Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(23)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Chojecka Jana
(2)
Bębas Sylwester
(1)
Dybalska Irena
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Sakowicz Tadeusz
(1)
Urban Bronisław
(1)
Zierkiewicz Edyta
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Kobieta
(7)
Więźniowie
(6)
Pedagogika resocjalizacyjna
(5)
Pedagogika penitencjarna
(4)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Pomoc postpenitencjarna
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przestępczość
(3)
Arteterapia
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przestępcy
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(2)
Subkultura
(2)
Wolontariusze
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Autodestruktywność
(1)
Biblioterapia
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Feminizm
(1)
Filmoterapia
(1)
Gender
(1)
HIV
(1)
Handel ludźmi
(1)
Internet
(1)
Kara (prawo)
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leczenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Muzykoterapia
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nagrody
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Partyworking
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praca
(1)
Prawo
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Płeć
(1)
Religia
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rola społeczna
(1)
Różnicowanie płciowe
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Teatroterapia
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Więzienie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zabójcy
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Słowniki
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Książka przedstawia problem resocjalizacji penitencjarnej specyficznej kategorii osadzonych. Autorka zastanawia się nad czynnikami ryzyka, które prowadzą do popełniania czynów zabronionych przez kobiety, a także nad możliwościami systemu penitencjarnego w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych: czy są one dostosowane do potrzeb i możliwości skazanych, czy eliminują te czynniki, które skorelowane są z przestępczością. W monografii przywołany został także obecnie obowiązujący w literaturze przedmiotu nurt myślenia o resocjalizacji - jest to Model RNR (Risk-Need-Responsivity) oraz podejście kognitywno-behawioralne do praktyki korekcyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108225, 107948 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49007 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31815 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37195 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Eneteia)
Praca zbiorowa podejmująca kwestie męskości i kobiecości we współczesnej Polsce, m.in. temat socjalizacji młodych kobiet, stereotypów płciowych i definicji seksualności, feministycznych interwencji edukacyjnych, seksualizacji dziewczyństwa, systemu ról płciowych, homofobicznego dyskursu, szkoły „aseksualnej” i in. Książka w interesujący sposób zwraca uwagę na problem nierówności płci oraz wagę seksualności i czynnika płci w edukacji i socjalizacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109850 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46133 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64088 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44439, 44373 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35308 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41872 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
E-book
In basket
Książka przedstawia problem resocjalizacji penitencjarnej specyficznej kategorii osadzonych. Autorka zastanawia się nad czynnikami ryzyka, które prowadzą do popełniania czynów zabronionych przez kobiety, a także nad możliwościami systemu penitencjarnego w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych: czy są one dostosowane do potrzeb i możliwości skazanych, czy eliminują te czynniki, które skorelowane są z przestępczością. W monografii przywołany został także obecnie obowiązujący w literaturze przedmiotu nurt myślenia o resocjalizacji – jest to Model RNR (Risk-Need-Responsivity) oraz podejście kognitywno-behawioralne do praktyki korekcyjnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again