Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Błachnio Aleksandra
(1)
Mamcarz Piotr
(1)
Mariańczyk Katarzyna
(1)
Otrębski Wojciech
(1)
Padzik Kinga
(1)
Popielski Kazimierz
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Zawadzki Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Kwestionariusz osobowości
(6)
Osobowość
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Autyzm
(1)
Biografie
(1)
Dane osobowe
(1)
Dyskusja
(1)
Dysonans poznawczy
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Ergonomia
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Głusi
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Heurystyka
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Internet
(1)
Intranet
(1)
Kadry
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Konflikt
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Mentoring
(1)
Mobbing
(1)
Model przywództwa
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Niepełnosprawni ruchowo
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organizacja
(1)
Osoby jąkające się
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Outsourcing
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Place zabaw
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Stres
(1)
Stres pourazowy
(1)
Szkolnictwo
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Urazy
(1)
Urlopy
(1)
Wartość
(1)
Wcześniak
(1)
Wiedza
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wywiad
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Słowniki angielsko-polskie
(1)
Słowniki polsko-angielskie
(1)
Słowniki terminologiczne
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Metody Diagnozy Psychologicznej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44804 (1 egz.)
Authority data
Kwestionariusz osobowości (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Osobowość - badanie - metody (hasło przedmiotowe) ; Testy psychologiczne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kwestionariusz MTQ48 (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Inwentarz osobowości
Book
In basket
Praca stanowi interesujący i wartościowy wkład w dyskusję na temat istotnych aspektów życia współczesnego człowieka, który żyje w nowej rzeczywistości globalnego świata. Autorka w sposób sensowny i udany łączy ze sobą egzystencjalne problemy współczesnego człowieka z propozycjami jakich dostarcza mu nie tylko psychologia, ale również inne dyscypliny. W oczach recenzenta szczególną wartość recenzowanej pracy stanowi to, że jej Autorka, nawiązując do treści "bydgoskiej" koncepcji osobowości, ujawnia i akcentuje znaczenie humanistycznych wartości dla polskiej psychologii. W ten sposób ponownie zbliża ją do najbardziej wartościowych tradycji psychologii europejskiej. Lektura tej monografii z pewnością zainteresuje Czytelnika, który chce poszerzyć swoją wiedzę i lepiej zrozumieć wzajemną współzależność podmiotowego funkcjonowania człowieka w świecie globalnych zagrożeń i wyzwań. Poza swymi walorami merytorycznymi, w zakresie metodologii praca Aleksandry Błachnio stanowi wartościowy udział w dyskusji nad pomiarem kwestionariuszowym w psychologii osobowości. [z recenzji prof. dra hab. Włodzisława Seidlera]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108660 (1 egz.)
Book
In basket
Trauma egzystencjonalna a wartości / Kazimierz Popielski, Piotr Mamcarz. - Warszawa : Difin, 2015. - 154 s. : il., tab., wykr. ; 23 cm.
(Engram)
Książka stanowi rozwinięcie idei psychologii egzystencjalnej, dotyczącej fenomenologii ludzkich przeżyć i doświadczeń. Zostało w niej przedstawione autorskie pojęcie traumy egzystencjalnej. Propozycja ta odróżnia się od koncepcji Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), Ostrej Reakcji Stresowej (ASD), jak również innych jednostek nozologicznych, opisujących konsekwencje psychofizjologiczne wystąpienia zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i zdrowiu. Publikacja koncentruje się na noo-psychosomatycznej charakterystyce doświadczeń traumatycznych z uwzględnieniem wymiarów podmiotowo-osobowych, jak: doświadczenie egzystencjalnie znaczące, atrybucja, pamięć autobiograficzna, poczucie krzywdy, sens życia, wartości. Pojęcie traumy egzystencjalnej zostało zoperacjonalizowane za pomocą narzędzia do badania tego zjawiska: Kwestionariusz Traumy Egzystencjalnej (KTE).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112245 (1 egz.)
Book
In basket
(Konteksty Psychologii Rehabilitacji)
Za sprawą przekazywanego czytelnikom tomu chcemy włączyć się w trwający od wielu lat dyskurs dotyczący potrzeby i konsekwencji wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Na nasze zaproszenie do współpracy w realizacji tego zadania odpowiedziało wielu badaczy i spora grupa praktyków działających w tym obszarze rehabilitacji. Efektem współpracy jest kolejna z serii monografia wieloautorska, w której prezentujemy szereg informacji z zakresu: diagnozy oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych w rozwoju, wychowania i nauczania, wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33751 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47287 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65785 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again