Form of Work
Książki
(34)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(83)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(20)
Czytelnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(12)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(15)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(16)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Gajdzica Zenon
(4)
Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława
(4)
Apanel Danuta
(2)
Kupisiewicz Małgorzata
(2)
Majewicz Piotr
(2)
Serafin Teresa
(2)
Al-Khamisy Danuta
(1)
Ambrozik Wiesław
(1)
Barłóg Krystyna
(1)
Bilińska-Suchanek Ewa
(1)
Buchnat Marzena
(1)
Bąbka Jarosław
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Czerwińska Małgorzata
(1)
Garbat Marcin
(1)
Grodzka Urszula
(1)
Grzyb Barbara
(1)
Głażewski Michał
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Jegier Aneta
(1)
Kosowska Magdalena
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Książkiewicz Izabela
(1)
Lejzerowicz Magda
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Litawa Aleksandra
(1)
Mikrut Adam
(1)
Mikruta Adam
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Nowicka Agnieszka
(1)
Ochonczenko Helena
(1)
Palak Zofia
(1)
Pawlak Bożena
(1)
Preuss-Kuchta Lucyna
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz
(1)
Rudek Iwona
(1)
Rutkowiak Joanna
(1)
Szczepaniak-Maleszka Wiesława
(1)
Tylewska-Nowak Beata
(1)
Śnieciński Józef Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Kształcenie integracyjne
(34)
Dziecko niepełnosprawne
(12)
Pedagogika specjalna
(11)
Integracja społeczna
(10)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(8)
Niepełnosprawni
(7)
Nauczyciele
(6)
Niedorozwój umysłowy
(5)
Szkolnictwo specjalne
(5)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(4)
Pedagodzy specjalni
(4)
Słuch
(4)
Agresywność
(3)
Autyzm
(3)
Dojrzałość szkolna
(3)
Dysleksja i dysgrafia
(3)
Dziecko autystyczne
(3)
Klasa szkolna (socjol.)
(3)
Mowa
(3)
Nauczanie
(3)
Niepełnosprawność
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Pańczyk, Jan
(3)
Przedszkola specjalne
(3)
Psychoterapia
(3)
Socjalizacja
(3)
Terapia zajęciowa
(3)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(3)
Zespół ADHD
(3)
Zespół Downa
(3)
Adaptacja
(2)
Adopcja
(2)
Afazja
(2)
Biblioterapia
(2)
Dogoterapia
(2)
Domy dziecka
(2)
Doradcy zawodowi
(2)
Doroszewska, Janina
(2)
Drama (pedagog.)
(2)
Dwujęzyczność
(2)
Dyslalia
(2)
Dziecięce porażenie mózgowe
(2)
Dziecko chore
(2)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Edukacja domowa
(2)
Emisja głosu
(2)
Falkowski, Jakub
(2)
Fizykoterapia
(2)
Fonogesty
(2)
Gimnastyka korekcyjna
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Grzegorzewska, Maria
(2)
Głuchoniewidomi
(2)
Głusi
(2)
Han-Ilgiewicz, Natalia
(2)
Hulek, Aleksander
(2)
Implanty
(2)
Indywidualny tok nauki
(2)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(2)
Jedlewski, Stanisław
(2)
Joteyko, Józefa
(2)
Jąkanie
(2)
Język migowy
(2)
Język polski
(2)
Kirejczyk, Kazimierz
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Konopnicki, Jan
(2)
Korczak, Janusz
(2)
Kształcenie
(2)
Lateralizacja
(2)
Lęk
(2)
Metoda Dobrego Startu
(2)
Metoda Montessori
(2)
Metoda Petö
(2)
Metoda Sherborne
(2)
Molestowanie seksualne
(2)
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
(2)
Mukowiscydoza
(2)
Muzykoterapia
(2)
Myślenie
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Niewidomi
(2)
Obowiązek szkolny
(2)
Odruchy
(2)
Osobowość
(2)
Otyłość
(2)
Oświata
(2)
Padaczka
(2)
Pamięć
(2)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(2)
Pedagogika
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pietrzak, Włodzimierz
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Polski Związek Głuchych
(2)
Polski Związek Niewidomych
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(2)
Postawa ciała
(2)
Subject: time
2001-
(10)
1989-2000
(4)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
34 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65158 (1 egz.)
