Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(1)
Status
available
(31)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Dobek-Ostrowska Bogusława
(2)
Plopa Mieczysław
(2)
Bakalarski Krzysztof
(1)
Bonikowska Małgorzata
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Kondracka-Szala Marta
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Majka-Rostek Dorota
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Mgłosiek Katarzyna
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Ostrowska Agnieszka
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Szwed Joanna
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Uździcki Kazimierz
(1)
Wódz Jacek
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(2)
English
(1)
Subject
Komunikacja społeczna
(12)
Szkolnictwo
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Internet
(3)
Młodzież
(3)
Bezrobocie
(2)
Mobbing
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Public relations
(2)
Rodzina
(2)
Samobójstwo
(2)
Socjalizacja
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Anomia
(1)
Asertywność
(1)
Bezdomność
(1)
Bulimia
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dogoterapia
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy społeczne
(1)
Informacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Język państwowy
(1)
Języki
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kultura
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marketing
(1)
Małżeństwo
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczyciele
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ojcostwo
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Polityka regionalna
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przywództwo
(1)
Radiofonia
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Reklama
(1)
Rodzice
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Słuchanie
(1)
Telewizja
(1)
Twórczość
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wojsko
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Subject: time
1989-2000
(5)
2001-
(3)
1901-2000
(1)
Subject: place
Terytorium byłej NRD
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Blogi
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
14 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46930 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111293 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46656 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka jest zbiorem artykułów podejmujących problematykę komunikacji społecznej w różnorodnych kontekstach jej funkcjonowania. Ma ona charakter interdyscyplinarny, wśród autorów znajdują się socjologowie, psychologowie oraz specjaliści do spraw zarządzania. Teksty dotyczą takich obszarów jak: komunikacja intrapersonalna - związana z kreowaniem znaczeń w jednostkowym umyśle i świadomości; komunikacja interpersonalna i grupowa - polegająca na bezpośrednich relacjach międzyludzkich; komunikacja internetowa - będąca konsekwencją postępu technologicznego; komunikacja organizacyjna - dotycząca przed wszystkim współczesnego rynku pracy oraz komunikacja międzykulturowa - podlegająca wpływom zarówno globalizacji, jak i pluralizacji społeczno-kulturowej. Wszystkie artykuły łączy dążenie do uchwycenia związków pomiędzy przedstawianym obszarem komunikacyjnym a specyfiką współczesności i płynącymi z niej wyzwaniami. Owe wyzwania mają różne źródła, lecz najczęściej wywodzą się z niespotykanej we wcześniejszych epokach dynamiki społeczno- kulturowej. Zmiany polityczne, ekonomiczne i kulturowe pociągają za sobą konieczność transformacji funkcjonujących w tych obszarach strategii komunikacyjnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103835 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48239 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39378 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31720 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44037 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62947 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62946 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych relacjach. Książka jest skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w sytuacji trudnej oraz udzielają im wsparcia, m.in. do pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych czy lekarzy. Stanowi próbę wypełnienia luki w polskojęzycznej literaturze przedmiotu z tego zakresu. Być może skłoni ona Czytelnika do refleksji nad sytuacją osób stygmatyzowanych w Polsce, a także nad jakością pomocy, która jest im oferowana.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110917 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33143 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65460 (1 egz.)
Book
In basket
Komunikacja społeczna w swych różnych obliczach kształtuje naszą cywilizację i kulturę, oddziałując na kształt i zasięg uznawanych norm, wzorców zachowań, idei. Nowe jej formy i technologie kreują inne niż dotąd sposoby naszego postępowania - indywidualnego i zbiorowego. Wydaje się, że mają one większe znaczenie w budowaniu oblicza współczesnych społeczeństw, niż wola i dążenia ludzi, czyniąc nas niewolnikami informacji, technicznych środków jej przekazu oraz niezależnych od naszej woli źródeł informacji. Do takiego oblicza rzeczywistości pewnie większość z nas zdążyła się przyzwyczaić. Jednak czy zastanawiamy się nad tym na ile komunikacja, stan kompetencji komunikacyjnych, rola jaką komunikacja odgrywa albo może odgrywać w życiu społecznym, powiązane są z dążeniem do tego, by lepsza była jego jakość? By lepiej, bogaciej żyć? Co może łączyć komunikację z procesami rozwoju? Dlaczego rozwój miałby w jakikolwiek sposób wiązać się ze sposobami komunikowania się ludzi? Czy od rozmawiania, informowania, nauczania, przekonywania może przybywać bogactwa? To niektóre z pytań jakie stawia w tej publikacji jej Autor. Poszukując na nie odpowiedzi prowadzi Czytelnika w świat dialogu i jego uwarunkowań politycznych, edukacyjnych i społecznych istniejących w naszym kraju. Podpowiada również, jak kształtować nasze osobiste kompetencje komunikacyjne, by dobrze z nich korzystać dla pożytku własnego i ogółu. Poznajemy też sprawczą moc kreatywnego myślenia wspólnot ludzkich oraz warunki pozwalające na pojawienie się twórczej wartości kapitału społecznego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107886 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49100 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39669 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45608 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65182 (1 egz.)
Article
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114837 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1760 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82950, 82949, 82904 (3 egz.)
Book
In basket
Margot Wallstrom wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej: Informowanie i komunikowanie są niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bez nich obywatele nie będą w stanie uczestniczyć w życiu politycznym ani w pełni egzekwować swoich praw. (...) Rolą mediów XXI wieku jest o wiele więcej niż przekazywanie informacji. Chodzi o jakość demokracji i o budowanie osnowy społeczeństwa.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102622 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36869 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30684 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43579 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again