Form of Work
Książki
(19)
Status
available
(46)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Buliński Leszek
(1)
Błaszczuk Katarzyna
(1)
Fal Andrzej M
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka
(1)
Kaliszczak Lidia
(1)
Kliszcz Joanna
(1)
Konieczna Ewelina
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kramkowska Emilia
(1)
Krzysztofiak Danuta
(1)
Krzyżowski Łukasz
(1)
Kubis Maria
(1)
Kuriata-Kościelniak Ewa
(1)
Liberska Hanna
(1)
Maciaszczyk Paweł
(1)
Malina Alicja
(1)
Mikrut-Majeranek Magdalena
(1)
Nawrocka Joanna
(1)
Pikuła Norbert
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Rynkowska Dorota
(1)
Seredyńska Danuta
(1)
Sierakowska Katarzyna
(1)
Stefanowska Agata
(1)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(1)
Szmigielska Barbara
(1)
Szwarc Andrzej
(1)
Witczak Izabela
(1)
Zalewska Joanna
(1)
Zięba-Kołodziej Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Ludzie starzy
(19)
Starość
(6)
Rodzina
(5)
Ludzie starzy w rodzinie
(3)
Starzenie się społeczeństwa
(3)
Bezrobocie
(2)
Samotność
(2)
Socjologia
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Starzenie się
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Arteterapia
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Ból
(1)
Chorzy na depresję
(1)
Demokracja
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Etnografia
(1)
Feminizm
(1)
Geriatria
(1)
Gerontologia
(1)
Internet
(1)
Korupcja
(1)
Macierzyństwo
(1)
Miłość
(1)
Narkotyki
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Organizacje
(1)
Osteoporoza
(1)
Otępienie
(1)
Polacy za granicą
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sens życia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Telegeriatria
(1)
Terroryzm
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wolontariat
(1)
Wolontariusze
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(15)
2001-
(2)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-1914
(1)
1901-2000
(1)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Film
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
19 results Filter
Book
In basket
(Engram)
Publikacja przedstawia starość z perspektywy okresu rozwojowego i traktuje zgodnie z zasadą rozwoju przez całe życie. Autorka analizuje starość w ujęciu historycznym, w odniesieniu do innych etapów rozwojowych w życiu człowieka, omawia potrzebę uczestnictwa osób starszych w zyciu społecznym w XXI wieku, potrzebę godności osobowej, potrzebę i prawo do miłości, wymiar potrzeb wyższych, samotność i osamotnienie. Praca zawiera również opis własnych badań ankietowych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115747 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52047 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41856 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48460 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67979 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp ROZDZIAŁ I Hierarchia potrzeb w życiu jednostki 1.1. Znaczenie potrzeb w cyklu życia 1.2. Dzieciństwo i młodość 1.3. Dorosłość 1.4. Starość ROZDZIAŁ II Funkcjonowanie seniora w zakresie pełnionych ról 2.1. Aktywność domowo-rodzinna 2.2. Aktywność pozarodzinna 2.3. Aktywność społeczna i zawodowa seniorów 2.3.1. Rodzaje i funkcje aktywności osób starszych 2.4. Formy aktywizacji osób starszych 2.4.1. Znaczenie aktywności w życiu człowieka starszego ROZDZIAŁ III Samodzielność seniora w życiu codziennym 3.1. Czynniki warunkujące samodzielność w wieku geriatrycznym 3.2. Zakres aktywności niewymagającej pomocy osób trzecich 3.3. Bariery subiektywne i obiektywne dla samodzielności seniora ROZDZIAŁ IV Zależność seniora od opieki 4.1. Ocena zdolności do samoopieki 4.1.1. Edukacja zdrowotna 4.1.2. Ocena zapotrzebowania na opiekę 4.2. Dysfunkcje w sferze zdrowia 4.3. Czynniki socjoekonomiczne 4.4. Wizerunek seniora w opinii członków rodziny ROZDZIAŁ V Analiza sytuacji życiowej seniorów na podstawie przeprowadzonych badań 5.1. Analiza danych socjodemograficznych 5.1.1. Sytuacja rodzinna i socjalna seniorów 5.2. Sytuacja zdrowotna seniorów i dysfunkcje związane z patologiami społecznymi 5.3. Relacje seniorów z rodziną i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych 5.4. Formy aktywności osób starszych 5.5. Funkcjonowanie seniorów według wskaźników COG ADL, IADL, MMSE, GDS 5.5.1. Czynności samoobsługi (ADL) 5.5.2. Czynności dnia codziennego (IADL) 5.5.3. Ocena stanu psychicznego (MMSE) 5.5.4. Ocena samopoczucia seniorów według skróconej wersji skali GDS 5.6. Problemy zgłaszane przez członków rodzin osób starszych 5.7. Analiza badań własnych
