Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Jakubowski Witold
(3)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Kowalski Mirosław
(1)
Kubiak-Szymborska Ewa
(1)
Majerek Bożena
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Przecławska Anna
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Spychalska-Kamińska Jolanta
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Zalewska Ewa
(1)
Zierkiewicz Edyta
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Kultura masowa
(8)
Rodzice
(4)
Szkolnictwo
(3)
Wychowanie
(3)
Dziecko
(2)
Muzyka
(2)
Nauczanie
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Sport
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Autorytet
(1)
Błędy edukacyjne
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Durkheim, Émile
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Folklor
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Internet
(1)
Janik, Michał
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura
(1)
Ludzie starzy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Obyczaje towarzyskie
(1)
Otyłość
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Piractwo komputerowe
(1)
Podmiotowość
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Przedszkola
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Religia
(1)
Religijność
(1)
Savoir-vivre
(1)
Socjalizacja
(1)
Spożycie
(1)
Starość
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Wieś
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Genre/Form
Fotografia
(1)
Podręczniki do nauczania początkowego
(1)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34087 (1 egz.)
Book
In basket
Kultura popularna jest fragmentem kulturowej rzeczywistości i zasługuje na krytyczną refleksję z pedagogicznej perspektywy pozbawionej uprzedzeń. Narzuca to konieczność przyjęcia interdyscyplinarnego podejścia do tematu. Prezentowana książka stanowi próbę zmierzenia się właśnie z tym zadaniem. Całość tworzą dwie części. Rozdział pierwszy jest syntetycznym omówieniem dyskursu wokół kultury "wysokiej" i "niskiej" oraz próbą określenia kultury popularnej. W rozdziale drugim charakteryzuję kulturę popularną jako nowy, ważny obszar edukacji kulturalnej. W rozdziale trzecim, zastanawiam się nad związkami edukacji z kulturą popularną. Druga część książki jest próbą wskazania możliwości pedagogicznego wykorzystania kultury popularnej; skupiam się tutaj na trzech obszarach: filmu, telewizji i muzyki popularnej. [Witold Jakubowski]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103645 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47723 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest efektem badań i refleksji pedagogów z Katedry animacji kultury i pracy socjalno-wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiór studiów poświęcony jest refleksji nad społecznymi konsekwencjami życia w warunkach ciągłej zmiany. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy przewrót polityczno-społeczny w Polsce i otwarcie na dynamikę globalizacji spowodowały istotne zmiany w postawach młodych ludzi i czy istnieje potrzeba zredefiniowania zadań wychowania. Zmienność i chwilowość przestają szokować, stają się codziennością. Trauma zmiany jednak w określony sposób działa, młodzi żyją teraźniejszością, są zanurzeni w swojej własnej codzienności, wyizolowani z szerszych kontekstów nie szukają sposobów kreowania rzeczywistości, bardziej ceniąc wygodę odbiorcy niż wysiłek twórcy kultury. Uczestnictwo w kulturze analizowane jest zarówno w wymiarze partycypacji, jak i wykluczenia społecznego. W książce podjęta została także próba rzeczowej diagnozy i oceny zmian spowodowanych dominacją mediów elektronicznych w kulturze globalnej, komunikacji, a przede wszystkim ich socjalizacyjnej, w tym edukacyjnej funkcji.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103475 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47133, 47014 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65296 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyce idoli, idolatrii i idolizowania, jako kategoriom pedagogicznym, ale przede wszystkim jako znaczącym zjawiskom społecznym nie poświęcono dotychczas zbyt wiele miejsca we współczesnym dyskursie pedagogicznym. Wagę tej problematyki a zarazem niedostatki w zakresie zarówno opisu, analizy, jaki i eksploracji empirycznej tej stosunkowo ważnej kategorii dostrzegły autorki książki. Publikacja jest wynikiem z jednej strony analiz teoretycznych zjawiska i jego kontekstu socjalizacyjno-tożsamościowego, z drugiej zaś efektem empirycznego rozpoznania zakresu idolatrii oraz poziomu idolizowania przez młodzież wybieranych idoli. Analiza empiryczna dotyczy młodzieży gimnazjalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112302, 111609 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40608 (1 egz.)
Book
In basket
Celem niniejszego opracowania jest szeroko rozumiana refleksja nad kategoriami (nie)obecnymi w obszarze współczesnej edukacji. Staje się ona szczególnie istotna w kontekście permanentnych reform w systemie oświaty, które choć wprowadzają wiele deklarowanych zmian, to nadal pozostają na poziomie strukturalnym, tzn. dotyczą zewnętrznych aspektów szkoły. Miarą i oceną wartości edukacji powinny być nie tylko kryteria szkolne podlegające miarom i wskaźnikom, ale także życiowe, zawodowe, społeczne i kulturalne, ponieważ podążając za Czesławem Banachem (...)chodzi przecież oto, aby młodzież idorośli ludzie umieli funkcjonować wróżnych formach aktywności oraz samorealizować się irozwijać jako kapitał ludzki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114005 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48540 (1 egz.)
Book
In basket
Pytanie o to, jaki obraz świata (czy obrazy świata) prezentują dziecku współczesne podręczniki dla najmłodszych uczniów, jest równocześnie pytaniem o ich potencjał socjalizacyjny, na który składają się rekomendowane systemy wartości, wzorce ról społecznych, postaw i interpersonalnych relacji, zakres podejmowanej tematyki oraz sposób jej konceptualizacji; ponadto istotne są modele organizacji procesu uczenia się związane z obudową metodyczną podręcznika, bowiem poprzez dobór ćwiczeń, poleceń i zadań zostają określone granice uczniowskiej autonomii poznawczej i etycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45917 (1 egz.)
Book
In basket
Wielowątkowa publikacja nie ukazuje pełnego obrazu całożyciowej edukacji człowieka. Stanowi jednak, w naszym zamyśle, mapę wybranych problemów dotyczących edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostek i społeczeństwa. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta jako głos w dyskusji nad potrzebą całożyciowej edukacji i potraktowana jako otwarcie listy związanych z nią problemów. Nie dajemy sobie prawa do czynienia jakichkolwiek rozstrzygnięć. Jeśli publikacja ta zainspiruje kogoś do refleksji lub dyskusji, będziemy mieli poczucie satysfakcji i potwierdzenie zasadności naszych teoretyczno-empirycznych poszukiwań. [Fragment Wstępu]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103291 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37759 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44708 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63061 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again