Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Chabior Agata
(1)
Fabiś Artur
(1)
Kliszcz Joanna
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Ludzie starzy
(2)
Samotność
(2)
Starość
(2)
Autodestruktywność
(1)
Gerontologia
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Samobójstwo
(1)
Starzenie się
(1)
Ubóstwo
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
2 results Filter
Book
In basket
Proponowana książka wpisuje się w wielowymiarowe i wieloobszarowe sposoby poznania, poznawania, oglądu i opisu starzenia się i starości. Ma ona charakter interdyscyplinarny, a koncentruje się wokół społecznych teorii starzenia się i starości. Przeprowadzono w niej analizę różnych aspektów starzenia się i starości w perspektywie doświadczania jednostkowego oraz zbiorowego na poziomie indywidualnym i demograficznym, z wieloma odniesieniami do zadań oraz działań z pola polityki społecznej i pracy socjalnej. Umieszczając te rozważania i dociekania w paradygmacie aktywnego starzenia się, nie tylko uwypuklamy zalety, możliwości i potencjalności okresu starości, lecz także nie uciekamy od pokazywania opresyjności starzenia się i starości, ograniczeń i niemożności charakterystycznych dla tego okresu w życiu, a wszystko to w kontekście szeroko i wielopłaszczyznowo ujmowanych uwarunkowań jednostkowych, społecznych, rodzinnych, ekonomicznych, gospodarczych, zdrowotnych, często zawierających się w przedmiocie polityki społecznej. W prezentowanej pracy zaproponowano dwa porządki oglądu starzenia się oraz starości i zjawisk z nią współwystępujących. W pierwszym zakres tematyczny podejmowanych rozważań obejmuje możliwości i ograniczenia kształtujące oblicza współczesnej starości i warunki społeczno-kulturowe procesu starzenia się - zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. W drugim usystematyzowano treści opisujące starzenie się i starość oraz zjawiska i procesy z nią współwystępujące, tak aby podkreślić epistemologiczny walor książki, a jednocześnie jej elementarny, podręcznikowy charakter. W kolejnych rozdziałach opisano kształtowanie się gerontologii jako nauki o starzeniu się i starości, uwarunkowaniach tego procesu i jego przebiegu. Omówiono teorie starzenia się i starości ze wskazaniem na główne strategie adaptacji do tego okresu życia, wreszcie opisano cechy starości stanowiące o jej odmienności od pozostałych etapów życia i dość wysublimowanej specyfice. Dość szczegółowemu oglądowi poddano starość w wymiarze jednostkowym i parametry ją opisujące, takie jak: codzienność seniorów, ich potrzeby z uwzględnieniem ich zmienności i specyfiki, zdrowie, życie rodzinne i przestrzeń fizyczna, wreszcie intymność i prywatność ludzi starszych. Wymiar jednostkowy uzupełniono o społeczny aspekt starzenia się, w którym szczegółowemu opisowi w pierwszej kolejności poddano kapitał jednostkowy osób starszych - ich możliwości i przestrzeń aktywności edukacyjnej, społecznej, kulturalnej, wyznaczające ramy ich rozwoju oraz budowania tożsamości i podmiotowości. W tym aspekcie nie mogły zostać pominięte procesy i zjawiska społeczne zagrażające funkcjonowaniu seniorów, stanowiące blokady w ich uczestnictwie społecznym. Nie brak w książce odniesień do zagadnień egzystencjalnych obecnych w życiu ludzi starszych oraz problemów, z którymi przychodzi zmagać się wielu z nich, takich jak: lęki, cierpienie, żałoba i poczucie braku sensu życia, a także ubóstwo, samotność, uzależnienia oraz przemoc doświadczana w starości. Całość dopełniona została treściami odwołującymi się do aksjologicznej warstwy procesu starzenia się i przeżywania starości. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, mimo wielu jej epistemologicznych, aksjologicznych, a także prakseologicznych walorów nie daje odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania o naturę starości i różnorodność jej przeżywania. Wierzymy, że rozbudzi w Czytelnikach ciekawość do dalszych pogłębionych teoretyczno-empirycznych poszukiwań i ustaleń.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110520 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49827 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40089 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32999 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46369 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64982 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Publikacja przedstawia starość z perspektywy okresu rozwojowego i traktuje zgodnie z zasadą rozwoju przez całe życie. Autorka analizuje starość w ujęciu historycznym, w odniesieniu do innych etapów rozwojowych w życiu człowieka, omawia potrzebę uczestnictwa osób starszych w zyciu społecznym w XXI wieku, potrzebę godności osobowej, potrzebę i prawo do miłości, wymiar potrzeb wyższych, samotność i osamotnienie. Praca zawiera również opis własnych badań ankietowych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115747 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52047 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41856 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48460 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again