Form of Work
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(32)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Prucha Jan
(2)
Śliwerski Bogusław
(2)
Białożyt Katarzyna
(1)
Cieślikiewicz Monika
(1)
Desperak Marta
(1)
Drabik-Podgórna Violetta
(1)
Fabiś Artur
(1)
Giza Anna
(1)
Jagielska Katarzyna
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Kargulowa Alicja
(1)
Kozek Wiesława
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał
(1)
Pikuła Norbert
(1)
Podgórny Marek
(1)
Sikorska Małgorzata
(1)
Stanios Marta
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka
(1)
Szkudlarek Tomasz
(1)
Zahorska Marta
(1)
Żłobicki Wiktor
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Kształcenie
(7)
Rynek pracy
(6)
Nauczyciele
(4)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Oświata
(3)
Szkolnictwo
(3)
Bezrobocie
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Pedagogika porównawcza
(2)
Praca
(2)
Siła robocza
(2)
Szanse edukacyjne
(2)
Zatrudnienie
(2)
Ankieta
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Jednostkowienie
(1)
Kształcenie dualne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mentoring
(1)
Miasta
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele języka angielskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Obyczaje
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedeutologia
(1)
Polityka
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca
(1)
Regionalny rynek pracy
(1)
Religijność
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Samokształcenie
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Segmentacja rynku
(1)
Społeczeństwo
(1)
Struktura społeczna
(1)
Styl życia
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Władza państwowa
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zogniskowany wywiad grupowy
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka jest niezwykle interesującym i godnym uwagi socjologicznym ujęciem problematyki rynku pracy, napisaną z rozmachem wieloaspektową pracą, umiejętnie łączącą wątki społeczne, gospodarcze oraz kontekst polityczny. Autorka charakteryzuje rynek pracy jako swoistą instytucję życia społecznego, obejmującą ogólne mechanizmy współdziałania ludzi, procesy wymiany, dystrybucji i cyrkulacji pracy, interakcje zachodzące między właścicielem swej siły roboczej a nabywcą tej siły, czyli pracodawcą.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie najnowszego dorobku socjologii edukacji i wychowania. Poruszone w niej zagadnienia i problemy wiążą się bezpośrednio z debatami nad systemem nauczania w Polsce. Problematyka edukacji wymaga obecnie zaangażowania specjalistów z rozmaitych dziedzin, poczynając od socjologów, pedagogów i psychologach, a kończąc na ekonomistach i politykach. Książka adresowana jest do studentów i wykładowców akademickich socjologii, pedagogiki, psychologii, polityki społecznej czy nauk o rodzinie. Zainteresuje też z pewnością nauczycieli, metodyków, a także działaczy oświatowych i samorządowych zajmujących się edukacją.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Podręcznik akademicki opisujący najnowsze światowe trendy i perspektywy w edukacji omawia struktury i funkcjonowanie różnych systemów oświatowych w Europie i innych rozwiniętych krajach świata pokazuje współczesne problemy kształcenia: równość szans edukacyjnych, kształcenie a rynek pracy, niepowodzenia szkolne prezentuje aktualne tendencje w międzynarodowej debacie nad prowadzeniem badań w oświacie i dla oświaty przedstawia naukowe podstawy pedagogiki porównawczej. Podręcznik niezbędny studentom pedagogiki, kierunków nauczycielskich i nauk społecznych. Cenne źródło informacji dla nauczycieli oraz pracowników administracji rządowej związanych ze szkolnictwem.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy / Urszula Jeruszka. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 226 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Książka zawiera treści uwzględniające dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy, odnoszące się do aktualnych i najnowszych tendencji w zakresie problematyki zatrudnialności. Publikacja wykazuje, iż problemy zatrudnialności i jej poprawy należą do najtrudniejszych wyzwań nie tylko dla zarządzania i rynku pracy, ale też dla pedagogiki, w szczególności pedagogiki pracy. Zaprezentowano w niej problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz scharakteryzowano różne jej wymiary. Dokonano identyfikacji kluczowych determinant zatrudnialności, ze szczególnym uwzględnieniem czynników indywidualnych i organizacyjnych. Szczególną uwagę w książce zwrócono na perspektywę indywidualnych cech jednostki (jej zdolności do znalezienia i utrzymania pracy, umiejętności skutecznego zaprezentowania posiadanych cech potencjalnym pracodawcom lub praktycznego z nich korzystania) oraz perspektywę organizacji (jako specyficznego rodzaju transakcyjnej relacji pracodawca-pracownik). Książka stanowić może literaturę podstawową dla studentów kierunku pedagogika, specjalności pedagogika pracy, zaś uzupełniającą dla studentów kształconych w zakresie nauk społecznych. Powinna ona również zainteresować szersze grono Czytelników zamierzających poznać podstawowe pojęcia, procesy i zależności związane z zatrudnialnością.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Redaktorowi, profesorowi Wiktorowi Żłobickiemu, z całą pewnością udało się zgromadzić w tomie takie egzemplifikacje transgresji w edukacji, które – jak wyeksponował to we wstępie – „są stałym elementem edukacji w wymiarze nie tylko grupowym, ale także jednostkowym/ indywidualnym, i towarzyszą człowiekowi na różnych etapach jego życia, dając szanse na rozwój, lecz stanowiąc również o barierach, które ów rozwój utrudniają czy wręcz uniemożliwiają”. Mamy tutaj przy tym do czynienia – jak pisze słusznie redaktor – z „edukacją, która przybiera formę swoistej gry o wykorzystanie potencjału rozwojowego jednostki”.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania. Dlaczego żyjemy coraz dłużej, mamy coraz mniej dzieci i coraz częściej zawierane małżeństwa kończą się rozwodem? Dlaczego czekamy w długich kolejkach do lekarza i czy faktycznie Polacy są wierzący? Po co ludzie pracują i czy kiedykolwiek będziemy zarabiać tyle, ile na Zachodzie? Jest to książka, która ma nie tylko uczyć wyobraźni socjologicznej, ale również pokazywać historyczne, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania przemian, jakie dzieją się na naszych oczach. Interaktywna struktura rozdziałów ma ułatwić łączenie ze sobą pozornie odległych zjawisk i zachęcać do krytycznego myślenia, zapraszając do wgłębienia się w socjologiczne spojrzenie na świat.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again