Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Baniak Andrzej
(1)
Begg David K. H
(1)
Bilski Janusz
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Czarny Bogusław
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Fischer Stanley
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Kelm Robert
(1)
Krugman Paul R
(1)
Misala Józef
(1)
Nordhaus William D
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Pietrzak Edmund
(1)
Puławski Mieczysław
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Rusiński Michał
(1)
Samuelson Paul A
(1)
Wolińska Zofia
(1)
Wójcik Cezary
(1)
Zabielski Kazimierz
(1)
Ładyka Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(9)
unknown (po)
(5)
Subject
Kursy walutowe
(11)
Pieniądz
(6)
Bilans płatniczy
(4)
Handel międzynarodowy
(3)
Inflacja
(3)
Kraje rozwijające się
(3)
Bezrobocie
(2)
Dług publiczny
(2)
Integracja europejska
(2)
Makroekonomia
(2)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(2)
Popyt
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Rynek walutowy
(2)
Autostrady
(1)
Banki
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny
(1)
Decyzje
(1)
Dewizy
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dług
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konkurencja
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Leasing
(1)
Międzynarodowa Korporacja Finansowa
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Podatek
(1)
Produkcja
(1)
Produkt globalny
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(1)
Przemysł
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek finansowy międzynarodowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Skarb państwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Teoria gier
(1)
Układ z Bretton Woods (1944)
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Venture capital
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wymienialność waluty
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
14 results Filter
Book
In basket
Co oznacza pojęcie "grzechu pierworodnego krajowej waluty"? Czym jest tzw. obawa przed upłynnieniem kursu, którą obserwuje się w wielu krajach z rynków wschodzących? Jakie konsekwencje dla polityki gospodarczej ma hipoteza o tzw. endogeniczności kryteriów teorii optymalnych obszarów walutowych? Czym jest problem "niespójnej triady celów" i jaki wpływ ma on na kształt międzynarodowego systemu walutowego w dobie globalizacji gospodarki światowej? Jakie są możliwe przyczyny faktu, że w Polsce stosuje się w pełni elastyczny system kursowy, a w Estonii polityka kursowa oparta jest na sztywnym mechanizmie kursowym w formie izby walutowej? Jakie przesłanki stały za decyzjami władz Ekwadoru czy Panamy o likwidacji walut narodowych w tych krajach i zastąpienia ich dolarem amerykańskim Książka dostarcza odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Jest to pierwsze na naszym rynku opracowanie przedstawiające kompleksowy przegląd teoretycznych i empirycznych badań na temat wyboru systemów kursowych. Pozwala ono prześledzić ewolucję poglądów na ten temat, poczynając od tradycyjnej dyskusji o wadach i zaletach płynnych i sztywnych systemów kursowych, kończąc na najnowszych rozważaniach na ten temat, pobudzonych w latach dziewięćdziesiątych w reakcji na falę kryzysów walutowych, która przetoczyła się w ostatniej dekadzie przez niemal wszystkie regiony świata. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych jako podstawa wykładów poświęconych tematyce polityki kursowej, jak również jako lektura uzupełniająca dla wykładów z przedmiotów "finanse międzynarodowe", "międzynarodowy system walutowy", "makroekonomia gospodarki otwartej" i in. Może ona być także użyteczną lekturą dla praktyków, w tym przede wszystkim pracowników sektora finansowego i menadżerów. [Cezary Wójcik]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105559 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57898 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111145 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
O statyce porównawczej dla oligopolu / Andrzej Baniak. - Wrocław : Wydaw. AE, 1999. - 107 s. : wykr. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 0239-8532 ; nr 133.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56450 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58912 P 16,2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42460 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58200 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93736/T.2, 93735/T.2 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46777 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44834 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47614 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42858 (1 egz.)
E-book
In basket
Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem rynków kredytów subprime oraz następujące po nim kryzysy zadłużeniowe krajów południowoeuropejskich sprawiły, że szeroko dyskutowane wcześniej problemy związane z przystąpieniem Polski do strefy euro straciły nieco na ostrości. Status Polski jako członka Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją oznacza jednak, iż spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej jest nadal głównym celem polityki gospodarczej. W monografii przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może napotykać polityka gospodarcza przy realizacji kryterium stabilności kursu złoty/euro w ramach mechanizmu ERM2. Przy wykorzystaniu metod ekonometrycznych podjęto próbę konstrukcji modelu kursu złoty/euro w okresie obowiązywania reżimu kursu płynnego. Weryfikacji empirycznej poddane zostały najważniejsze teoretyczne modele kursów walutowych, a ostatecznym wynikiem badań jest empiryczny model kursu złoty/euro opisujący warunki równowagi rynku walutowego w różnych horyzontach czasowych. Wyniki potwierdzają, iż czynnikiem decydującym o krótkookresowych wahaniach kursu złoty/euro są wahania ryzyka walutowego indukowanego przez nierównowagę w sektorze fiskalnym i ryzyko globalne. Najważniejszymi determinantami kursu złoty/euro w dłuższych horyzontach czasowych są zmiany produktywności czynników produkcji wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz narastające zadłużenie zagraniczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Na niniejsze wydanie „Ekonomii XXI Wieku” składa się osiem artykułów. Dotyczą one zróżnicowanych zagadnień ekonomicznych o wielorakim stopniu ogólności, związanych z takimi obszarami badawczymi, jak paradygmaty nauk o zarządzaniu, globalizacja, integracja europejska, kapitał zagraniczny, inwestycje portfolio, stopy procentowe czy kurs walutowy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again