Form of Work
Książki
(15)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Informatorium
(3)
Zbiory specjalne Złotów-Czytelnia
(1)
Author
Batorowska Hanna
(3)
Antczak Mariola
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Bernaczyk Michał
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Czulda Robert
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Gąsior Tomasz
(1)
Haber Lesław Henryk
(1)
Hermanowski Marcin
(1)
Kisilowska Małgorzata
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kuligowski Waldemar
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kuźmicz Krzysztof
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Lessig Lawrence
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Misiuna Jan
(1)
Nowak Jakub
(1)
Osiński Joachim
(1)
Piotrowska Ewa
(1)
Pronińska Kamila
(1)
Rogoż Michał
(1)
Serowaniec Maciej
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Skórka Stanisław
(1)
Walczak-Niewiadomska Agata
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wróbel Anna
(1)
Zalas-Kamińska Katarzyna
(1)
Ziętek Agata Wiktoria
(1)
Śledź Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Społeczeństwo informacyjne
(13)
Kultura
(6)
Kultura informacyjna
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Komunikacja społeczna
(3)
Sport
(3)
Biotechnologia
(2)
Edukacja medialna
(2)
Energia
(2)
Internet
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Transport
(2)
Unia Europejska
(2)
Wyszukiwanie informacji
(2)
Żywność
(2)
Ankieta
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Dezinformacja
(1)
E-learning
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fake news
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
ISPA
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Języki informacyjne
(1)
Kadry
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci
(1)
Konwergencja
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kultura polityczna
(1)
Kultura popularna
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing polityczny
(1)
Media społecznościowe
(1)
Medycyna
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Negocjacje
(1)
Obywatelstwo
(1)
Obywatelstwo europejskie
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
PHARE
(1)
Parlament Europejski
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podatek
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podatki
(1)
Pokolenie X
(1)
Pokolenie Y
(1)
Pokolenie Z
(1)
Polityka
(1)
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
(1)
Polityka audiowizualna
(1)
Polityka socjalna
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiortswa
(1)
Przestrzeń kosmiczna
(1)
Public relations
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Regiony
(1)
Rolnictwo
(1)
Rybołóstwo
(1)
Rybołówstwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek wewnętrzny
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SAPARD
(1)
Socjotechnika
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Sprawy wewnętrzne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
20 results Filter
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 142)
Autorka podjęła w książce bardzo ważną kwestię dojrzałości informacyjnej jako ważnej i pożądanej cechy ludzi funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie, w którym doświadczenia związane z tworzeniem i korzystaniem z informacji są bardzo skomplikowane. Dojrzałość ta jest rozumiana szerzej niż tylko sprawne posługiwanie się informacją i nowymi technologiami informacyjnymi. Droga do jej osiągnięcia, w ujęciu Autorki, przebiega równolegle z permanentnym procesem wychowania do informacji oraz kształtowania kultury informacyjnej jednostki i całych grup społecznych. (...) Praca jest bardzo ważnym głosem w dyskusji nad zakresem edukacji informacyjnego społeczeństwa, celami i kierunkami tego kształcenia. Proponowana przez Autorkę szeroka i kompleksowa perspektywa kształtowania dojrzałości informacyjnej jest bardzo wartościowa. Pokazuje, że odpowiedzialność za jej rozwój spoczywa nie tylko na środowisku bibliotekarzy, bibliotekoznawców i informatologów, lecz również na szerszych kręgach specjalistów z zakresu edukacji i jest ważną kwestią społeczną. Dlatego książka powinna mieć szeroki krąg odbiorców. [z recenzji prof. UMK dr hab. Ewy Głowackiej]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49060 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39649 (1 egz.)
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 107687 BL (1 egz.)
