Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(41)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(12)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Author
Denek Kazimierz
(3)
Dymara Bronisława
(3)
Śliwerski Bogusław
(2)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Bilińska-Suchanek Ewa
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Dąbrowski Szymon
(1)
Grygieńć Janusz
(1)
Holt John
(1)
Kałuszyński Maciej
(1)
Konowrocka Dorota
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Michalski Jarosław
(1)
Michałowski Stanisław Czesław
(1)
Morszczyńska Urszula
(1)
Morszczyński Wojciech
(1)
Murzyn Andrzej
(1)
Obrycka Małgorzata
(1)
Papież Jan
(1)
Pluta Andrzej
(1)
Preuss-Kuchta Lucyna
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz
(1)
Pulinowa Maria
(1)
Surina Irina
(1)
Szahaj Agnieszka
(1)
Szołtysek Adolf Ernest
(1)
Tam Henry Benedict
(1)
Urbański-Korż Ryszard
(1)
Zielińska-Kostyło Hanna
(1)
Łopatkowa Maria
(1)
Łukaszewicz Ryszard
(1)
Żuk Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Kształcenie
(20)
Wychowanie
(8)
Wartość
(7)
Dziecko
(5)
Pedagogika
(5)
Nauczanie
(4)
Wychowanie do wartości
(4)
Nauczyciele
(2)
Szkolnictwo
(2)
Aksjologia
(1)
Antropologia
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Autyzm
(1)
Bajka i baśń polska
(1)
Brameld, Theodore Burghard Hurt (1904-1987)
(1)
Demokracja
(1)
Dobro
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja antydyskryminacyjna
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Fenomenologia
(1)
Filozofia kultury
(1)
Filozofia polityczna
(1)
Herbart, Johann Friedrich
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Husserl, Edmund
(1)
Język polski
(1)
Kara cielesna
(1)
Komunitaryzm
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kultura
(1)
Lacan, Jacques
(1)
Lektura szkolna
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marketing polityczny
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(1)
Młodzież
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podmiotowość
(1)
Podstawa programowa
(1)
Polityka - filozofia
(1)
Praca
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Psychoanaliza
(1)
Płeć
(1)
Rankingi
(1)
Religia
(1)
Samowychowanie
(1)
Socjalizacja
(1)
Technika
(1)
Tożsamość (filoz.)
(1)
Transformacja
(1)
Wiara
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zdolności
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Związek Nauczycielstwa Polskiego
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Filozofia i etyka
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
(Rozprawa habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Książka jest naukowym dyskursem o charakterze pedagogiczno-filozoficznym, ukazującym poszukiwanie sensu przez interpretację złożonych kontekstów między edukacją, religią i wiarą. Motywy podjęcia tematu tkwią głęboko w historycznych i kulturowych uwarunkowaniach funkcjonowania społeczeństw, od czasów starożytnych poczynając, a na współczesnych kończąc. Za punkt kulminacyjny, w perspektywie czasowej, przyjęto epokę Oświecenia, gdyż miała ona nie tylko ogromny wpływ na główny problem omawiany w książce, ale przede wszystkim dlatego, że w sposób zasadniczy przeorientowała dotychczasowy tok myślenia o człowieku i jego egzystencji, zwłaszcza w aspekcie jego wolności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45685, 41732, 41152 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64250 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to niezwykle ujmujący przewodnik po krainie dziecięcego świata, w której uczenie się jest procesem naturalnym, sprawiającym wielką radość, pozwalającym na czerpanie z niego przyjemności. Holt nie pisał tej książki po to, by nauczyciele szkolnictwa powszechnego znaleźli w niej inspiracje do innowacji, czy reform, gdyż w nie absolutnie nie wierzył. Nie chodziło mu o usprawnienie systemu edukacji, ale o całkowite pozbycie się go. Dzięki lekturze tej książki łatwiej będzie zrozumieć Czytelnikowi, czym różni się edukacja domowa od tej, jaka ma miejsce w Summerhill - jednej z najbardziej autorytarnych szkół alternatywnych na świecie. Holt przestrzega nauczycieli kochających swój zawód przed traceniem energii na zmianę tego, czego się zmienić nie da, czyli szkoły publicznej. Sugeruje podjęcie wysiłku na rzecz stworzenia własnej, wolnej szkoły, która przyniosłaby radość uczenia się wszystkim uczniom i nauczycielom.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46731 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36216 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43820 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka w Kulturze.)