Book
In basket
Książka wpisuje się jednoznacznie w obszar nauk pedagogicznych, choć z bliższym usytuowaniem jej w obszarze historii wychowania, na co wskazują przyjęte w tytule cezury czasowe. Przygotowanie jej wymagało więc nie tylko rozległej wiedzy pedagogiczno-dydaktycznej, ale także znajomości warsztatu historyka wychowania. Praca wypełnia lukę w dotychczasowym stanie badań nad kształceniem integracyjnym w Polsce i dobrze koresponduje z rozwijającym się we współczesnym świecie, także i w naszej ojczyźnie, ruchem na rzecz rozwoju kształcenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach systemu szkolnego. Z recenzji dr hab. Adama Winiarza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110243, 109819 (2 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 784)
Praca stanowi ważny głos w społecznej dyskusji na temat wspólnej przestrzeni edukacyjnej w perspektywie przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Analizuje wybrane aspekty życia społecznego w kontekstach ich wzajemnego przenikania, przystosowania, integracji, wspierania i uzupełniania. Sygnalizuje konteksty rzeczywistości społecznej, która w swej dynamice stawia człowieka wobec nowych wyzwań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66018 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38148 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65171 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87113, 87112 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33663 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98895, 98894 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36431 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43291 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 613)
Głównym celem publikacji jest wsparcie działań pedagogów praktyków w ich codziennej, trudnej, ale jakże cennej pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i to zarówno w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym, jak i ogólnodostępnym. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest zagadnieniom diagnozy, organizacji oraz realizacji działań edukacyjno-terapeutycznych w integracyjnej formie kształcenia, druga dotyczy aktywizacji ucznia z niepełnosprawnością w ramach różnych zajęć edukacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106977 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64262 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest wynikiem wieloletnich badań Autorki nad dynamiką rozwoju systemu kształcenia integracyjnego w Polsce z uwzględnieniem przemian w zakresie dostosowań architektonicznych, bazy dydaktycznej, charakterystyki ilościowej i jakościowej środowiska uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz […] nauczycieli i innych specjalistów zatrudnionych w placówkach kształcenia integracyjnego, a także instytucji wspierających oświatowe działania integracyjne w naszym kraju. Ukazuje więc pełną panoramę kształcenia integracyjnego w Polsce w podanych w tytule cezurach czasowych. […] Autorka sięga również do rozwiązań edukacji integracyjnej stosowanych w wybranych krajach Europy i Japonii. To z kolei daje możliwość spojrzenia na polski system w szerszym kontekście. Danuta Apanel, jako historyk wychowania, pamiętała też o genezie koncepcji teoretycznych kształcenia integracyjnego oraz ich twórcach. Należy podkreślić również, że książka obejmuje zakresem swoich badań […] zarówno teorię, jak i praktykę edukacyjną dotyczącą tego problemu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40703 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33609 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96281 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44376 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35721 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60801 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114627, 114626 (2 egz.)
Book
In basket
Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Przy czym w odróżnieniu od wielu innych opracowań podejmujących problematykę edukacji integracyjnej odsłania ona wiele niewątpliwych, ale często niedostrzegalnych sukcesów tej formy kształcenia. Zostały one zidentyfikowane i opisane za pomocą badań fokusowych oraz narracji nauczycieli wywodzących się ze szkół / klas integracyjnych o zróżnicowanym doświadczeniu. W efekcie analiz powstała swoista mapa sukcesów odnoszących się do różnych wymiarów funkcjonowania szkoły wyrażona licznymi kategoriami rzeczywistymi (między innymi: rozwoju uczniów, klimatu szkoły, satysfakcji z pracy nauczycieli). W dalszej części kategorie te zostały powiązane i ulokowane w szerszych zbiorach twierdzeń i wyjaśnień prezentowanych w postaci kategorii formalnych. Wykorzystana technika zbierania danych (dyskusje grupowe i narracje) pozwoliła na ich konfrontację, a komparatystyczna metoda analizy (badane grypy wywodziły się z trzech typów szkół) stanowiła pewną formę triangulacji. Badanie zostało osadzone w interpretatywnym paradygmacie poznania. Synteza wypowiedzi nauczycieli (inaczej ujmując ich deskrypcja praktyki) stworzyła podstawy koncepcyjne przyjmujące