Form of Work
Książki
(25)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(64)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(10)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(11)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Niemierko Bolesław
(4)
Dolata Roman
(2)
Grzesiak Jan
(2)
Andrzejewska Jolanta
(1)
Błaczkowska Anna
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Grodzicki Jacek
(1)
Guz Sabina
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kisiel-Małecka Marta
(1)
Kowalik Stanisław
(1)
Kowalski Janusz
(1)
Manthey Elżbieta
(1)
Murawska Barbara
(1)
Musiał Wojciech
(1)
Portmann Rosemarie
(1)
Putkiewicz Elżbieta
(1)
Ripp Pernille
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Walker Timothy D
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Wąsowicz Marek
(1)
Zakrzewska Zofia
(1)
Zimny Zygmunt Marceli
(1)
Żuchelkowska Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(23)
unknown (po)
(2)
Subject
Kształcenie
(17)
Nauczanie
(14)
Nauczyciele
(9)
Szkolnictwo
(8)
Oceny szkolne
(7)
Uczenie się
(7)
Kształcenie integracyjne
(4)
Ocenianie kształtujące
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Praca domowa ucznia
(2)
Uczniowie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Asertywność
(1)
Autorytet
(1)
Biblioterapia
(1)
Czytanie
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dysortografia
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Freinet, Célestin
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Holizm (filoz.)
(1)
Innowacje
(1)
Język a kultura
(1)
Język polski
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kotarbiński, Tadeusz
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Lektura szkolna
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika
(1)
Pisanie
(1)
Poezja dziecięca
(1)
Polska
(1)
Pomiar dydaktyczny
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Przedszkola integracyjne
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Public relations
(1)
Rodzice
(1)
Skolioza
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Standardy edukacyjne
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Testy
(1)
Uczeń
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykształcenie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zachowanie
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zespół ADHD
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Finlandia
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Poradniki
(2)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 17207 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42388 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 18163 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90757, 90756, 90755 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54645 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104445 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 81335, 81334, 81333 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40729 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32624 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39017 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka jest ciekawą propozycją wykorzystania narzędzi statystyki wielowymiarowej we wszechstronnej ocenie wiedzy i umiejętności uczniów. W dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości oraz pod wpływem rozwoju technologicznego społeczeństwa przekształcają się w społeczeństwa informatyczne funkcjonujące w gospodarce opartej na wiedzy. Działania te wymagają ciągłego procesu doskonalenia kształcenia nie tylko na szczeblu podstawowym i średnim, ale również w systemie kształcenia przez całe życie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45750 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji dokonano wnikliwej analizy idei i praktyki wielostronnego kształcenia w polskiej strategii edukacyjnej posiłkując się wynikami badań w tym zakresie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104228, 100779 (2 egz.)
Book
In basket
Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Przy czym w odróżnieniu od wielu innych opracowań podejmujących problematykę edukacji integracyjnej odsłania ona wiele niewątpliwych, ale często niedostrzegalnych sukcesów tej formy kształcenia. Zostały one zidentyfikowane i opisane za pomocą badań fokusowych oraz narracji nauczycieli wywodzących się ze szkół / klas integracyjnych o zróżnicowanym doświadczeniu. W efekcie analiz powstała swoista mapa sukcesów odnoszących się do różnych wymiarów funkcjonowania szkoły wyrażona licznymi kategoriami rzeczywistymi (między innymi: rozwoju uczniów, klimatu szkoły, satysfakcji z pracy nauczycieli). W dalszej części kategorie te zostały powiązane i ulokowane w szerszych zbiorach twierdzeń i wyjaśnień prezentowanych w postaci kategorii formalnych. Wykorzystana technika zbierania danych (dyskusje grupowe i narracje) pozwoliła na ich konfrontację, a komparatystyczna metoda analizy (badane grypy wywodziły się z trzech typów szkół) stanowiła pewną formę triangulacji. Badanie zostało osadzone w interpretatywnym paradygmacie poznania. Synteza wypowiedzi nauczycieli (inaczej ujmując ich deskrypcja praktyki) stworzyła podstawy koncepcyjne przyjmujące postać stożkową – jak pokazała wnikliwa analiza wypowiedzi – różniącą się w badanych grupach punktem wyjścia: od rehabilitacji lub uspołeczniania oraz dojścia do nieco inaczej formułowanych celów. To pozwoliło w sposób w miarę uporządkowany opisać dwie rzeczywistości szkolne, stanowiącą podstawę do opracowania autorskich koncepcji edukacji integracyjnych. Przyjęły one postać siatki, w której występują określone węzły i sieci ich powiązań. Te pierwsze zostają wyrażone przez kategorie zaczerpnięte z wypowiedzi badanych oraz nadbudowane przez kategorie formalne, między innymi: pogranicza, roli, tożsamości, a w dalszej kolejności połączone przy pomocy opisanych procesów np. budowania kultury edukacji integracyjnej czy praktyk społecznych. W efekcie analiz zostały skonstruowane dwie odrębne koncepcje integracji: rehabilitującej oraz uspołeczniającej. Pierwsza została ulokowana w teoriach strukturalno-funkcjonalnych, druga – w nurcie interakcjonizmu symbolicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41049 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65181 (1 egz.)
Book
In basket
W siódmym tomie serii Autor przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące oceny efektów szkoleń. Nie podaje jednego prostego przepisu na pomiar efektywności, ale przedstawia różne koncepcje teoretyczne m.in. metodę czteropoziomowej oceny Donalda L. Kirkpatricka, model ROI czy metodę pięciu pytań Jacka Phillipsa, zwracając uwagę na ich mocne i słabe strony. Jego celem jest stworzenie zestawu narzędzi, z których w praktyce mogliby korzystać zarówno szkoleniowcy, jak i ich klienci. Ocena efektywności szkoleń jest przydatna wszystkim stronom procesu szkoleniowego: trenerom, uczestnikom i firmom zamawiającym szkolenie. Wskazówki, jak ją przeprowadzić, znajdą oni w tej książce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104993 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38747 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44772 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110333 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49927, 49926 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39969, 39968 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33020, 33019 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46300, 46299 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64854 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112088 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33642 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96735, 96734 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96736 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36120 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30351 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42404 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61194 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38232 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64067 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45215 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43274 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42447 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29689 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42264, 41318 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58138, 58137 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57374 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowe Ścieżki Edukacji)
Czy chcielibyście być uczniami we własnych klasach? Czy Was samych wciągnąłby sposób, w jaki przekazujecie wiedzę? A może tak samo z utęsknieniem czekacie na koniec lekcji jak Wasi słuchacze znudzeni tematem? Pernille Ripp w książce Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą pokazuje początkującym oraz doświadczonym nauczycielom, jak przekształcić swoje klasy w miejsca przyjazne i sprzyjające twórczej pracy, w których uczniowie współdecydują o procesie nauczania. Proponuje wprowadzenie fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu klasy, dzięki którym nauka z frustrującego obowiązku zmieni się w podniecające wyzwanie. Autorka odwołuje się w publikacji do swoich doświadczeń uczennicy, nauczycielki i matki. Otwarcie opisuje przemianę, którą sama przeszła, i dokładnie pokazuje, na czym polegają codzienne zmagania każdego pedagoga. I chociaż jest to książka dla wszystkich uczestników szkolnego życia, szczególnie skorzystają z niej właśnie nauczyciele, którzy stając każdego dnia przed swymi uczniami, próbują przekazywać wiedzę w sposób angażujący i pełen uwagi.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 114109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51204 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41267 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66596 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again