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112478 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50981 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41377 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33799 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66017 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51260 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66912 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112445 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Seniorzy i film stanowi studium na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury filmowej. Autorka rozwija tezę o aktywizacji i integracji społecznej seniorów przez uczestnictwo w kulturze filmowej, a także wskazuje na określone działania oraz wybrane filmy, które mogą tę aktywizację wspomóc. Opracowanie to może stanowić interesującą lekturę dla badaczy zainteresowanych starzeniem się i starością człowieka-pedagogów, psychologów oraz animatorów kultury i organizatorów życia kulturalnego, jak również dla seniorów, ich rodzin i opiekunów, a także dla osób realizujących projekty oparte na międzypokoleniowym działaniu
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112513 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47451 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67057 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia […] wpisuje się w nurt współczesnego, interdyscyplinarnego zainteresowania starością w różnych kontekstach. Rozwój nauk medycznych, społecznych i humanistycznych wzbogaca naszą wiedzę o starości i jej różnych, nie zawsze pozytywnych, obliczach z przesłaniem poszukiwania rozwiązań społeczno-socjalnych dla polepszania jakości życia seniorów w warunkach zmian społecznych. […] Recenzowana monografia Oblicza starości w perspektywie lokalnej. Studium socjopedagogiczne, autorstwa Pani Danuty Krzysztofiak, w mojej ocenie, wzbogaca poznawczo obszary zainteresowań naukowo-badawczych pedagogiki społecznej, gerontologii i innych nauk społecznych. Stanowi ona także swoisty głos w społecznej debacie nad zróżnicowanymi obliczami starości w ponowoczesnym świecie, a ponadto posiada istotne walory praktyczne ze względu na wnioski i propozycje zawarte w zakończeniu, które mogą stanowić podstawę dla przygotowania projektów optymalizujących jakość życia ludzi starszych na badanym obszarze terytorialnym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112465 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47137 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65633 (1 egz.)
Book
In basket
Tematem przewodnim książki jest charakterystyka współczesnych polskich seniorów jako użytkowników komputera i internetu. Przedstawiono tu analizy oparte na wynikach szeroko zakrojonych badań własnych na temat aktywności seniorów podejmowanych w sieci z uwzględnieniem ich wieku, płci oraz cech osobowości i dobrostanu psychicznego. Ponadto prezentowane są wyniki dotyczące kompetencji seniorów w zakresie korzystania z internetu. Zalety publikacji to przede wszystkim: Wyniki prezentowane w książce dotyczą unikatowej, szczególnie interesującej, zarówno dla badaczy internetu jak i rozwoju człowieka, grupy użytkowników. Są nimi osoby, które z internetem zetknęły się w późnym okresie swojego życia. Każde następne pokolenie ludzi starych będzie już takim, które rozpoczęło używanie interentu we wczesnej młodości albo w wieku dziecięcym. Przedstawiono w niej badania, w których po raz pierwszy eksperymentalnie oceniano rzeczywiste kompetencje seniorów, a nie tylko - jak dotychczas - deklarowane. W książce zawarte zostały wnioski teoretyczne i praktyczne, których wykorzystanie powinno przyczynić się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110597 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40006 (1 egz.)
