Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Status
available
(21)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Ajdacki Michał
(1)
Begg David K. H
(1)
Bernais Jolanta
(1)
Bielska Agnieszka
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Budzyńska Małgorzata
(1)
Ciopiński Andrzej
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Jarzemowska Magdalena
(1)
Kowalczyk Zdzisław
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Matkowski Zbigniew
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy
(1)
Nowak Edward
(1)
Oleksyn Tadeusz
(1)
Polcyn Jan
(1)
Smith Peter
(1)
Starosta Paweł
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Zabielski Jacek
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(13)
English
(1)
unknown (po)
(1)
Subject
Koszty
(3)
Koszty pracy
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Benchmarking
(2)
Controlling
(2)
Dochód
(2)
Ekonomia
(2)
Kadry
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rynek pracy
(2)
Siła robocza
(2)
Upadłość
(2)
Zatrudnienie
(2)
Analiza wartości
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans księgowy
(1)
Bogactwo
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dochód narodowy
(1)
Emigracja
(1)
Finanse
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leasing
(1)
Makroekonomia
(1)
Menedżerowie
(1)
Migracje
(1)
Mikroekonomia
(1)
Mobbing
(1)
Monopol
(1)
Motywacja
(1)
Normowanie pracy
(1)
Organizacje
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Popyt
(1)
Prawo pracy
(1)
Produkcja
(1)
Produktywność pracy
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Płaca
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Regulaminy wynagradzania
(1)
Rentowność
(1)
Rynek
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Służba zdrowia
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Upaństwowienie
(1)
Waluta zagraniczna
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Związki zawodowe
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
15 results Filter
Book
In basket
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach])
Koszty pracy stanowią istotny element rachunku ekonomicznego i z tego powodu powinny być przedmiotem obserwacji i szczegółowych analiz dotyczących wskaźników struktury, natężenia i dynamiki. Gruntowna analiza i ocena kosztów prac pozwala na podejmowanie właściwych decyzji personalnych. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę, zadania, organizację i wykorzystanie controllingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Controlling personalny ma na celu aktywne kształtowanie zarządzania ludźmi oraz ograniczenie kosztów pracy i ich pochodnych. Służy ponadto ilościowemu i jakościowemu zabezpieczaniu potencjału pracy niezbędnego do realizacji strategii firmy. Druga część zawiera przegląd zagadnień związanych z kategorią kosztów i wyników pracy. Obok analizy struktury i przeglądu czynników kształtujących ich poziom, zwrócono uwagę na sposoby racjonalnego kształtowania wysokości poszczególnych składników kosztów pracy, a w szczególności na wartościowanie pracy jako jeden ze sposobów optymalizacji płacy zasadniczej, która stanowi podstawowy składnik kosztów pracy. Omówiono pojęcie, miary i czynniki determinujące poziom efektywności pracy oraz główne założenia koncepcji karty wyników zarządzania zasobami ludzkimi jako narzędzia przydatnego do projektowania i wdrażania strategicznych systemów pomiaru zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowanie ma charakter teoretyczny. Powstało na podstawie studiów literatury jako pomoc do studiowania przedmiotu controlling personalny i koszty pracy w ramach specjalności "zarządzanie zasobami ludzkimi".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105918 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97201 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45132 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36253 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30752 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42575 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie / Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012. - 355 s., [2] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 24 cm ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
W podręczniku omówiono technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów. Przedstawiono zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów z uwzględnieniem zasad korzystania z Katalogu Nakładów Rzeczowych i Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych. Szczególną uwagę zwrócono na metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych - z uwzględnieniem technik komputerowych. Podano zasady prowadzenia przetargów i zawierania umów o wykonanie robót budowlanych. Omówiono też systemy płac stosowane w budownictwie. Na końcu książki znajdują się trzy załączniki - obszerne fragmenty komputerowych wydruków kosztorysów (inwestorskiego, ofertowego i powykonawczego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 107816 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 111097 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41362 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 2 rozsz. i zaktual. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 599 s. : il. ; 24 cm.
(HR)
W obecnym, drugim, zaktualizowanym i znacznie rozszerzonym wydaniu tej książki szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: podmioty, funkcje i struktury ZZL we współczesnych dużych organizacjach; zarządzanie kompetencjami oraz rozwój zawodowy; kształtowanie, racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia; motywowanie w organizacji; systemy wynagradzania i zasady ich budowy; wymiarowanie pracy i ocena pracowników; kultura i etyka organizacji w kontekście ZZL; najważniejsze wyzwania ZZL - także w kontekście globalizacji i wniosków ze światowego kryzysu. Książka łączy cechy profesjonalnej monografii i podręcznika. Adresowana jest raczej do osób już zaawansowanych w problematyce ZZL niż do początkujących. Jest przeznaczona dla zarządzających organizacjami, menedżerów i specjalistów personalnych, konsultantów, pracowników naukowych specjalizujących się w tej problematyce, studentów i słuchaczy wydziałów zarządzania i ekonomii na studiach trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia, a także dla innych osób, poważniej zainteresowanych ZZL. Autorowi udało się pogodzić szerokie i głębokie ujęcie z przystępną formą i klarownością wywodu przy opisie zagadnień często złożonych, niejednoznacznych i kontrowersyjnych. Cennym uzupełnieniem jest obszerny słownik wyjaśniający pojęcia związane z ZZL, umieszczony na końcu książki.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104166 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38736 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44417 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108810 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49226 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39547 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32693 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45966 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64540 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór zadań uzupełnia podręcznik ekonomii Davida Begga, Stanleya Fischera i Rudigera Dornbuscha. Zbiór zadań zawiera zestaw ćwiczeń i zadań, które pozwalają sprawdzić zrozumienie poszczególnych pojęć i twierdzeń, uczą ich wykorzystania w analizie ekonomicznej, ułatwiają przyswojenie teoretycznych treści podręcznika, pokazują wykorzystanie teorii w praktyce gospodarczej oraz ugruntowują zdobytą wiedzę.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111868 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41391 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34340 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46778 (1 egz.)
E-book
In basket
The issue consists of articles containing a great deal of cognitively and practically interesting information. For the most part, they regard: methods of estimation of human capital as well as productivity of work, survey on absenteeism from work and arduousness in work, research on digital capital of the websites of local governments, methods of advancement in international accounting systems, forming of principles of fair value as a measure of value of financial instruments. The content of subsequent papers allows perceiving strategic aspects of the management process, among which: management through creating values for the customer in a local tourist economy, strategic planning of rural tourism development, and strategies of the decision making process by representatives of trade unions as well as other social organizations.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents]: Danuta Hübner: Jak zarządzać zmieniającą się Europą: wyzwania nie tylko instytucjonalne. Seminarium „Dobre rządzenie”, 10 grudnia 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [How to govern the changing Europe: Institutions and beyond], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.01, s. 5–14; Marcin Zawicki: Conceptual foundations of governance – a critical review, doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.02, s. 15–24; Maciej Frączek: Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne [The practice of implementation of labour market policy in Poland vs. public governance], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.03, s. 25–40; Andrzej Klimczuk: Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.04, s.41–53; Marcin Kautsch: Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali [Hospital managers’ opinions on social supervisory boards and supervisory boards], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.05, s.54–66. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Oliver E. Williamson: Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju.Wykład noblowski wygłoszony 8 grudnia 2009 r. [Transaction cost economics: The natural progression], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.06, s. 67–90. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again