Prezentowana tu, opublikowana w 1998 roku, praca Tama stanowi, jak dotychczas szczytowe osiągnięcie namysłu tego autora nad kwestią niezbędnej reformy struktur politycznych i ekonomicznych. Choć bazuje ona na tych samych intuicjach, które przenikały wcześniej publikacje Etzioniego czy Barbera, wyraźnie wybija się na ich tle. Uwagę zwraca zwłaszcza szeroki zakres zagadnień w niej poruszanych, jak też bogactwo wykorzystywanych przykładów gospodarowania komunitarystycznego. Mimo pojawiających się sporadycznie w literaturze przedmiotu zarzutów o dość ogólnikowy charakter formułowanych postulatów, książka ta bez wątpienia stanowi jedno z najdonioślejszych osiągnięć teoretycznych komunitaryzmu politycznego. Tym większa powinna być radość polskiego Czytelnika, którego kontakt z praktycznymi dezyderatami komunitarystów rozpocznie się właśnie lekturą Tamowskiego "Communitarianism".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44799 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42595 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele Nauczycielom / red.nauk. Barbara Dymara ; 15)
Niniejsza książka jest XV tomem serii Nauczyciele-Nauczycielom, a zarazem drugą, obszerną częścią opracowania "Dziecko w świecie wartości". Tom ten składa się z pięciu części prezentujących bogactwo spojrzeń na problematykę wartości i wartościową edukację. Poszukiwanie ładu umysłu i serca jako drogi do wartości nad wartościami, którą jest szczęście stanowi główny wątek całej książki, a zarazem podstawę dociekań w rozdziale pierwszym. Szczególne miejsce w książce zajmuje prezentacja tzw. "pedagogiki serca". Pozycja ta dowodzi, że pedagogika serca, oparta na miłości generuje wiele innych wartości takich jak: życzliwość, współdziałanie, tolerancja, prawdomówność. Część druga prezentuje istotę pedagogiki serca, określa jej program oraz relacje między dziećmi a dorosłymi, akcentuję, że analfabetyzm emocjonalny dorosłych stanowi wielkie zagrożenie dla wychowania dziecka w szacunku do wartości, zawiera także opisy działań wychowawczych nawiązujących do konkretnych sytuacji. Część trzecia odsłania głębszy wymiar edukacji i znaczenie humanistycznego kształcenia, ukazuje proces przezwyciężania instrumentalnego podejścia do przyrody i nauki o Ziemi na rzecz kształtowania całościowego obrazu świata. Część czwarta uzasadnia potrzebę humanizacji społeczeństwa informacyjnego, mówi o potrzebie odbudowy przystani, jaka jest rodzina, uzależnieniu od gazety, radia, telewizji i komputera. Część piąta kontynuuje tę tematykę w aspekcie informacyjnym i edukacyjnym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42596 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40451 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63650 (1 egz.)
Book
In basket
Szybko zmieniający się, zglobalizowany świat warunkuje przemiany współczesnego społeczeństwa, określa nowe wyzwania i rodzi ryzyko we wszystkich dziedzinach jego funkcjonowania, co znaczy, że tworzy nową rzeczywistość społeczną - nową rzeczywistość i przestrzeń edukacyjną. Obecnie różne kraje różnie kształtują swoje rozwiązania w rozwoju systemu edukacyjnego, szukają sposobów na wyzwania globalizacji, co prowadzi do paradoksów, stwarza problemy i pewnego rodzaju niestabilność systemów edukacyjnych odrębnych krajów. Książka jest próbą odpowiedzi na pytania, które powstają z powodu przemian współczesnej przestrzeni i rzeczywistości edukacyjnej. Przedstawiono w niej refleksje nad problemami powstającymi w różnych obszarach działalności edukacyjnej na różnych poziomach systemu oświaty w Polsce, a także w wybranych krajach Europy i USA. Publikacja, która ma charakter pracy zbiorowej, nawiązuje przedstawioną w niej problematykę do interdyscyplinarnej dyskusji nad różnymi obszarami zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Opracowanie jest podzielone na cztery części. W części pierwszej zostały omówione wyzwania edukacyjne wobec przemian społeczeństwa polskiego. Druga część poświęcona jest problemom współczesnej młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-edukacyjnej. W części trzeciej opisano dylematy edukacyjne w kontekście filozoficznym. Część ostatnią poświecono aspektom rzeczywistości edukacyjnej w krajach Europy (takich jak Niemcy, Norwegia, Rosja, Ukraina) oraz USA.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102799 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37744 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31496 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44088 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63101 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93251, 93250 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92810, 92809, 92808 (3 egz.)
