Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(27)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Babiuch Małgorzata
(1)
Becker-Pestka Daria
(1)
Browne Kevin
(1)
Coyne Iain
(1)
Farnicka Marzanna
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Herbert Martin
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kowalik Elżbieta
(1)
Liberska Hanna
(1)
Monks Claire P
(1)
Niewiedział Dorota
(1)
Paszenda Iwona
(1)
Włodarczyk Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Agresywność
(6)
Ludzie starzy
(4)
Przemoc w rodzinie
(3)
Cyberprzemoc
(2)
Mobbing
(2)
Nauczanie
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przemoc wobec ludzi starych
(2)
Religia
(2)
Więźniowie
(2)
AIDS
(1)
Arteterapia
(1)
Asertywność
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Biblioterapia
(1)
Bunt
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dorosłość
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Filmoterapia
(1)
Fonoholizm
(1)
Gender
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Gry komputerowe
(1)
Grywalizacja
(1)
HIV
(1)
Hospicja
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kobieta
(1)
Komiksy
(1)
Konflikt rodzinny
(1)
Krytycyzm
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Leczenie
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nagrody
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedeutologia
(1)
Pluralizm religijny
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Praca
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przyroda
(1)
Płeć
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina a przemoc
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Storytelling
(1)
Subkultura
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Teatroterapia
(1)
Wielokulturowość
(1)
Więziennictwo
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zabójcy
(1)
Zawód
(1)
Śmierć
(1)
Genre/Form
Słowniki
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Książka składa się z trzech części zawartych w ośmiu rozdziałach i stanowi kompendium wiedzy na temat agresji. Mocną stroną książki jest odniesienie zjawiska agresji do stadiów rozwoju człowieka. Autorzy nie tylko prowadzą dialog na temat definicji, rodzajów agresji czy dawnych i nowszych teorii tłumaczących agresję jako immanentny element życia społecznego, lecz także rozpatrują znaczenie agresji w różnych okresach życia, jak: adolescencji, dojrzałości i co szczególnie ciekawe: agresji w okresie starzenia się i starości (przy uwzględnieniu procesów neurodegeneracyjnych). Z recenzji prof. dr hab. Hanny Brycz
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne dla osób w nie uwikłanych, wiążą się także z kosztami dla rodzin, szkół, organizacji i społeczeństwa. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych kontekstach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Monografie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku)
Globalizacja, wielokulturowość, dynamika zmian społecznych stanowią ogromne wyzwania dla pedagogiki, wymuszające podjęcie dyskursu nad negatywnymi zjawiskami wychowawczymi, ich diagnozą, profilaktyką oraz terapią. Problematyka bezpieczeństwa środowiska wychowawczego w kontekście zachodzących przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych jest bardzo ważnym i aktualnym obszarem rozważań teoretycznych oraz dociekań badawczych. Wyzwaniem i koniecznością dla współczesnej dydaktyki staje się także tworzenie i upowszechnianie nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania, zapewniających efektywny proces dydaktyczny. Konieczne tu jest zaangażowanie wielu środowisk: akademickich, placówek doskonalenia nauczycieli, dydaktyków przedmiotowych. Pierwsza konferencja z cyklu „Wyzwania współczesnej pedagogiki" stała się okazją do przeglądu dorobku, wymiany doświadczeń i snucia planów na przyszłość zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zaangażowanych w pedagogizację społeczeństwa. Autorzy zamieszczonych w monografii tekstów podejmują w nich refleksje nad problemami i wyzwaniami współczesnej pedagogiki. Interdyscyplinarność, szerokie ujęcie, bogactwo poruszanych problemów powoduje, że niniejszy tekst jest płaszczyzną wymiany myśli i komunikacji nie tylko dla specjalistów skupionych wokół wąskiego obszaru tematycznego, ale wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę i podjąć refleksję nad aktualnymi wyzwaniami pedagogiki.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Tytułowe transgresje należy rozumieć bardzo szeroko: jako przekraczanie granic, realnych i umownych - symbolicznych, psychologicznych, społecznych, materialnych. Tym, co pozwala pokonać bariery, jest edukacja, pojmowana multidyscyplinarnie, jako dziedzina wymagająca kontekstu pedagogicznego, psychologicznego, socjologicznego, a także - filozoficznego. Tom drugi Transgresji w edukacji stanowi kontynuację zakończonego dużym powodzeniem przedsięwzięcia podjętego przez profesora Wiktora Żłobickiego w tomie pierwszym (pod takim samym tytułem).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Czytelnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again