postać stożkową – jak pokazała wnikliwa analiza wypowiedzi – różniącą się w badanych grupach punktem wyjścia: od rehabilitacji lub uspołeczniania oraz dojścia do nieco inaczej formułowanych celów. To pozwoliło w sposób w miarę uporządkowany opisać dwie rzeczywistości szkolne, stanowiącą podstawę do opracowania autorskich koncepcji edukacji integracyjnych. Przyjęły one postać siatki, w której występują określone węzły i sieci ich powiązań. Te pierwsze zostają wyrażone przez kategorie zaczerpnięte z wypowiedzi badanych oraz nadbudowane przez kategorie formalne, między innymi: pogranicza, roli, tożsamości, a w dalszej kolejności połączone przy pomocy opisanych procesów np. budowania kultury edukacji integracyjnej czy praktyk społecznych. W efekcie analiz zostały skonstruowane dwie odrębne koncepcje integracji: rehabilitującej oraz uspołeczniającej. Pierwsza została ulokowana w teoriach strukturalno-funkcjonalnych, druga – w nurcie interakcjonizmu symbolicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41049 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65181 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Przy czym w odróżnieniu od wielu innych opracowań podejmujących problematykę edukacji integracyjnej odsłania ona wiele niewątpliwych, ale często niedostrzegalnych sukcesów tej formy kształcenia. Zostały one zidentyfikowane i opisane za pomocą badań fokusowych oraz narracji nauczycieli wywodzących się ze szkół / klas integracyjnych o zróżnicowanym doświadczeniu. W efekcie analiz powstała swoista mapa sukcesów odnoszących się do różnych wymiarów funkcjonowania szkoły wyrażona licznymi kategoriami rzeczywistymi (m.in.: rozwoju uczniów, klimatu szkoły, satysfakcji z pracy nauczycieli). W dalszej części kategorie te zostały powiązane i ulokowane w szerszych zbiorach twierdzeń i wyjaśnień prezentowanych w postaci kategorii formalnych. Wykorzystana technika zbierania danych (dyskusje grupowe i narracje) pozwoliła na ich konfrontację, a komparatystyczna metoda analizy (badane grypy wywodziły się z trzech typów szkół) stanowiła pewną formę triangulacji. Badanie zostało osadzone w interpretatywnym paradygmacie poznania. Synteza wypowiedzi nauczycieli (inaczej ujmując ich deskrypcja praktyki) stworzyła podstawy koncepcyjne przyjmujące postać stożkową - jak pokazała wnikliwa analiza wypowiedzi - różniącą się w badanych grupach punktem wyjścia: od rehabilitacji lub uspołeczniania oraz dojścia do nieco inaczej formułowanych celów. To pozwoliło w sposób w miarę uporządkowany opisać dwie rzeczywistości szkolne, stanowiącą podstawę do opracowania autorskich koncepcji edukacji integracyjnych. Przyjęły one postać siatki, w której występują określone węzły i sieci ich powiązań. Te pierwsze zostają wyrażone przez kategorie zaczerpnięte z wypowiedzi badanych oraz nadbudowane przez kategorie formalne m.in.: pogranicza, roli, tożsamości, a w dalszej kolejności połączone przy pomocy opisanych procesów np. budowania kultury edukacji integracyjnej czy praktyk społecznych. W efekcie analiz zostały skonstruowane dwie odrębne koncepcje integracji - rehabilitującej oraz uspołeczniającej. Pierwsza została ulokowana w teoriach strukturalno-funkcjonalnych, druga - w nurcie interakcjonizmu symbolicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106879 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49010 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86089, 86088, 86087 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 0775, Br 0774, Br 0773, Br 0772 (4 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 0776 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 00569/B (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. Br 1361, Br 1360, Br 1359, Br 1356, Br 1355 (5 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników. Zawarte w książce treści skłaniają do refleksji i są inspiracją do poszukiwań najlepszych możliwości stworzenia dzieciom z wadą słuchu dobrych warunków edukacji. Publikacja polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym wzmacnianiem środowiska szkolnego oraz wspomaganiem funkcjonowania w szkole dzieci niepełnosprawnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103195 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51042 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37869 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31549 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64320 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92941, 92940 (2 egz.)
Book
In basket
Przełom XX i XXI wieku to okres intensywnych, wielokierunkowych procesów kształtowania się społeczeństwa informacji i wiedzy. Kładzie ono szczególny nacisk na rozwój nauki, inżynierii oraz edukacji. Edukacja jest wartością, nadzieją, zadaniem oraz ważnym narzędziem rozwoju społeczeństwa i każdego człowieka. Osoby lub grupy pozbawione dostępu do informacji (wykształcenia) stają się podmiotami wyizolowanymi nie tylko w życiu, ale i w zbiorowej świadomości, a w konsekwencji - są odsunięte od normalnych wspólnot i szans życiowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105148 (1 egz.)
