Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(13)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Author
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Kaczyńska Wanda
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Urban Bronisław
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Kuratorzy (prawo)
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Poczucie własnej wartości
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm
(1)
Antropologia
(1)
Arteterapia
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Etyka lekarska
(1)
Gelotofobia
(1)
Hospicja
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kobieta
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Koła zainteresowań
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomani
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Partyworking
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Religia
(1)
Rezyliencja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Subkultura
(1)
Więziennictwo
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Bez wątpienia jest to publikacja potrzebna i zapewne przydatna w dydaktyce akademickiej. Zaproponowany przez autorkę wybór tematów wydaje się na tyle szeroki i wyczerpujący, że książka mogłaby z powodzeniem służyć jako w miarę systematyczny podręcznik dla studentów i pomoc dla wykładowców. [z recenzji prof. Joanny Górnickiej-Kalinowskiej]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102835 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47366 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38186 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31747 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43936 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63549, 63350 (2 egz.)
Book
In basket
Monografia składa się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych części. W pierwszej, poza zagadnieniami o charakterze ogólnym, wprowadzającym, zaprezentowane zostało szerokie spektrum tematów skoncentrowanych na oddziaływaniach wychowawczych, terapeutycznych, a nawet reedukacyjno-profilaktycznych podejmowanych w wolnościowych i zakładowych instytucjach resocjalizacyjnych. W drugiej części zostały zaprezentowane artykuły i doniesienia empiryczne poświęcone diagnozie wychowawczej i resocjalizacyjnej, która z reguły wspiera każde udane oddziaływanie korekcyjne ukierunkowane na projektowanie i programowanie indywidualnych oraz grupowych zadań i czynności o charakterze reedukacyjno-resocjalizacyjnym czy profilaktyczno-socjoterapeutycznym.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106725 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48524 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32388 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64704 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again