Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(26)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Bieńko Mariola
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kwak Anna
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Toroń Barbara
(1)
Urban Bronisław
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Kobieta
(7)
Przestępczość
(5)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(5)
Pedagogika penitencjarna
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
AIDS
(3)
Agresywność
(3)
Arteterapia
(3)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pomoc postpenitencjarna
(3)
Probacja (prawo)
(3)
Przestępcy
(3)
Recydywa (prawo)
(3)
Więźniowie
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Alkoholizm
(2)
HIV
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Kryminologia
(2)
Młodzież
(2)
Narkomania
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Religia
(2)
Rodzina
(2)
Samobójstwo
(2)
Socjoterapia
(2)
Subkultura
(2)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
Autodestruktywność
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioterapia
(1)
Bunt
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Czarny rynek
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Eutanazja
(1)
Filmoterapia
(1)
Gorzelnictwo nielegalne
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Gry hazardowe
(1)
Handel narządami ludzkimi
(1)
Harcerstwo
(1)
Internet
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Leczenie
(1)
Lekozależność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeńska umowa majątkowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Metoda biograficzna (psychologia)
(1)
Migracje
(1)
Muzykoterapia
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nagrody
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Partyworking
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedofilia
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podejrzany
(1)
Praca
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemytnictwo
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Płeć
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rozwód
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Słowniki
(1)
8 results Filter
Book
In basket
„Życie człowieka składa się z sekwencji pewnych wydarzeń, które dla każdej jednostki wypełnione są innego rodzaju doświadczeniami, gdyż przeżywa ona emocje i zdarzenia w sposób zindywidualizowany, a więc jedyny w swoim rodzaju.” Autorka zgromadziła w swojej publikacji liczne teorie resocjalizacyjne (antropologiczne, psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne) dotyczące jednostek przestępczych w odniesieniu do przebiegu ich życia, a także poszczególnych jego elementów tj. tożsamości, stylu życia i innych. Niepowtarzalnym uzupełnieniem badań są materiały biograficzne osiemdziesięciu siedmiu skazanych osób, stanowiących grupę reprezentatywną. Książka jest ważnym i aktualnym głosem w interdyscyplinarnej dyskusji o kondycji pedagogiki resocjalizacyjnej, a także ma duży wkład w badania nad znaczeniem metody biograficznej w naukach społecznych i dziedzinach pokrewnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40759 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47071 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2001. - 1403, [1] s : mapy, rys., tab., wykr ; 25 cm.
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatrujemy indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestępczość jako zjawisko społeczne. Siódme wydanie podręcznika nie stanowi nowego opracowania. W poprzednim wydaniu zostały wzbogacone liczne rozdziały, szczególnie dotyczące metodologii badań, doktryn kryminologicznych, analizy przestępczości, a także prognoz i profilaktyki. Uwzględniono najnowsze materiały informacyjne, dotyczące przestępczości i tak powszechnego zjawiska przemocy. Nowe okienka problemowe przedstawiają aktualne problemy przestępczości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40386 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33338 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46773, 46772 (2 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46774 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65262 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46626 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31132 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43476 (1 egz.)
Book
In basket
Zagadnienia podjęte w książce autorka lokuje w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i dlatego podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieją „punkty” w karierze instytucjonalnej recydywisty, które pozwalają (jemu, społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości.Przedmiotem analiz zawartych w książce jest odkrywanie sposobów, w jaki recydywiści interpretują własne doświadczenia i w jaki przenoszą te interpretacje na swoją aktywność życiową (głównie w obrębie rzeczywistości izolacji więziennej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46514 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dokumentuje, że małżeństwo i rodzina pozostaje nadal ważną sferą życia jednostki. Nie można ich jednak wtłoczyć w sztywne ramy zasad i przepisów. Zmienia się życie społeczne, a z nim potrzeby i oczekiwania jednostek; zmienia się także rodzina w swoim zewnętrznym kształcie i wewnętrznych układach. [...] Praca jest ważną i potrzebną pozycją z zakresu socjologii małżeństwa i rodziny. Wpisuje się w dyskurs towarzyszący współczesnemu małżeństwu i rodzinie - równości ról, dzietności, formalizacji związków, pluralizmu życia rodzinnego. Jej publikacja z pewnością wzbogaci dotychczasowy stan wiedzy z tego zakresu.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104507 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38550 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44549 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63576 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again