Authority data
Kultura informacyjna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kultura (hasło przedmiotowe)
zob. też Cyberkultura (hasło przedmiotowe) ; Informacja - etyka (hasło przedmiotowe) ; Informacja - socjologia (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo informacyjne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Informacja - kultura
Book
In basket
Publikacja jest formą uczestnictwa badaczy skupionych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w debacie na temat "stworzenia Zachodu na nowo". Opracowania są często wyrazem wieloletnich studiów i przemyśleń, dotyczą problemów bardziej fundamentalnych (teksty: W. Morawskiego, J. Osińskiego, P. Jeżowskiego, A. Kurzynowskiego, T. Szumlicza, P. Błędowskiego, Z. Strzeleckiego czy S. Sztaby) lub istotnych problemów w sferze politycznej, myśli ekonomicznej czy filozoficznej (teksty: P. Ostaszewskiego, K. Kozłowskiego, D. Drabińskiej, E. Chmieleckiej, J. Oniszczuka, J. Sidorka, P. Więckowskiego), a także ważnych dla wspomnianej debaty zagadnień z dziedziny socjologii, zarządzania oraz kwestii międzynarodowych, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym (teksty: J. Gardawskiego, M. Cesarskiego, K. Jarosińskiego, K. Żukrowskiej, A. Nowaka-Fara, B. Samojlika i K. Wasiak). Razem wzięte, stanowią interdyscyplinarną propozycję analizy zjawisk przeszłości, teraźniejszości, a także przyszłości, z uwzględnieniem wspomnianego przesłania wykorzystania w jak najlepszej wierze i zgodnie z humanistyczną europejską tradycją potencjału badawczego Kolegium. Z pewnością nie wszystkie istotne atuty czy słabości cywilizacji Zachodu udało się w tym opracowaniu choćby zaakcentować, przykładowo zabrakło tekstu poświęconego europejskiej koncepcji i tradycji praw człowieka i obywatela. Jednakże, wobec braku podobnych publikacji autorów polskich na rynku wydawniczym, uznałem, iż nawet tak niedoskonała i dalece niepełna próba spotka się z życzliwym przyjęciem badaczy, polityków, doktorantów i studentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104860 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 107)
Praca dotyczy niesłychanie aktualnego zagadnienia, jakim jest przygotowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, do jak najpełniejszego uczestnictwa w procesach komunikowania społecznego i korzystania z bogatych zasobów informacyjnych, poprzez wykształcenie pożądanych wzorów zachowań pozwalających na umiejętność wyszukiwania informacji jak i jej efektywnego wykorzystania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 105125 IB (1 egz.)
Book
In basket
Czym jest i jakie korzyści niesie ze sobą e-learning? Czy jest to skuteczna forma edukacji dla wszystkich? Jak korzystać z platform, programów i systemów nauki online? Jaka jest przyszłość edukacji wirtualnej? Żyjemy w epoce świata medialnego, w cyfrowym środowisku komunikacyjnym. Spora część naszego życia toczy się w przestrzeni wirtualnej, a nieustanny rozwój technologii informacyjnej na każdym kroku niepostrzeżenie warunkuje naszą codzienność. Online budujemy i podtrzymujemy relacje, robimy zakupy, płacimy rachunki, planujemy też wakacje. Dlaczego zatem nie włączyć do tych różnorodnych wirtualnych nawyków również edukacji? Krzysztof Kuźmicz na podstawie swoich badań nie tylko charakteryzuje zjawisko e-learningu, ale przede wszystkim ukazuje jego nieograniczone - i współcześnie jeszcze nieuświadomione - możliwości. Korzystając z sieci, możemy uczyć się tego, czego chcemy, kiedy chcemy oraz jak i z kim chcemy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110044 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49449 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46230 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99887 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48191 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64081 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór artykułów podejmujących aktualny i budzący wiele kontrowersji temat kierunków rozwoju profesji bibliotekarza oraz roli i miejsca nowoczesnej biblioteki w czasach dominacji sieci globalnej. Autorzy kładą nacisk na umiejętności istotne w każdej dobrze rozwijającej się instytucji, jak innowacyjne podejście do zawodu, otwartość na zmiany, budowanie sieci społecznych. Próbują określić wiedzę, umiejętności i kompetencje współczesnego bibliotekarza-specjalisty informacji, a także nowe funkcje biblioteki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40589 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33635 (1 egz.)
