Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Osiński Joachim
(2)
Bauman Zygmunt
(1)
Bombol Małgorzata
(1)
Bossak Jan W
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Falkowski Krzysztof
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Husson Michel
(1)
Kowalewski Zbigniew
(1)
Kozłowski Maciej
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Małkiewicz Andrzej
(1)
Otte Max
(1)
Rovirosa-Madrazo Citlali
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Strzyżewski Piotr
(1)
Sztaba Sławomir
(1)
Szymański Władysław
(1)
Słaby Teresa
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Teichmann Eufemia
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Kryzys gospodarczy
(14)
Kryzys finansowy 2007 r.
(3)
Globalizacja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Postawy
(2)
Absolwenci szkół zawodowych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Banki
(1)
Bauman, Zygmunt
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Dług publiczny
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kapitalizm
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rovirosa-Madrazo, Citlali
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek finansowy międzynarodowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Spożycie
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1989-
(1)
Subject: place
Bałtycki, region
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Skierniewice (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Publicystyka polska
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Gdy w lecie 2006 roku po raz pierwszy wydałem tę książkę w Europie i zwróciłem uwagę na zagrożenie w światowym systemie finansowym, prognozując na lata 2007-2010 poważny kryzys, mojej analizie nie poświęcono szczególnie dużo uwagi. Jedynie ludzie, którzy muszą się na własną rękę troszczyć o swój majątek (przedstawiciele wolnych zawodów, rzemieślnicy etc.) byli mocno zainteresowani moimi tezami. Im właśnie pokazałem jak mogą go chronić. W ciągu jednego roku książka miała osiem wydań i niezmiennie trzymała się na czołowych miejscach list bestsellerów. A gdy wybuchł kryzys z impetem tsunami zostałem natychmiast zasypany propozycjami wywiadów, a ilość sprzedanych egzemplarzy... eksplodowała! Jako doradcy majątkowemu prognoza optymistyczna byłaby dla mnie wygodniejsza. Ludzie dają się łatwiej przyciągnąć widokami wysokich zysków aniżeli radami, jak uniknąć strat. Dla administrowania majątkiem jedno i drugie jest jednak równie ważne. Czuję się - podobnie jak lekarz za zdrowie swych pacjentów - odpowiedzialny za majątek moich klientów. Jeśli więc pójdziecie za moją radą, to wasze ryzyko będzie ograniczone. Najwyżej zarobicie nieco mniej pieniędzy niż inni, ale uratujecie swój majątek, podczas gdy inni popadną w tarapaty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104429 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47652 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest adresowana do osób zainteresowanych poszukiwaniem źródeł procesów, które doprowadziły do obecnego światowego kryzysu, czyli do tych, którzy są przekonani, że bez prawidłowej i wszechstronnej diagnozy źródeł choroby leczenie musiałoby skupić się na likwidacji objawów, a nie przyczyn. Wtedy też nie tylko nawroty zjawisk kryzysowych byłyby pewne, ale kolejne jego odsłony bardziej dramatyczne. Autor zdaje sobie sprawę, że pisanie książki o kryzysie w czasie jego trwania to pogodzenie się z faktem, że wiele hipotez i pytań dopiero zostanie zweryfikowanych. Jest jednak głęboko przekonany, że takie hipotezy i pytania trzeba formułować i stawiać właśnie dziś, bo to dziś potrzebna jest pogłębiona dyskusja, od której zależy nie tylko sposób naszego myślenia, ale i działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105541 (1 egz.)