Book
In basket
Umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w szkole specjalnej, wynikające z rekwalifikacji, staje się porażką decyzyjną. Mam tu na myśli przede wszystkim rodziców, ale też nauczycieli i dyrektorów szkół integracyjnych, którzy przyjmując dziecko ze zróżnicowanymi zaburzeniami funkcjonalnymi, decydują się na zadanie przekraczające ich możliwości dydaktyczno-wychowawcze. Należy jednak zauważyć, że uczniowie zmieniający placówkę (z integracyjnej na specjalną) to również absolwenci gimnazjów niepodejmujący dalszego kształcenia w systemie edukacji integracyjnej. Sygnalizowana w książce problematyka zwraca uwagę na fakt selekcji "niewygodnej" dla ogólnej idei edukacji integracyjnej. Wielu jej zwolenników uważa, że wszyscy niepełnosprawni, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, powinni być objęci nauczaniem ogólnodostępnym. Mając wątpliwość, czy integracja jest możliwa dla ogólnej populacji dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, postanowiłam zająć się tą problematyką. Podjęty temat jest wyrazem wieloletniego zainteresowania zagadnieniem rekwalifikacji uczniów z niepełnosprawnością, którzy zmieniają szkołę często w trakcie roku szkolnego. Badania dały mi okazję do rozmów z nauczycielami szkół integracyjnych na temat sytuacji dzieci z niepełnosprawnością w byłych placówkach, ich możliwości i trudności, jakie napotykają w codziennej pracy. Istotna była ocena tej sytuacji przez rodziców, którzy podejmowali decyzję o edukacji dziecka w kształceniu integracyjnym. Interesowały mnie opinie, czy wybór szkoły integracyjnej spełnił ich oczekiwania. Przeprowadzone badania wydają się kluczowe dla całego systemu edukacji obejmującego kształcenie dzieci niepełnosprawnych, ale też umożliwiają wyznaczenie bardziej szczegółowych kierunków badawczych i szerszego poznania procesów selekcji międzyszkolnej tej grupy uczniów. Tematem niniejszej rozprawy stały się uwarunkowania rekwalifikacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107084 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48066 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65153 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach)
Książka poświęcona jest kompetencjom zawodowym pedagogów specjalnych. Intencją redaktorów merytorycznych i autorów poszczególnych rozdziałów było ukazanie wspomnianych kompetencji nie tylko jako umiejętności skutecznego radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych, ale również jako określonych dyspozycji osobowościowych do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Tej ostatniej kwestii poświęcony został rozdział I. W kolejnym rozdziale przedstawione zostały kompetencje prakseologiczne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie kontroli i oceny postępów uczniów. W rozdziale III omówione zostały kompetencje komunikacyjne nauczycieli oraz zagadnienia dotyczące terapii zaburzeń mowy u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast rozdział czwarty obejmuje artykuły skupione wokół idei integracji szkolnej. Autorki pierwszego podrozdziału charakteryzują na podstawie obszernych badań empirycznych postawy nauczycieli wobec tej formy kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Z kolei podrozdział drugi dotyczy opinii nauczycieli na temat kształcenia integracyjnego uczniów z wadą słuchu. Książkę zamykają wspomnienia poświęcone dwóm wybitnym postaciom polskiej pedagogiki specjalnej Ottonowi Lipkowskiemu oraz zmarłemu w ubiegłym roku Janowi Pańczykowi.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103543, 103542 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46584 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44053, 42847 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63314 (1 egz.)
Book
In basket
Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007-2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekście sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie integracyjnej. Dotyczy ona między innymi organizacji pracy lekcyjnej, oceniania, kwalifikowania uczniów do zespołu klasowego, rozmieszczenia uczniów w przestrzeni sali lekcyjnej, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących w tych klasach. Zagadnienia te zostały osadzone w licznych kategoriach analitycznych zaczerpniętych z pola różnych nauk społecznych i humanistycznych (np. w koncepcjach antynomii, wiedzy potocznej, kapitału społecznego, wsparcia czy konfliktu). Ostatni rozdział części empirycznej książki zawiera opinie nauczycieli o korzyściach i sytuacjach pozytywnych omawianej formy kształcenia. Prócz części empirycznej książka zawiera szerokie wprowadzenie obejmujące dyskusję nad zasadnością podziału badań na teoretyczne i praktyczne w pedagogice, ze szczególnym uwzględnieniem eksploracji kształcenia integracyjnego, oraz zakończenie ukazujące drogi badawcze kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103707 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38197 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63437 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again