Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(26)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
Szatur-Jaworska Barbara
(2)
Buliński Leszek
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Dzięgielewska Małgorzata
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Makuch Marta
(1)
Mikrut-Majeranek Magdalena
(1)
Moroń Dorota
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Pikuła Norbert
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Stefanowska Agata
(1)
Trafiałek Elżbieta
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Wójtewicz Anna
(1)
Ziębińska Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
unknown (po)
(1)
Subject
Ludzie starzy
(11)
Polityka społeczna
(7)
Starość
(5)
Gerontologia
(3)
Instytucje nonprofit
(3)
Starzenie się społeczeństwa
(3)
Bezrobocie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Uniwersytety trzeciego wieku
(2)
Alkoholizm
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Geragogika
(1)
Interwencja kryzysowa
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Migracje
(1)
Mężczyzna
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Otępienie
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Postawy
(1)
Praca zespołowa
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Samotność
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się
(1)
Superwizja w pracy socjalnej
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telegeriatria
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytet Trzeciego Wieku
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Życie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-2000
(3)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Książka „Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych” jest pracą zbiorową, która została zredagowana przez Agnieszkę Furmańską-Maruszak i Annę Wójtewicz. Ukazała się w serii „Problemy Pracy Socjalnej”. Jej zasadniczą strukturę stanowią dwie części: 1) Systemy i formy wsparcia opieki nad osobami starszymi – perspektywa międzynarodowa, krajowa i lokalna, 2) Polityki szczegółowe wobec przemian społecznych. Ponadto książka została wzbogacona o studium Mirosława Grewińskiego zatytułowane „Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej”, które spełnia rolę swoistego zwieńczenia całej książki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50785 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40998 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33644 (1 egz.)
Book
In basket
Senior w przestrzeni społecznej / Norbert Pikuła. - Warszawa : Wydawnictwo Borgis, 2013. - 202, [1] s. ; 21 cm.
Starość, czyli ostatni, końcowy etap życia, który zdaniem większości badaczy rozpoczyna się po 60. roku życia, została przedstawiona na tle wielości definicji. Przy założeniu, że proces starzenia się u każdego człowieka przebiega inaczej, podjęto próbę scharakteryzowania starości w wymiarze biologicznym, psychologicznym, społecznym i duchowym, omówiono potrzeby osób starszych, socjalno-ekonomiczne uwarunkowania starości oraz problem polityki państwa wobec osób starszych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33391 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46014 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65585 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to bardzo dobrze napisana merytorycznie i metodologicznie monografia, zawierająca interdyscyplinarne kompendium wiedzy na temat aktualnych wyzwań demograficznych i skutków procesu starzenia się społeczeństw Europy. Praca zawiera analizę nowatorskich i innowacyjnych instrumentów na rzecz realizacji polityki senioralnej, zawartych zarówno w wytycznych strategicznych Unii Europejskiej, wdrażanych w ramach dobrych praktyk w poszczególnych państwach członkowskich UE, jak i implementowanych do rozwiązań polskich. Zaletą monografii jest aktualność poruszanej problematyki i jej przyszłościowy charakter przekładający się na demograficzne, społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania. Fragment recenzji prof. zw. dr hab. Katarzyny Głąbickiej-Auleytner
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112811 (1 egz.)
Book
In basket
(Zdrowie - Nauka - Polityka)
Praca traktuje wprawdzie o negatywnych aspektach starości, jednak zawiera pozytywne przesłanie w postaci wskazania istoty problemu i możliwości jego rozwiązania. Monografia jest kompetentnym, opartym na naukowych faktach opracowaniem, które stanowi ostrzeżenie i jednocześnie mobilizuje do jak najszybszych działań prowadzących do wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia zła towarzyszącego starzeniu się.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46462 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65126 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem zawartych w książce analiz jest starość jako doświadczenie jednostkowe, ludzie starzy jako zbiorowość społeczna oraz starzejące się społeczeństwo. Książkę otwiera rozdział zawierający charakterystykę gerontologii społecznej. Po nim następują rozdziały dotyczące starości jako fazy życia. Następna część podręcznika poświęcona jest różnym rolom społecznym realizowanym przez człowieka starego. Kolejna część dotyczy zjawisk i procesów w makroskali - zawiera charakterystykę zbiorowości ludzi starych w Polsce, analizę procesu starzenia się ludności i jego konsekwencji dla życia społecznego oraz analizę polityki społecznej wobec ludzi starych i wobec starości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 97280, 97279 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97281 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35730 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62374 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; 3349)
Praca zbiorowa otwierając serię "Współczesne problemy polityki społecznej", podejmuje istotne dla teorii i praktyki polityki społecznej zagadnienie osób starszych w społeczeństwie. Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie oraz 10 artykułów poświęconych różnym aspektom tego zjawiska, takim jak m.in.: media masowe i ich użytkowanie wśród osób starszych, aktywność zawodowa osób starszych, poziom kapitału społecznego tej grupy wiekowej, edukacja seniorów czy znaczenie organizacji pozarządowych w ich życiu. Wśród autorów tekstów publikowanych w pracy, oprócz pracowników naukowych UWr, są także praktycy z instytucji zajmujących się polityką społeczną. Zamysłem redaktorek było także podkreślenie, cytując za Wprowadzeniem, że "ludzie starsi są takimi samymi, a zatem pełnowartościowymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, jak wszyscy pozostali".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104543 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38374 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44658 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112445 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35250 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99625, 99624 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43056 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 3.)
Postępujący od kilkudziesięciu lat proces starzenia się społeczeństw i związane z nim skutki społeczne powodują, że ludzie starsi i starość jako faza życia człowieka stają się przedmiotem dociekań naukowych. Coraz częściej wskazuje się na konieczność przygotowania się do starości i zapobiegania jej negatywnym skutkom, czyli stosowania zasad profilaktyki gerontologicznej. Zdaniem autorki marginalizacja ludzi starszych w Polsce ma źródła w ładzie społecznym tworzącym się w okresie transformacji ustrojowej, kulturze społecznej jaki i samej starości jako fazie życia człowieka, w której następuje tzw. przewaga strat nad zyskami. Udowadnia ona jednak, że przy zastosowaniu zasad profilaktyki gerontologicznej ludzie starsi mogą być efektywni, twórczy i niezależni. Uniwersytety Trzeciego Wieku to właśnie instytucje, które nie tylko aktywizują społecznie, intelektualnie i ruchowo swoich słuchaczy, ale także zmieniają do nich nastawienie środowiska, w którym żyją.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105459 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37859 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44846 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63642, 63564 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98103, 97029, 97028 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97030 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36168 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48290 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61414 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again