Book
In basket
Stąd niniejsza książka nie jest typowym poradnikiem odpowiadającym na praktyczne pytania typu "jak", nie jest również typowym podręcznikiem historiozoficznym zbierającym wszystkie możliwe teorie i pytania typu "co", a tym bardziej nie jest typowym dziełem zasad i reguł kanonicznych odpowiadających apodyktycznie na najważniejsze pytania typu "dlaczego". Chociaż w jakiejś mierze stara się odpowiedzieć na nie wszystkie jednocześnie, jakby powiedział Erich Fromm, w metajęzyku logiki paradoksalnej, aby w każdym kroku rodzica, opiekuna, wychowawcy i nauczyciela ukazywać możliwie największą głębię i dynamikę rozwoju oraz strukturalną złożoność przeciwstawnych procesów edukacyjnych. Z jednej strony, ma prowadzić do ukazania najnowszych tendencji, strategii i technik stymulowania zdolności, a z drugiej - wzbudzić refleksję nad historią tego, co istotne w edukacji człowieka; z jednej strony, ma pokazać wielowątkową i wielowarstwową rolę edukowanych, a z drugiej - przedstawić bardzo złożoną i odpowiedzialną rolę edukujących w procesie współtworzenia osobowości dziecka na miarę jego talentu, a nawet geniuszu. Powinno to zainteresować nie tylko faktycznych rodziców i wychowawców, ale również potencjalnych rodziców i tych, którzy mogą i powinni z nimi współpracować: studentów pedagogiki, nauczycieli, opiekunów społecznych, urzędników, dziennikarzy czy polityków, w trudnym procesie optymalnego rozwijania i formowania każdej ludzkiej istoty...[...] Niniejsza książka rozczaruje tego czytelnika, który oczekuje na podstawie atrakcyjnego jej tytułu gotowych (p)odpowiedzi, wskazówek czy metod, dzięki którym mógłby uczynić ze swojego dziecka geniusza. Autor sam o książce pisze tak: Z jednej strony ma ona prowadzić do ukazania najnowszych tendencji, strategii i technik stymulowania zdolności, a z drugiej strony ma wzbudzić refleksję nad historią tego, co istotne w edukacji człowieka, z jednej strony ma pokazać wielowątkową i wielowarstwową rolę edukowanych, z drugiej strony bardzo złożoną i odpowiedzialną rolę edukujących, w procesie współtworzenia osobowości dziecka na miarę jego talentu, a nawet geniuszu.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48290 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32201 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65612 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 14)
Książka ujmuje problematykę wartości w szerokim zakresie. Ukazuje ich znaczenie dla edukacji, wydobywa istotne cechy samego pojęcia "wartości", przedstawia "typy omówień" funkcjonujące w literaturze i mowie potocznej, systematyzuje klasy wartości i przybliża, na podstawie wnikliwie opracowanych wyników badań, aksjologiczne barwy dziecięcego świata. To właśnie może stanowić o jej sile oddziaływania i użyteczności w wychowywaniu zarówno w szkole, jak i rodzinie. Końcowa część książki prezentuje sposoby wprowadzania dziecka w świat wartości rodzinnego domu, w którym stanowią one "nieodzowną busolę życia". Część pierwsza jest syntetycznym ujęciem dotyczącym sposobów definiowania pojęcia "wartości" i poszukiwania jego istotnych cech z punktu widzenie różnych dyscyplin naukowych. Akcentuje znaczenie rozpoznawania i wyjaśniania wartości za pomocą odpowiednio dobranych technik i narzędzi. Część druga akcentuje nieobecne jak dotąd w pedagogicznej aksjologii widzenie świata wartości przez dziecko. Część trzecia prezentuje cechy rodziny jako pierwotnego środowiska życia, w którym dziecko przyswaja pewne wartości, zaś wybory, których musi dokonywać dziecko, mogą być tylko wówczas korzystne, jeżeli będą prowadzić do samoakceptacji i więzi z podstawowymi wartościami: miłością, życzliwością i zrozumieniem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105200/Cz.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63587 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 15)
