Form of Work
Książki
(21)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
available
(57)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Czytelnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(7)
Author
Pytka Lesław
(3)
Lewoc Michał
(2)
Stasiak Krzysztof
(2)
Bachmat Paweł
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Błażek Magdalena
(1)
Daszczuk Paweł
(1)
Ereciński Tadeusz
(1)
Górska Natalia
(1)
Heine Marek
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Ignatowicz Jerzy
(1)
Jedrejek Grzegorz
(1)
Jedynak Tadeusz
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kozłowski Paweł
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Marczak Monika
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Michalak Marek
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Wiecha Anna
(1)
Wojtera Ewelina
(1)
Wójcik Dobrochna
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Świerczek Antoni
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
unknown (po)
(1)
Subject
Kuratela
(21)
Kuratorzy (prawo)
(11)
Pedagogika resocjalizacyjna
(9)
Niedostosowanie społeczne
(5)
Młodzież
(4)
Nieletni przestępcy
(4)
Prawa dziecka
(4)
Rodzina
(4)
Rodzina zastępcza
(4)
Ochotnicze Hufce Pracy
(3)
Patologia społeczna
(3)
Więźniowie
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Alimenty
(2)
Alkoholizm
(2)
Bezrobocie
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Kontrola społeczna (socjol.)
(2)
Małżeństwo
(2)
Pedagogika
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Penitencjarystyka
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Rozwód
(2)
Więziennictwo
(2)
Wolontariusze
(2)
Wychowanie
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
Adopcja
(1)
Agresywność
(1)
Aplikanci
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Biblia. ST
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas pracy
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Erotyzm
(1)
Gry sportowe
(1)
Handel ludźmi
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kryzys
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Machel, Henryk
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Mediacja rówieśnicza
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Misje dworcowe
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nałóg
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka i kuratela
(1)
Pedagodzy
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Pisma procesowe
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo międzynarodowe prywatne
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Psychopatia
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Samotność
(1)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Socjoterapia
(1)
Streetworking
(1)
Sztuka przetrwania
(1)
Sądownictwo rodzinne
(1)
Sędziowie
(1)
Służba więzienna
(1)
Tolerancja
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowawstwo
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(2)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręczniki
(2)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38134 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 53041 (1 egz.)
Book
In basket
W dotychczasowej literaturze nie poświęcono żadnych prac problematyce bezpieczeństwa kuratorów sądowych. Wypełniając tę lukę, pragniemy zwrócić uwagę, że jest to zagadnienie o dużej doniosłości społecznej. Naukowe badania tej problematyki mogą w istotny sposób wpłynąć nie tylko na poznanie uwarunkowań zagrożeń, lecz również na opracowanie programu profilaktycznego. Refleksja naukowa oparta na znajomości realiów pracy kuratorów sądowych skłania do przyjęcia określonych procedur postępowania, które w sposób istotny mogą wpłynąć na zmniejszenie zakresu wiktymizacji kuratorów sądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39202 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60337 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze Lex)
Komentarz zawiera omówienie przepisów art.145-184 zawartych w tytule III kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje opiekę i kuratelę. Opracowanie stanowi kontynuację tomu I Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art.1-616 (Warszawa 2013) oraz tomu II Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art.611 -1441 (Warszawa 2014). W komentarzu przedstawiono zagadnienia dotyczące: opieki nad małoletnim, opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, kurateli. W szerokim zakresie wykorzystano orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym niepublikowane. Książka zawiera nie tylko komentarz do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz także wskazuje na przepisy zawarte w innych aktach prawnych, które powiązane są z omawianą tematyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108671 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; 1336. Prace Pedagogiczne / Uniwersytet Wrocławski ISSN 0137-1096 ; XC)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 74948 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40394 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38611 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39504 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu pedagogiki resocjalizacji i kryminologii. Adresowany jest także do profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami prewencji społecznej, kuratelą i pracą socjalną z grupami ryzyka społecznego. Autor przedstawia również strukturę i funkcje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście nauk społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33247 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62134 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu pedagogiki resocjalizacji i kryminologii. Adresowany jest także do profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami prewencji społecznej, kuratelą i pracą socjalną z grupami ryzyka społecznego. Autor przedstawia również strukturę i funkcje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście nauk społecznych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105410 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45728 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45727 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31704 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43313 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43314 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64740, 62681, 62429 (3 egz.)
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu pedagogiki resocjalizacji i kryminologii. Adresowany jest także do profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami prewencji społecznej, kuratelą i pracą socjalną z grupami ryzyka społecznego. Autor przedstawia również strukturę i funkcje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście nauk społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35254 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34777 (1 egz.)
Book
In basket
(MiR Małżeństwo i Rodzina.)
Kolejna książka z serii Małżeństwo i rodzina ukazuje, czym jest rodzina w aspekcie różnych dyscyplin naukowych. W publikacjipodejmowane są zagadnienia, których omówienia brakuje w dotychczasowej polskiej literaturze teologicznej, psychologicznej i społecznej. Spośród innych pozycji o tej tematyce wyróżnia ją przede wszystkim wieloaspektowe spojrzenie na problematykę rodziny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105841 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44934 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
Publikacja stanowi zbiór standardów i zaleceń w zakresie ochrony praw dziecka. Są one wynikiem prac prowadzonych w latach 2015-2017 przez zespoły powołane przez Rzecznika Praw Dziecka.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115417, 115416 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51733 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34613 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48155 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66825 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
Publikacja obejmująca kompleksowo kwestie prawne, organizacyjne i medodyczne funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Doskonały materiał, pomocny we wzmocnieniu rozwoju i podniesienuiu efektywności pracy prowadzonej z dziećmi, a także w doskonaleniu struktury i organizacji ośrodków.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115419, 115418 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51729 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34614 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48156 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66827 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66826 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Książka może stanowić inspirację i zachętę do teoretyczno-badawczego i praktycznego zajmowania się szczególną kategorią osób - niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami w zachowaniu, wchodzących w kolizje z prawem, zdemoralizowanych, czy wreszcie, jak chcą socjologowie, wadliwie przystosowanych. [fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Adama Stankowskiego]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104935, 102767 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48629 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37804 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31421 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43708 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63218 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63219 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodyki)
Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową przez sądy penitencjarne, grodzkie, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz także muszą działać metodycznie, w sposób racjonalny, celowy i uporządkowany. Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych zadań i cel, a także procedury postępowania. W publikacji przedstawiono aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-terapeutycznego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Omówiono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i funkcję w sądownictwie powszechnym. Autorzy analizują poszczególne zadania kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych. Wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich. Książka stanowi pomoc w pracy kuratorów sądowych. Zawiera materiał szkoleniowy dla aplikantów kuratorskich oraz studentów pedagogiki społecznej i resocjalizacji. Jest także źródłem wiedzy o służbie kuratorskiej dla tych wszystkich, którzy z kuratorami współpracują.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31935 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44449 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63415 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again