Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bieńkowska Grażyna
(2)
Aleszczyk Józef
(1)
Baran Barbara
(1)
Biernacki Michał
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Chochołek Adam
(1)
Czernecki Jacek
(1)
Dzwonkowski Henryk
(1)
Jeleńska Anna
(1)
Kasperowicz Anna
(1)
Kowalak Robert
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kowalski Artur
(1)
Krawczyk Agnieszka
(1)
Kubalska Henryka
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Piskorz-Liskiewicz Ewa
(1)
Sokół Piotr
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Tokarski Andrzej
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Voss Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(10)
unknown (po)
(2)
Subject
Rachunkowość
(4)
Bilans księgowy
(3)
Księgowość
(3)
Podatek od towarów i usług
(3)
Prawo podatkowe
(3)
Biura rachunkowe
(2)
Finanse
(2)
Leasing
(2)
Najem
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja skarbowa
(1)
Amortyzacja
(1)
Archiwistyka
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny
(1)
Czek
(1)
Czynny żal
(1)
Darowizna
(1)
Decyzje
(1)
Deklaracje podatkowe
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dochód
(1)
Dokumenty
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dyscyplina finansów publicznych
(1)
Dzierżawa
(1)
Dłużnicy
(1)
Egzekucja podatkowa
(1)
Factoring
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundacja
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Gry hazardowe
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hipoteka
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Karta podatkowa
(1)
Kasa fiskalna
(1)
Komis
(1)
Konto
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kosikowski, Cezary
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys
(1)
Księgi podatkowe
(1)
Księgi rachunkowe
(1)
Ministerstwo Finansów
(1)
NIP
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Nadpłata podatku
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Obligacje
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność posiłkowa
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Osoba fizyczna
(1)
Osoba prawna
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek od gier
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od wynagrodzeń
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Podróże służbowe
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Prawo spadkowe
(1)
Program Płatnika
(1)
Prokuratura
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Renty
(1)
Specjalna strefa ekonomiczna
(1)
Spółki
(1)
Symfonia (informat.)
(1)
Tajemnica bankowa
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Terminy ustawowe
(1)
Towar
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Umorzenie postępowania administracyjnego
(1)
Upadłość
(1)
Urzędy skarbowe i izby skarbowe
(1)
Wartości niematerialne i prawne
(1)
Wolne zawody
(1)
Genre/Form
Księgi podatkowe
(10)
Podręczniki akademickie
(2)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(2)
Poradniki
(2)
Encyklopedie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Authority data
Księgi podatkowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Księgowość - dokumentacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Dochody indywidualne (hasło przedmiotowe) ; Podatek (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo prywatne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Księgi handlowe ; Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Rachunkowość jest jedną z najstarszych stosowanych dyscyplin ekonomicznych. Dostarcza wszechstronnych i udokumentowanych informacji na temat przebiegu różnorodnych zjawisk gospodarczych, a tym samym umożliwia ocenę działalności podmiotów gospodarczych oraz podejmowanie bieżących i strategicznych decyzji w ramach zarządzania tymi podmiotami. Należyte zrozumienie przekazywanych informacji wymaga znajomości przynajmniej podstawowych, niezmiennych od wieków i sprawdzonych zasad i reguł ich tworzenia oraz prezentowania. W tym celu rachunkowość wykształciła całościowy i zwarty zbiór metod i reguł postępowania. Nie ogranicza się do rejestracji faktów, ale zaobserwowane zdarzenia gospodarcze odpowiednio przetwarza, dostosowując je do wykorzystania w procesie zarządzania i wzbogacając odpowiednią interpretacją, ułatwiającą podejmowanie racjonalnych decyzji. Niniejszy podręcznik obejmuje problematykę z zakresu teoretycznych podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej i jest adresowany do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, MBA oraz praktyków. Józef Aleszczyk jest nauczycielem akademickim, kierownikiem katedry, autorem programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Executive Master of Business Administration. Posiada doświadczenie praktyczne począwszy od stanowiska głównego księgowego poprzez doradztwo gospodarcze, członka i przewodniczącego rad nadzorczych, członka i prezesa zarządu spółek kapitałowych oraz kierownika urzędu centralnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Zasady rachunkowości : teoria, przykłady i zadania / Piotr Szczypa. - Wyd. 2. dodr. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 221 s. : il. ; 24 cm.
