Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Author
Czerwińska Małgorzata
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Garbat Marcin
(1)
Jegier Aneta
(1)
Kosowska Magdalena
(1)
Książkiewicz Izabela
(1)
Lejzerowicz Magda
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Ochonczenko Helena
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Kształcenie integracyjne
(5)
Integracja społeczna
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Descartes, René
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Fundacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kant, Immanuel
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Podmiotowość
(1)
Przedszkola integracyjne
(1)
Rodzice
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Słuch
(1)
Udar mózgu
(1)
Uprzedzenia
(1)
Zespół Downa
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Przełom XX i XXI wieku to okres intensywnych, wielokierunkowych procesów kształtowania się społeczeństwa informacji i wiedzy. Kładzie ono szczególny nacisk na rozwój nauki, inżynierii oraz edukacji. Edukacja jest wartością, nadzieją, zadaniem oraz ważnym narzędziem rozwoju społeczeństwa i każdego człowieka. Osoby lub grupy pozbawione dostępu do informacji (wykształcenia) stają się podmiotami wyizolowanymi nie tylko w życiu, ale i w zbiorowej świadomości, a w konsekwencji - są odsunięte od normalnych wspólnot i szans życiowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105148 (1 egz.)
Book
In basket
Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007-2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekście sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie integracyjnej. Dotyczy ona między innymi organizacji pracy lekcyjnej, oceniania, kwalifikowania uczniów do zespołu klasowego, rozmieszczenia uczniów w przestrzeni sali lekcyjnej, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących w tych klasach. Zagadnienia te zostały osadzone w licznych kategoriach analitycznych zaczerpniętych z pola różnych nauk społecznych i humanistycznych (np. w koncepcjach antynomii, wiedzy potocznej, kapitału społecznego, wsparcia czy konfliktu). Ostatni rozdział części empirycznej książki zawiera opinie nauczycieli o korzyściach i sytuacjach pozytywnych omawianej formy kształcenia. Prócz części empirycznej książka zawiera szerokie wprowadzenie obejmujące dyskusję nad zasadnością podziału badań na teoretyczne i praktyczne w pedagogice, ze szczególnym uwzględnieniem eksploracji kształcenia integracyjnego, oraz zakończenie ukazujące drogi badawcze kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103707 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38197 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63437 (1 egz.)
Book
In basket
Idea społecznej integracji osób niepełnosprawnych, po blisko czterdziestoletniej obecności na gruncie polskim, nadal wzbudza wiele emocji, prowokuje do dyskusji, staje się inspiracją do podejmowania różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Samo ujęcie istoty społecznej integracji i jej uwarunkowań uległo w tym czasie znacznym przemianom, co wymusiło także nowe spojrzenie na rozwiązania integracyjne w systemie edukacji. Temat pracy zrodził się z koncepcji społecznej integracji, rozumianej jako dynamiczny proces zmian psychospołecznych, dokonujących się w naturalnym środowisku życia osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w ich wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach z osobami pełnosprawnymi [...]. Zmiany te mają doprowadzić do tego, by osoby niepełnosprawne pozostawały w więziach społecznych z innymi ludźmi, miały poczucie akceptacji przez nich i przynależności do grupy społecznej, którą tworzą, oraz by uczestniczyły podmiotowo w życiu tej grupy, mając możliwość realizowania swoich potrzeb psychicznych, co szczególnie istotne jest w przypadku dzieci. Społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych należy więc rozumieć jako swoisty proces kształtowania pozytywnych interakcji psychospołecznych między nimi i pełnosprawnymi rówieśnikami oraz umacniania więzi między tymi dziećmi poprzez wpływanie na sferę ich emocji, przekonań i systemu wartości. Proces społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym może być skuteczny tylko dzięki wzbogaceniu oddziaływań wychowawczych, realizowanych z dziećmi szczególnie na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż w toku tradycyjnej lekcji niewiele jest takich sytuacji, które kształtują u dzieci altruizm, prospołeczność i umożliwiają im nawiązywanie swobodnych kontaktów, współistnienie, współdziałanie i współprzeżywanie. Skuteczność procesu społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zależy także od kompetencji wychowawczych uczących je nauczycieli, niezbędnych w kształtowaniu pozytywnych stosunków między tymi dziećmi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47901 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31925 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników. Zawarte w książce treści skłaniają do refleksji i są inspiracją do poszukiwań najlepszych możliwości stworzenia dzieciom z wadą słuchu dobrych warunków edukacji. Publikacja polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym wzmacnianiem środowiska szkolnego oraz wspomaganiem funkcjonowania w szkole dzieci niepełnosprawnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103195 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51042 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37869 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31549 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64320 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem tego opracowania jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej oraz efektywność systemu wsparcia i zabezpieczenia tej grupy. Publikacja ma na celu uświadomienie odpowiednim instytucjom konieczności interdyscyplinarnego podejścia do problemów niepełnosprawności i przełamywania barier wynikających ze stereotypów. W książce zwrócono szczególną uwagę na wyjątkowość, odmienność i różnorodność niepełnosprawności. Poszczególne rozdziały zostały zobrazowane studiami przypadku (case). Niektóre z nich opracowano przy aktywnym współudziale praktyków. W publikacji można znaleźć omówienie m.in.: społeczno-ekonomicznych kontekstów niepełnosprawności, teoretycznych podstaw podmiotowego i przedmiotowego traktowania osoby niepełnosprawnej, instytucjonalnych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce, organizacji pozarządowych w procesie integracji i budowania społeczeństwa bez barier, profilu osoby niepełnosprawnej, dobrych praktyk pracy z osobą niepełnosprawną.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105185 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44711 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63597 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again