Book
In basket
Ostatni kryzys, który objął swoim zakresem szereg rynków finansowych, nie tylko zachwiał filarami międzynarodowych rynków finansowych, lecz także ujawnił ich sła­bości i konieczność przeprowadzenia reform. Celem publikacji jest identyfikacja zmian na międzynarodowym rynku finanso­wym po kryzysie oraz ich znaczenia dla dalszego rozwoju i utrzymania stabilności tego rynku. Podstawową tezą jest twierdzenie, że dzięki kryzysom ujawniają się słabości me­chanizmów rynkowych i nadzoru oraz następują zmiany w strukturach rynków finan­sowych i w zakresie wykorzystywanych instrumentów finansowych. Kryzysy stanowią jednocześnie impuls do dokonania reform w nadzorze rynków finansowych, a także w całym międzynarodowym systemie finansowym. Przyjęty okres analizy to lata 2007-2010. Pozwoliło to na ocenę skutków kryzysu w odniesieniu do stanu przed kryzysem. Dla porównania zostały przedstawione rów­nież niektóre dane dotyczące zmian na rynkach finansowych po kryzysie w roku 2001. Badania dotyczą zarówno wielkości i struktury rynków finansowych, jak i zmian w zakresie stosowanych instrumentów i związanych z nimi zagrożeń. Oddzielnym te­matem jest problem reformy nadzoru międzynarodowych rynków finansowych oraz ich przyszłości. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione zmiany rozmiaru globalnego ryn­ku finansowego oraz zmiany jego struktury geograficznej jak również poszczególnych segmentów. Rozdział drugi zawiera analizę zmian dotyczących rynku instrumentów pochodnych, który pod względem rozmiaru jest największym segmentem rynku fi­nansowego. Rozdział trzeci obejmuje problemy związane z ewolucją rynku walutowe­go w czasie kryzysu i stosowanych instrumentów. Rozdział czwarty został poświęcony instrumentom rynków akcji i obligacji na eurorynku. Ostatni, piąty rozdział dotyczy zmiany zagrożeń stabilności rynków finansowych i podjętych reform nadzoru rynków finansowych. Każda część została opatrzona wnioskami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109633 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105617 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Le Monde Diplomatique)
Od połowy lat 70. światowy kapitalizm płynie na fali recesyjnej. Trwa ona do dziś. Bardzo długo, a końca nie widać. Koniunkturalne ożywienia gospodarcze są coraz słabsze, kryzysy coraz ostrzejsze. Nie można zaspokoić palących potrzeb społecznych, bo stopa wyzysku jest wysoka. Stopa zysku też, więc powinna zachęcać do produkcji, ale kto kupi wytwarzane towary, skoro konsumpcja pracownicza jest tak niska? Dlatego okazji do rentownych inwestycji jest coraz mniej, a okazji do ogromnych spekulacji finansowych - coraz więcej. Rośnie konsumpcja rentierów i zadłużenie gospodarstw domowych. Teraz kapitalizm reprodukuje się tylko kosztem regresji społecznej całej ludzkości. Kryzys, w którym się pogrąża, to już kryzys systemowy. Z tego kryzysu nie wyprowadzą nas rządy kapitalistyczne. Można z niego wyjść tylko w jeden sposób: wychodząc siłami społecznymi z kapitalizmu. O tym wszystkim jest książka Hussona. Aby ją zrozumieć, nie potrzeba znać się na ekonomii. Ta książka uczy prawdziwej ekonomii politycznej. Michel Husson (ur.1949), ekonomista, statystyk i ekonometryk z paryskiego Instytutu Badań Gospodarczych i Społecznych (IRES) oraz Fundacji im. Kopernika, doradca naukowy ruchu związkowego i alterglobalistycznego. Opublikował m.in. Misere du capital (1996), Le grand bluff capitaliste (2001), Les casseurs de lĺÉtat social (2003), Un pur capitalisme (2008).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104399 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy uwzględniają różne aspekty związane z zachowaniem polskich konsumentów wobec kryzysu gospodarczego, wśród których na szczególną uwagę zasługują: postawy konsumentów wobec kryzysu; zachowania polskich konsumentów na rynku dóbr i usług w czasach kryzysu; wpływ kryzysu na czas wolny i jego zagospodarowanie; rola szarej strefy w zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów i gospodarstw domowych w warunkach kryzysu gospodarczego; wpływ zmian wartości majątku na decyzje w sferze konsumpcji; problem zadłużenia gospodarstw domowych i upadłości konsumenckiej; możliwości aktywizacji zawodowej osób dotkniętych utratą pracy. Podkreślić należy, że w publikacji zaprezentowano wyniki badań własnych, a także wykorzystano wiele cennych danych wtórnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104422 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105616 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego.)
