Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Author
Arestis Philip
(1)
Bielik-Robson Agata
(1)
Johnston Deborah
(1)
Lefebvre Marcel
(1)
Lenin Vladimir Il'ič
(1)
Lewartowska-Zychowicz Małgorzata
(1)
Listwan Jerzy Paweł
(1)
Michałowska Danuta
(1)
Narski Zygmunt
(1)
Potulicka Eugenia
(1)
Rutkowiak Joanna
(1)
Saad-Filho Alfredo
(1)
Wróblewski Michał
(1)
Żmigrodzki Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Liberalizm
(8)
Oświata
(2)
Kościół katolicki
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Marksizm
(1)
Pedagogika
(1)
Polska
(1)
Publicystyka polska
(1)
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Le Monde Diplomatique.)
Pierwsza na polskim rynku tak obszerna i wyczerpująca krytyka neoliberalizmu, jako teorii i praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 103621 (1 egz.)
Authority data
Liberalizm - krytyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Komunitaryzm (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Polityka w Kulturze)
Czy liberalizm ponosi odpowiedzialność za postpolityczną nudę współczesnej Polski? Czy krytycy liberalizmu rzeczywiście igrają z ogniem pragnąc przełamać dominujący porządek? Czy Polsce potrzeba zdecydowania i jasnego określenia własnych postaw politycznych? Czy liberalizm należy wymyśleć na nowo? Odpowiedzi na te i inne palące pytania czytelnik znajdzie w tej książce, która stanowi zapis specyficznej debaty, jaka odbyła się na łamach tygodnika "Europa". Specyficznej, gdyż rozegrała się - ze znaczną przerwą - na przestrzeni dwóch lat. Jej przedmiotem był status liberalizmu - jego rozumienie, użyteczność i prawomocność, próba odrzucenia go, pokazania wypaczeń i niedoskonałości, a także obrona najważniejszych jego założeń oraz reinterpretacja. Spór jest równocześnie wyrazem polskiego doświadczenia liberalizmu, które z jednej strony odnosi się do określonych przemian pokoleniowych, z drugiej zaś bierze się z rozczarowania potransformacyjnym ładem politycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 32475 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 189.)
Przedmiotem rozważań i analiz zaprezentowanych w książce są etyczne aspekty neoliberalizmu oraz edukacji neoliberalnej. Płynące z nich wnioski umożliwiają przyjęcie świeżej perspektywy na kształt i jakość edukacji, a szczególnie na rozwój poznawczy i etyczny współczesnego człowieka oraz na to, co przeważnie jest lub też może być dla niego ważne. Etyczne problemy neoliberalizmu często są obecne w polityce oświatowej, zarówno w Polsce jak i na świecie, mimo że dotychczas są zauważane raczej rzadko. W książce zaprezentowane są wyniki badań wskazujące na hierarchię wartości i to, co dla współczesnego człowieka jest istotne w codziennym życiu, jakie działania podejmuje oraz na ile są one zgodne z tendencjami neoliberalnymi. Złożoność omawianych problemów wymaga niejednokrotnie przyjęcia interdyscyplinarnego podejścia. Dzięki temu wyłaniający się obraz rzeczywistości szkolnej w zakresie edukacji etycznej oraz codziennego funkcjonowania badanych osób pozwala przewidywać i projektować strategie działania. Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych i studentów nauk humanistycznych oraz społecznych, jak i do rodziców, dla których odkrywanie istoty człowieczeństwa jest nadzieją na lepszą jakość życia oraz bardziej świadomą postawę w kreowaniu wizji jednostkowej i społecznej rzeczywistości. Monografia zawiera próbę odpowiedzi na pytanie o kształt rzeczywistości edukacyjnej w polskiej szkole na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych funkcjonowania nauczycieli i uznawanych przez nich wartości oraz spraw, które ich zdaniem są ważne, a także to, co jest ważne dla uczniów w opinii badanych nauczycieli. Krytyczna analiza i refleksja na temat tego, co jest ważne dla najmłodszego pokolenia (uczniowie), jak i dla pokolenia starszego/dojrzałego (nauczyciele) pozwala na wskazanie dominującego dyskursu i związanych z nim wartości, które są powszechnie promowane oraz dalszych przewidywań natury etycznej, edukacyjnej, socjologicznej czy też polityczno-ekonomicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106875 (1 egz.)
Book
In basket
Neoliberalizm jest dominującą ideologią we współczesnym świecie, wywiera ogromny wpływ także na edukację. Książka weryfikuje hipotezę o istnieniu edukacyjnego programu ekonomii korporacyjnej. O ile wybitni ekonomiści mówią otwarcie o błędach doktryny neoliberalnej i o potrzebie wymyślenia nowej koncepcji, o tyle pedagodzy w naszym kraju (bo nie za granicą) na ogół milczą na temat konieczności radykalnej zmiany funkcjonującego modelu edukacji, jako pochodnej, gdyż stanowiącej narzędzie i konsekwencję funkcjonowania korporacyjnej ekonomii. Celem książki jest krytyczna analiza teorii, ideologii, filozofii neoliberalizmu oraz jego pedagogii w Polsce i na świecie. Autorki dociekają także, jakie są skutki neoliberalnej pedagogii i kultury i sądzą, że znajomość zagadnień podejmowanych w publikacji jest konieczna każdemu, kto chce się uważać za świadomego obywatela. Są zdania, iż należy krytycznie przemyśleć całość edukacyjną, w jakiej funkcjonujemy z wzięciem pod uwagę jej neoliberalnego - również całościowego - uwikłania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103799, 103798, 103190 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38315 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82079 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40284 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to praca, która mieści się w nurcie pedagogiki krytycznej, a jej wartość ujawnia się głównie w tym, że Autorka rekonstruuje zmiany, jakie dokonywały się w koncepcji człowieka określanej mianem homo liberalis, aby pokazać ich związek ze zmianami w projektach edukacyjnych realizowanych w społecznej praktyce edukacyjnej ostatnich dziesięcioleci. Po roku 1989 nurt liberalnego myślenia zdominował także polskie życie społeczne i praktykę edukacyjną. Opis, wyjaśnienie i interpretacja tego procesu zmiany i jego skutków mają więc szczególne znaczenie dla współczesnego człowieka, który przez całe swoje życie indywidualne, rodzinne i zawodowe jest uwikłany w procesy edukacyjne oraz ich zmienność. Z tego powodu odbiorcami tej książki mogą być, a może nawet powinni być wszyscy, którzy współcześnie są "uwikłani" w procesy edukacyjne. Obowiązek jej przeczytania dotyczy jednak głównie tych, którzy chcą podmiotowo uczestniczyć w procesach edukacyjnych dotyczących siebie i innych ludzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103533 (1 egz.)
Book
In basket
W książce prof. Zbigniew Żmigrodzki ukazuje sytuację społeczną, polityczną i religijną w Polsce w latach 2010-2011 w kontekście międzynarodowym. Jego wnikliwe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że opanowanie mediów przez postkomunistów i demoliberałów oraz stosowanie coraz konsekwentniej cenzury i poprawności politycznej, prowadzi do pełnej totalizacji życia społecznego i politycznego w Polsce. Działania obecnie rządzącej ekipy PO-PSL prowadzą do opanowania przez nią wszystkich dziedzin życia w naszym kraju, ze szkodą dla przyszłego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104994 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again