Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Hołyst Brunon
(5)
Górniok Oktawia
(1)
Hołyst Brunon. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(6)
unknown (po)
(2)
Subject
Korupcja
(6)
Agresywność
(3)
Przemoc w szkole
(3)
Terroryzm
(3)
Dokumenty
(2)
Kryminalistyka
(2)
Nałóg
(2)
Patologia społeczna
(2)
Przemoc
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Rodzina
(2)
Samobójstwo
(2)
Alkoholizm
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioterroryzm
(1)
Bójka i pobicie
(1)
Chorzy
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Demokracja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Erotomania
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Fałszerstwo
(1)
Fonoskopia
(1)
Handel ludźmi
(1)
Identyfikacja zwłok
(1)
Interpol
(1)
Inwigilacja
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konkubinat
(1)
Kradzież
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Mobbing
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Motywacja pracy
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Oględziny kryminalistyczne
(1)
Osoba wiktymna
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Paserstwo
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedofilia
(1)
Podejrzany
(1)
Podpalenie
(1)
Podsłuch
(1)
Policja
(1)
Policja kryminalna
(1)
Policjanci
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Praca
(1)
Pracoholizm
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Przemytnictwo
(1)
Przestępczość narkotykowa
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość terrorystyczna
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwa seksualne
(1)
Przestępstwo
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Przewodnictwo cieplne
(1)
Przymus
(1)
Psychologia środowiskowa
(1)
Rozbój
(1)
Rozwód
(1)
Savoir-vivre
(1)
Sekty
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjologia przestępstwa
(1)
Sport
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Stalking
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59724 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45280 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37276 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36506 P (42) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30540 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42526/T.1 p (1 egz.)
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106963, 92995 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45477, 43201 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31913, 29833 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41134 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61096 P 4,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42132 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33336 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46771 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65261 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46225 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65539 (1 egz.)
E-book
In basket
Dopiero w XX wieku zaczęto się zajmować systematycznie problematyką ofiary przestępstwa. Pojawiły się poglądy o konieczności systemowego spojrzenia na osobę sprawcy, ofiarę i czyn. Dużą rolę w tym całościowym ujęciu teorii zachowań przestępczych odegrała koncepcja symbolicznego interakcjonizmu Georga H. Meada (1863–1931), w której szeroko uwzględniono zagadnienia wpływu postrzegania partnera oraz przypisywanego mu znaczenia na własne zachowanie. W 1979 r. w Münster założono Światowe Towarzystwo Wiktymologii (The World Society of Victimology), które uzyskało status organu konsultacyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy. W następnych latach powstały krajowe towarzystwa wiktymologii w Australii, Brazylii, Grecji, Indiach, Japonii i Południowej Korei. Od 1973 r. co trzy lata są organizowane międzynarodowe sympozja. Pierwsze odbyło się w Jerozolimie, a kolejne między innymi w: Bostonie (1976), Münster (1979), Tokio/Kioto (1982), Zagrzebiu (1985), Jerozolimie (1988), Rio de Janeiro (1991), Adelaide (1994) oraz Amsterdamie (1997). Wiktymologia ewoluuje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w Europie. Wiele prac na jej temat ukazało się w Izraelu, jak również w Ameryce Środkowej i Południowej, Indiach, Australii i Japonii, publikowane są też czasopisma, np. „International Review of Victimology” USA, „Japanese Journal of Victimology”, „Victimology” Cordoba/Argentyna, „Journal of Australasian Society of Victimology”. Na rozwój wiktymologii kryminalnej wpływa europejskie prawo karne. W Polsce znaczącymi wydarzeniami były ogłoszenie Polskiej Karty Praw Ofiary z 2000 r. oraz przyjęcie Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, opracowanego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w 2004 r.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again