493 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Celem pracy jest wyróżnienie stylów myślenia nieletnich dziewcząt i chłopców - wobec których toczy się postępowanie sądowe - oraz określenie psychospołecznych i osobowościowych czynników warunkujących styl myślenia przestępczego nieletnich. Postawienie takiego celu wynika ze stwierdzenia, iż problematyka demoralizacji osób nieletnich odnosiła się w głównej mierze do teorii behawiorystycznych i psychoanalitycznych. Wyróżnienie stylów myślenia przestępczego nieletnich pozwoli na ukazanie różnic versus podobieństw w sposobie myślenia tych osób, w zakresie postrzegania świata, innych i siebie. W książce została ustalona wielopłaszczyznowa zależność między wyróżnionymi stylami myślenia o charakterze przestępczym a przejawami negatywnego funkcjonowania środowiska rodzinnego - przede wszystkim psychospołecznego funkcjonowania opiekunów (rodziców) nieletnich, jak również między wybranymi cechami osobowościowymi nieletnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108685 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 06263 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05949 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10726 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48396 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37201 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30857 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43289 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62271 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 42783, 05648 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05474 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 08717 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 9467 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again