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 110838 BL (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43508 (1 egz.)
Book
In basket
Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Omawiane są tu zagadnienia związane z poglądami na rozwój cywilizacyjny i przyszłe społeczeństwo informacyjne, ewolucję genetyczną i jej skutki dla współczesnej cywilizacji. Tym samym zaproponowana została dyskusja na temat ewolucji społecznej.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107004 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48784 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45309 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65567 (1 egz.)
Book
In basket
Polityki sieciowej popkultury / Jakub Nowak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 462 strony : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
Publikacja Polityki sieciowej popkultury dotyczy praktyk uczestnictwa w sieciowej kulturze popularnej jako aktywności politycznej, czyli tych względnie nowych momentów, gdy popkultura online staje się „językiem”, którym „mówią” obywatele podejmujący swoje działania, a także tych, w których sieciowa kultura popularna jest przedmiotem aktywności politycznej obywateli, to znaczy rodzajem zasobu, o który toczy się polityczny spór – jak było chociażby w przypadku europejskich protestów przeciw ACTA. […]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114860 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93221, 93220 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42977 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34680 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30918 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40829 (1 egz.)
Book
In basket
Idea przygotowania oddanej do rąk Czytelników publikacji zrodziła się po konferencji poświęconej znaczeniu nowych technologii dla jakości systemu politycznego, zorganizowanej w maju 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przez Katedrę Studiów Politycznych SGH, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Fundację e-Państwo pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Wygłoszone tam poglądy i opinie stały się dla nas inspiracją do przygotowania tej pozycji. Zarówno konferencja, jak i prezentowane w tej książce analizy, odnoszą się do problemów i wyzwań wynikających z przenoszenia się w przestrzeń Sieci dużej części aktywności związanej z kreowaniem rzeczywistości politycznej, z wyborami dokonywanymi przez obywateli, z prowadzeniem kampanii wyborczych oraz z coraz powszechniejszym (chociaż – jak wynika z wyników badań przywoływanych w tej publikacji – jeszcze nie powszechnym, przynajmniej odnośnie do wyborów) zjawiskiem czerpania informacji z Internetu. Bywa, że jest to wręcz dostarczanie, często nieświadomym tego odbiorcom (nie tylko przez media internetowe, ale także tradycyjne, jak telewizja, prasa, radio), wyselekcjonowanych informacji w celu kreowania ich opinii politycznych, a w efekcie wpływania na dokonywane przez nich wybory, również te polityczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116583 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104183 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38180 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44361 (1 egz.)