Book
In basket
Wokół migracji dorosłych dzieci w kontekście potrzeb ich starszych rodziców, konstruowane są negatywne dyskursy przybierające postać panik moralnych. W ich centrum znajdują się migrujące kobiety, szczególnie te, których rodzice wymagają pomocy w utrzymaniu higieny osobistej. Są one w większym stopniu niż migrujący mężczyźni, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, poddane społecznym (negatywnym) ocenom w społeczeństwie wysyłającym. Zmusza je to do podjęcia dodatkowego wysiłku w państwie imigracji, aby bezpośrednią opiekę osobistą zastąpić substytutem w postaci wsparcia finansowego. Sytuacja migrujących kobiet ulega dodatkowej komplikacji, gdy są one obciążone podwójnymi zobowiązaniami rodzinnymi i opiekują się nie tylko swoimi starszymi rodzicami, lecz także własnymi dziećmi. Ta częsta w transnarodowej rzeczywistości sytuacja prowadzi do pojawienia się licznych napięć i dylematów moralnych. W swej książce zajmuję się funkcjonowaniem transnarodowego systemu opieki międzygeneracyjnej, w ramach którego realizowane są praktyki społeczno-kulturowe redukujące przynajmniej częściowo owe napięcia i dylematy. [Łukasz Krzyżowski]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107716 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47388 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67301 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doktor Nawrockiej dotyczy wyjątkowo ważnej problematyki społecznej, jaką jest starość. Autorka nie tylko z dużą wiedzą, ale też z dużą wrażliwością prezentuje serie oryginalnych badań na temat percepcji ludzi starych, ustosunkowań wobec nich i ich satysfakcji z życia, w tym poglądów na miłość.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106803 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48903 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45270 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64222 (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, ISSN 0867-2059 ; t. 23 (2013))
W prezentowanych artykułach zaznaczone są wyraźnie trzy nurty refleksji o starości i o ludziach w starszym wieku. W pierwszym nurcie rozważań poruszone zostały klasyczne zagadnienia dotyczące pozycji i miejsca człowieka starego w rodzinie. W drugim nurcie zostały pokazane kulturowe zmiany zachodzące w roli człowieka starego. W trzecim natomiast poruszone zostały zagadnienia najsilniej łączące się z problematyką starości, czyli zagadnienia opieki, pomocy oraz wsparcia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45902 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w XXI wieku. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście wyzwań i zagrożeń, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki, w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. W obszarze tych dziedzin nauki wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne powodują, że w życiu ludzi pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Teksty zebrane w publikacji podejmują ważne z tej perspektywy problemy. Wśród autorów znajdują się uznani polscy badacze oraz młodzi naukowcy, którzy na łamach książki dzielą się z Czytelnikiem własnym, świeżym spojrzeniem na zjawiska zachodzące w wybranych obszarach życia współczesnych ludzi. Ze względu na interdyscyplinarny charakter książki, stanowi ona połączenie różnych punktów widzenia na wyzwania i zagrożenia XXI wieku.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109860 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33551 (1 egz.)
Book
In basket
(Zdrowie - Nauka - Polityka)
Praca traktuje wprawdzie o negatywnych aspektach starości, jednak zawiera pozytywne przesłanie w postaci wskazania istoty problemu i możliwości jego rozwiązania. Monografia jest kompetentnym, opartym na naukowych faktach opracowaniem, które stanowi ostrzeżenie i jednocześnie mobilizuje do jak najszybszych działań prowadzących do wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia zła towarzyszącego starzeniu się.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46462 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65126 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Norberta G. Pikuły jest jedną z tych, które mają i mogą przezwyciężać mity oraz stereotypy dotyczące starości. Autor koncentruje się na jednym tylko wprawdzie, ale bardzo ważnym zagadnieniu: jaki jest sens życia osób starszych. Jest to problem kluczowy dla życia tej części społeczeństwa.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110889 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50017 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33527 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46438 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65121 (1 egz.)
Book
In basket
Książka przedstawia ocenę teoretycznego zaawansowania edukacyjnego dyskursu o starzeniu się i starości na podstawie analizy materiałów pokonferencyjnych, pochodzących z konferencji, których organizatorami były środowiska pedagogów zainteresowanych gerontologią. Praca jest bardzo cenna dla badaczy gerontopedagogicznych, pedagogów i psychologów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39283 (1 egz.)
Book
In basket
W książce pokazano wybrane aspekty opieki geriatrycznej, sygnalizując deficyt w zakresie rozwiązań systemowych w Polsce. Jednocześnie przedstawiono kierunki rozwoju polityki wobec ludzi starszych nakreślonej w wielu dokumentach strategicznych, wskazującej na priorytety w obszarze rozwoju form oraz standardów jakościowych opieki nad ludźmi starszymi w Polsce i Europie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111555 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52014 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40514 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33685 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47040 (1 egz.)
Book
In basket
Ludzie starsi wiele lat przeżyli w systemie społeczno-politycznym, w którym panowało przeświadczenie, że przeciętny obywatel nie ma wpływu na politykę. Była ona zarezerwowana dla grupy skupionej wokół jednej partii, do której przynależność wymagała niemal całkowitego podporządkowania się. Wybory miały praktycznie minimalny wpływ na to, co działo się w kraju. Stąd też panowała atmosfera zniechęcenia do angażowania się w politykę. Społeczeństwo charakteryzowało się jednak dużą aktywnością społeczną, samopomocową, ludzie pomagali sobie wzajemnie. Dzisiaj natomiast możemy jako obywatele podejmować odpowiedzialność za państwo, w tym również za działania o charakterze politycznym. Wybory do władz na różnych szczeblach są - w pełnym tego słowa znaczeniu - wolne. Uwzględniając przeszłość starszych pokoleń, zasadne wydaje się postawienie pytania: „Czy i w jaki sposób ludzie starsi zmienili swoje przeświadczenie o możliwości wpływania na politykę państwa?”. To właśnie zagadnienie podejmuję w książce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46699 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65461 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41013 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again