Publikację podzielono na trzy części tematyczne. Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z gospodarczymi, społecznymi i politycznymi aspektami procesów globalizacji, druga dotyczy implikacji współczesnego kryzysu światowego, w części trzeciej zawarto zagadnienia poświęcone integracji europejskiej w nowej perspektywie. Oddana do rąk czytelnika monografia jest bogatą i aktualną lekturą z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i gospodarki światowej, która dostarczy wiele bardzo ciekawych i ważnych informacji. Można ją polecić zarówno pracownikom naukowym, studentom na wszystkich kierunkach uczelni ekonomicznych, jak i słuchaczom studiów doktoranckich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105920 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63493 (1 egz.)
Book
In basket
Książka składa się z dwóch części odpowiadających tematycznie dwóm sesjom wspomnianego seminarium. Część I poświęcona jest omówieniu reakcji państw bałtyckich oraz wschodnich sąsiadów UE na światowy kryzys gospodarczy. Na tle zjawisk globalnych i zachodzących w UE przedstawiono w niej szczegółową analizę przyczyn, przebiegu i skutków globalnego kryzysu finansowego oraz recesji gospodarczej na Litwie, Łotwie oraz w Estonii (E.Teichmann), a także w Rosji, na Białorusi i Ukrainie (K.Falkowski). Ponadto omówiono, na tle 5 lat członkostwa w UE, konsekwencje recesji gospodarczej w państwach bałtyckich dla kształtowania się stosunków handlowych i inwestycyjnych tych krajów z Polską (Ł.Ambroziak, M.Błaszczuk). Część I zamyka podsumowanie (M.A. Weresa). Część II poświęcona jest omówieniu drugiego ważnego wyzwania, tym razem o charakterze regionalnym, a mianowicie rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego z początku 2009 r. Zagadnienie to zostało przedstawione w poszczególnych opracowaniach z różnych punktów widzenia zainteresowanych krajów i obszarów - najpierw z punktu widzenia polityki energetycznej UE (H.Nyga-Łukaszewska, I.Bil), a następnie Ukrainy (M.Gołębiewska) oraz Białorusi (J.Pieriegud). W kontekście rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego, a tym samym koncepcji zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia UE w gaz ziemny, przedstawiono także opracowanie poświęcone politycznym i biznesowym uwarunkowaniom budowy trzech głównych gazociągów z kierunku wschodniego, tj. Nord Stream, South Stream i Nabucco (S.Cios). Ponadto zaprezentowano jeden z infrastrukturalnych projektów unijnych mających zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Litwy, tj. budowany most energetyczny, który docelowo ma umożliwić przyłączenie się litewskiego systemu energetycznego do systemu zachodnioeuropejskiego (J.Neverovic). Podobnie jak w przypadku części I, również i część II kończy krótkie podsumowanie (G.Wojtkowska-Łodej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104432 (1 egz.)
Book
In basket
Czy nadchodzi zmierzch kapitalizmu? Dlaczego społeczeństwa rozwinięte mają tendencję do życia na kredyt? Czy grozi nam planowe ludobójstwo porównywalne z Holocaustem? Punktem wyjścia do rozmów Zygmunta Baumana z południowoamerykańską socjolożką jest globalny kryzys finansowy, który wybuchł jesienią 2008 roku. Bauman rozwija kwestie polityki demograficznej, inżynierii genetycznej i biotechnologii, urzekając niewymuszoną erudycją. Odpowiada również na bardziej osobiste pytania o stosunek do religii, światopogląd naukowy i znaczenie miłości.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103201 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37848 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43892 (1 egz.)
Book
In basket
Po kryzysie finansowym pojawił się problem eksplozji długu na świecie zarówno publicznego, jak i prywatnego, a zagrożenie "bomba długu" stało się tematem nr jeden w publikacjach ekonomicznych. C.Reinhart i K.Rogoff piszą wielką monografię o długu na świecie - This Time is Different, obejmującą ponad 100 krajów i 6 stuleci. Kolejne raporty MFW i BIS-u oceniają zagrożenie długiem. Olbrzymia liczba analiz i raportów instytutów badawczych (McKinsey Institute, The Entreprisc Institute, CATO Institute), fundacji prywatnych, materiałów z konferencji, opracowań analityków banków i ekspertów ciągle przynosi nowe informacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105607 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again