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmieniającymi się technologiami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług bibliotecznych. Jak wykorzystać naturalne zainteresowanie młodych nowymi technologiami do promocji czytelnictwa? Czy oprócz możliwości technologie te mogą nieść ze sobą również zagrożenia dla edukacji czytelniczej? Jak je wprowadzać, by stanowiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedzi w niniejszym tomie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy [Cultural potential of society as a resource of development ], doi 10.7366/1898352912701, s. 5–19; Tomasz Zarycki: Innowacjonizm jako legitymizacja. Dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej [Innovationism as legitimization. A critical perspective on discourses of innovation, knowledge-based economy, information society and others], doi 10.7366/1898352912702,s. 20–34; Paweł Płaneta: Sfera publiczna w przemówieniach programowych premierów III RP w latach 1989–2012 [The public sphere in the Polish Prime Ministers’ exposés 1989–2012 ], doi 10.7366/1898352912703, s. 35–54; Katarzyna Szmigiel-Rawska: Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej [Lessons on collaboration across borders. Selected problems of urban functional-areas management based on the experiences of cross-border cooperation], doi 10.7366/1898352912704,s. 55–64; Marek Benio: Podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce przy użyciu instrumentów dobrego rządzenia [Raising statutory pension age in Poland using good governance methods], doi 10.7366/1898352912705, s. 65–76. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Horst W.J. Rittel, Melvin M. Webber: Dylematy ogólnej teorii planowania [Dilemmas in general theory of planning], doi 10.7366/1898352912706, s. 77–93. Recenzje [Reviews] Maria Wiśniewska: Peter G. Northouse, Leadership. Theory and Practice, s. 94–96.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński – dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński – Legacy of Thoughts and Actions], s. 11–12; Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński – strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński – A Strategist in the World of Values], s. 13–20. S T U D I A [S T U D I E S] Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej – eliminacja celów w nie międzynarodowych konfliktach zbrojnych [Return of the Total War – Elimination of Targets in Non-international Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201701, s. 21–34; Grażyna Michałowska: Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych [Criminal Responsibility for the Destruction of Cultural Property in the Course of Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201702, s. 35–56; Miron Lakomy: Intensyfikacja rywalizacji mocarstw jako zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku [Intensification of Rivalry among Global Powers as a Military Threat to International Security in the Second Decade of the 21st Century], doi 10.7366/020909612201703, s. 57–72; Kamila Pronińska: Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The Development of Renewable Energy and the Geostrategic Dimension of the European Union’s Energy Security], doi 10.7366/020909612201704, s. 73–92; Robert Czulda: Priorytety i kierunki polityki energetycznej i gospodarczej Iranu po umowie jądrowej z 2015 roku [Priorities and Directions for the Energy and Economic Policy of Iran Since the 2015 Nuclear Deal], doi 10.7366/020909612201705, s. 93–118; Piotr Śledź: Neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy a bezpieczeństwo międzynarodowe [The Neo-functional and Intergovernmental Liberalism Approach to International Security], doi 10.7366/020909612201706, s. 119–142; Michał Chorośnicki: Strategia zmian – czy zmiany strategii? [A Strategy of Change – or a Change of Strategy?], doi 10.7366/020909612201707, s. 143–152. S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S] Anna Wróbel Sprawozdanie z piątego międzynarodowego Kongresu Studiów Międzynarodowych (Global International Studies Conference) pt. Dialogue Across Borders in Turbu lent Times: Addressing Global Challenges – organizowanego przez World International Studies Committee, 1–3 kwietnia 2017 r., Tajpej [Report on the Fifth Global International Studies Conference “Dialogue Across Borders in Turbulent Times: Addressing Global Challenges” organized by the World International Studies Committee, 1–3 April 2017, Taipei], s. 153–158; Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa) – 10 kwietnia 2017 r. [Report on the First Meeting of the Consortium of Academic Institutes of Strategic (and Security) Studies – 10 April 2017], s. 159–168. O P I N I E I K O M E N T A R Z E [O P I N I O N S A N D C O M M E N T A R I E S] Wojciech Kostecki: Dzień przed. Perspektywy „wielkiej wojny” [The Day Before. The Prospects of a “Great War”], s. 169–179; Sebastian Wojciechowski: Współczesne studia strategiczne – między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania [Contemporary Strategic Studies – Between the Bright and the Dark Side of the Moon. The Main Areas of Research and the Related Challenges], s. 180–190; Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Państwo a wojna. Rozważania z pogranicza teorii i historii stosunków międzynarodowych [The State and the War. Solutions from the Intersection of the Theory and History of International Relations], s. 191–204. R E C E N Z J E [R E V I E W S] Agata Wiktoria Ziętek: Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, s. 205–208; Katarzyna Zalas-Kamińska: Adam Leszczyński, Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie [Experimenting on the Poor. The Political, Moral and Economic Dispute on How to Help Effectively], s. 209–215.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again