Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(21)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Grotowska Stella
(1)
Grzelak-Kostulska Elżbieta (1970- )
(1)
Halicka Małgorzata
(1)
Halicki Jerzy
(1)
Makuch Marta
(1)
Marzec Helena
(1)
Moroń Dorota
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Segiet Katarzyna
(1)
Seredyńska Danuta
(1)
Sidorczuk Anna
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Słupska Kamila
(1)
Tobiasz-Adamczyk Beata
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Ludzie starzy
(11)
Postawy
(4)
Starość
(4)
Kapitał społeczny
(2)
Praca
(2)
Przemoc wobec ludzi starych
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki
(1)
Bioetyka
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Małżeństwo
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje katolickie
(1)
Osobowość
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca socjalna
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Religijność
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Streetworking
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Kraśnik (woj. lubelskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Publikacja stanowi zbiór podejść do społecznego uczestnictwa osób w okresie średniej i późnej dorosłości. Teksty naukowców z różnych ośrodków akademickich poruszają zarówno kwestie teoretycznego spojrzenia na społeczne uczestnictwo w średniej i późnej dorosłości, jak i perspektywy praktycznego uczestnictwa społecznego osób dorosłych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105821 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63668 (1 egz.)
Book
In basket
Różne formy złego traktowania osób starszych są nie tylko tematem tabu lecz także często nie istnieją w społecznej świadomości. W pracy pokazano to zjawisko z perspektywy doświadczeń zawodowych pracowników medycznych i socjalnych, na co dzień stykających się z różnymi formami przemocy wobec starszych ludzi. Przedstawiono również postrzeganie "złego zachowania" przez same osoby starsze. Książka jest przeznaczona zarówno dla geriatrów i gerontologów, jak i dla wszystkich zainteresowanych zjawiskami towarzyszącymi procesowi starzenia się.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104287 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47591 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37246 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43356 (1 egz.)
Book
In basket
„Przedmiotem książki są opracowania naukowe dotyczące grupy tematycznej, wyróżnianej w gerontologii społecznej pod skrótowym hasłem: przemoc, nadużycia i zaniedbania (Violence, Abuse and Neglect). Mieszczą się w tym określeniu różne przejawy patologii społecznej wobec osób starych lub osób na pograniczu wieku emerytalnego. Zagadnienie to nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, ze względu na zwiększający się odsetek osób starych we wszystkich społeczeństwach świata, załamanie się tradycyjnej struktury rodziny wielopokoleniowej oraz przemiany obyczajowe sprzyjające agresji. Szersze rozwinięcie tego tematu jest więc w pełni uzasadnione, zarówno z punktu widzenia naukowego jak i praktycznego zastosowania. Książka będzie na polskim rynku wydawniczym pozycją pionierską, dotyczącą ważnej i aktualnej dziedziny gerontologii społecznej".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110010 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46480 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37454 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46219 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63679 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63410 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
Zmiany w strukturze demograficznej, polegające na wzroście udziału ludzi starych w polskim społeczeństwie, generują wiele problemów, zwłaszcza w sferze polityki społecznej i gospodarczej. Wydłużanie się życia człowieka, przede wszystkim okresu starości, rodzi refleksję nad specyfiką i jakością tego etapu życia. Książka obejmuje główne zagadnienia dotyczące procesu starzenia w ujęciu demograficznym i indywidualnym. Zawiera charakterystykę źródeł starości biologicznej i psychospołecznej człowieka, prezentuje typowe dla wieku emerytalnego sytuacje kryzysowe oraz możliwości rozwojowe ludzi starych. Przedstawia także wyniki badań empirycznych na temat ich postaw edukacyjnych, nauka bowiem stanowi ważny element w procesie utrzymywania autonomii oraz samodzielności osób starszych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103513 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 43799 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63748 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; 3349)
Praca zbiorowa otwierając serię "Współczesne problemy polityki społecznej", podejmuje istotne dla teorii i praktyki polityki społecznej zagadnienie osób starszych w społeczeństwie. Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie oraz 10 artykułów poświęconych różnym aspektom tego zjawiska, takim jak m.in.: media masowe i ich użytkowanie wśród osób starszych, aktywność zawodowa osób starszych, poziom kapitału społecznego tej grupy wiekowej, edukacja seniorów czy znaczenie organizacji pozarządowych w ich życiu. Wśród autorów tekstów publikowanych w pracy, oprócz pracowników naukowych UWr, są także praktycy z instytucji zajmujących się polityką społeczną. Zamysłem redaktorek było także podkreślenie, cytując za Wprowadzeniem, że "ludzie starsi są takimi samymi, a zatem pełnowartościowymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, jak wszyscy pozostali".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104543 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38374 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44658 (1 egz.)
Book
In basket
Seniorzy coraz wyraźniej identyfikują indywidualne potrzeby, wyłamują się z ram konwencjonalnych, stereotypowo przypisywanych im zachowań. Choć tradycyjne wartości, np. rodzina, są dla nich w dalszym ciągu bardzo ważne, stają się bardziej aktywni, tworzą dostrzegany sektor konsumentów, o czym świadczy stosowany termin silver economy. Formułowanie założeń skutecznej polityki senioralnej musi te zmiany uwzględniać. Zwłaszcza realizacja szczegółowych zadań administracji publicznej powinna opierać się na wykorzystaniu potencjału osób starszych, co może znacząco obniżyć koszty niekorzystnych procesów demograficznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47543 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 260)
Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Niniejszy tom dedykowany jest pamięci Heleny Radlińskiej, prekursorki polskiej pedagogiki społecznej, która zawsze podkreślała w swoich licznych publikacjach dotyczących wychowania i demokracji, że nadrzędnym celem pedagogiki społecznej jest przekształcanie istniejących warunków oraz budowanie przyszłości. W centrum zaś procesu przebudowy środowiska społecznego jest Jej zdaniem takie wdrażanie czynników, które nastawiając wolę ludzką mają zapewnić status quo lub modyfikować istniejące struktury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115444 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42122 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again