Książka jest drugą, obszerną częścią opracowania. Tom ten składa się z pięciu części prezentujących bogactwo spojrzeń na problematykę wartości i wartościową edukację. Poszukiwanie ładu umysłu i serca jako drogi do wartości nad wartościami, którą jest szczęście stanowi główny wątek całej książki, a zarazem podstawę dociekań w rozdziale pierwszym. Szczególne miejsce w książce zajmuje prezentacja tzw. "pedagogiki serca". Pozycja ta dowodzi, że pedagogika serca, oparta na miłości generuje wiele innych wartości takich jak: życzliwość, współdziałanie, tolerancja, prawdomówność. Część druga prezentuje istotę pedagogiki serca, określa jej program oraz relacje między dziećmi a dorosłymi, akcentuje, że analfabetyzm emocjonalny dorosłych stanowi wielkie zagrożenie dla wychowania dziecka w szacunku do wartości, zawiera także opisy działań wychowawczych nawiązujących do konkretnych sytuacji. Część trzecia odsłania głębszy wymiar edukacji i znaczenie humanistycznego kształcenia, ukazuje proces przezwyciężania instrumentalnego podejścia do przyrody i nauki o Ziemi na rzecz kształtowania całościowego obrazu świata. Część czwarta uzasadnia potrzebę humanizacji społeczeństwa informacyjnego, mówi o potrzebie odbudowy przystani, jaka jest rodzina, uzależnieniu od gazety, radia, telewizji i komputera. Część piąta kontynuuje tę tematykę w aspekcie informacyjnym i edukacyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105201/Cz.2 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia Filozofia kształcenia stanowi dopełnienie monografii Filozofia pedagogiki i monografii Filozofia edukacji. Oś monografii wyznaczają dwie diady: biologiczne rozwijanie człowieka - kuturowe kształtowanie człowieka, wydobywanie predyspozycji wrodzonych człowieka - edukacyjne kształtowanie człowieka. Fragment Wstępu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42260 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35382 (1 egz.)
Book
In basket
Magia Szkoły jest książką napisaną w dużej mierze na wzór SERMONES. Przedstawione zostały tutaj problemy z rożnych półek tej wielkiej biblioteki, która zawsze gotowa jest wspomóc nasze myślenie o świecie. W każdym przypadku czytelnik otrzyma równocześnie zaproszenie do współmyślenia dotyczącego owego magicznego miejsca - szkoły, zaproszenie do dołączenia do większego SERMONES. Rozdziały książki stanową więc propozycje swoistej rozmowy z czytelnikiem, prawie wszystkie autor przedstawiał na spotkaniach, a niektóre stały się źródłem publikacji naukowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112568 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Polskie Towarzystwo Pedagogiczne)
(Biblioteczka Edukacyjna / Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ; 2)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 80418, 80417 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38230, 37866, 37865, 37864 (4 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54532, 54267 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95298, 95297 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41993 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60895 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65826 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Edukacja — wartości — kontrowersje jest wynikiem pracy jej autorów w ramach projektu realizowanego przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Hasła przewodnie konstytuujące całość tomu uważam za wartościowe poznawczo, jak również potrzebne dla dyskursu naukowego. Gdy pytamy o tak ważną kwestię, jak istota edukacji, to jednocześnie pytamy o wartości. Autorom zawartych tu artykułów chodziło, jak sądzę, o podkreślenie roli wartości i związanych z nimi kontrowersji w procesie wychowania. Cenione przez nich wartości przedstawione zostały jako kluczowe aspekty współtworzące proces harmonijnego rozwoju. prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 114531 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39179, 39123, 38729 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again