Dzięki tej książce zrozumiesz, że warto poznać rachunkowość i stosować ją w prawidłowy sposób w przedsiębiorstwach, a wybrane jej elementy także w życiu prywatnym. Elementy rachunkowości w profilu ekonomiczno-administracyjnym na poziomie liceum profilowanego oraz dla studentów kierunków ekonomicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Celem opracowania jest przygotowanie przyszłych księgowych do wypełniania zróżnicowanych sprawozdawczych obowiązków. Zaprezentowano w nim wiele dostępnych narzędzi automatycznego generowania różnorodnych sprawozdań elektronicznych od sprawozdania finansowego przez sprawozdania GUS i ZUS do zeznań podatkowych. Opisano wybrane gotowe programy oraz portale internetowe służące do tworzenia i przesyłu elektronicznych sprawozdań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
CD
In basket
Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Grażyna Voss. - Wyd. 4 zmien. i uaktualn. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 185 s. : il. ; 24 cm + 1 płyta CD.
(ABC Przedsiębiorcy)
W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie ewidencji, co wiąże się z koniecznością znajomości ustaw podatkowych i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Do nich właśnie skierowane jest to opracowanie, które pozwala Czytelnikom na zapoznanie się z podstawowymi zasadami prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Publikacja ta może być także wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla studentów, słuchaczy oraz uczestników kursów i szkoleń, którzy zamierzają samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą oraz jej ewidencję i rozliczenia w zależności od wybranej formy opodatkowania. Zakres przedstawionych w książce ewidencji dotyczy wszystkich czynności objętych obowiązkiem ujmowania w księgach, ewidencjach czy też rejestrach podatkowych, realizowanych w trakcie prowadzenia działalności od jej rozpoczęcia do likwidacji. Poszczególne rozdziały opracowania poświęcono: mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) w gospodarce, zasadom sporządzania i przechowywania dokumentów, ewidencji przychodów i sprzedaży, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) oraz prowadzeniu ewidencji podatkowych przy pomocy komputera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Temat: Naczelny Sąd Administracyjny ; Podatek ; Prawo podatkowe - Polska - stan na 1998 r ; Administracja skarbowa ; Amortyzacja ; Biura rachunkowe ; Budżet państwowy ; Ceny ; Czek ; Czynny żal ; Darowizna ; Decyzje ; Podróże służbowe ; Dłużnicy ; Dochód ; Doręczenie pisma ; Dyscyplina finansów publicznych ; Dzierżawa ; Handel zagraniczny ; Factoring ; Podatek od towarów i usług ; Fundacja ; Gry hazardowe ; Hipoteka ; Urzędy skarbowe i izby skarbowe ; Karta podatkowa ; Komis ; Kontrola skarbowa i podatkowa ; Koszty ; Kryzys ; Księgi rachunkowe ; Leasing ; Ministerstwo Finansów ; Nadpłata podatku ; Najem ; NIP ; Obligacje ; Obrót gospodarczy ; Odpowiedzialność posiłkowa ; Odpowiedzialność państwa za szkodę ; Opłaty ; Opłaty skarbowe ; Podatki i opłaty lokalne ; Prawo podatkowe ; Egzekucja podatkowa ; Osoba fizyczna ; Osoba prawna ; Podatek dochodowy ; Papiery wartościowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Podatek dochodowy od osób prawnych ; Podatek leśny ; Podatek od gier ; Podatek od nieruchomości ; Podatek od posiadania psów ; Podatek od spadków i darowizn ; Podatek od środków transportowych ; Podatek od wynagrodzeń ; Podatek rolny ; Księgi podatkowe ; Postępowanie administracyjne ; Postępowanie podatkowe ; Postępowanie przygotowawcze ; Kredyt ; Prokuratura ; Przedawnienie odpowiedzialności karnej ; Oazy podatkowe ; Renty ; Prawo spadkowe ; Specjalna strefa ekonomiczna ; Spółki ; Środki odwoławcze ; Środki trwałe ; Świadkowie ; Tajemnica bankowa ; Tajemnica skarbowa ; Terminy ustawowe ; Towar ; Ulgi podatkowe ; Umorzenie postępowania administracyjnego ; Abolicja podatkowa ; Upadłość ; Wartości niematerialne i prawne ; Wolne zawody ; Współwłasność ; Fundusz zakładowy ; Zwrot podatku ; Encyklopedie
Podatki muszą płacić wszyscy. Dotyczy to zarówno firm, jak i poszczególnych osób. Dlatego stale rośnie zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu, nie przeładowaną jednak naukowymi i prawniczymi analizami, ale podaną zwiężle, a jednocześnie przystępnie. Leksykon podatkowy przekazuje taką właśnie wiedzę. W skondensowanej i przejrzystej formie dostarcza podstawowej wiedzy o podatkach, ich typach i rodzajach, i wszystkim, co się z nimi wiąże (instytucje, procedury, przepisy prawne).
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again